Benedykt XVI: Eucharystia nie jest jedynie wspólnotowym rytuałem

Do stałego odkrywania rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii wezwał Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Była ona poświęcona kolejnemu średniowiecznemu teologowi, a mianowicie Rupertowi z Deutz. W swych dziełach sprzeciwiał się on zawężonemu rozumieniu Eucharystii i bronił eucharystycznego realizmu.

„Drodzy bracia i siostry, wydaje mi się, że musimy zwrócić na to uwagę także w naszych czasach – powiedział Benedykt XVI. – Dziś również istnieje niebezpieczeństwo umniejszania realizmu eucharystycznego, traktowania Eucharystii jako jedynie wspólnotowego czy społecznego rytuału. Zbyt łatwo zapominamy, że Chrystus zmartwychwstały jest rzeczywiście obecny ze swym zmartwychwstałym ciałem. Oddaje się w nasze ręce, aby pociągnąć nas poza nas samych i włączyć w swe nieśmiertelne ciało, prowadząc w ten sposób do nowego życia. Tę wielką tajemnicę, że Bóg jest obecny w całej swej rzeczywistości, trzeba adorować i coraz bardziej miłować”.

Rupert z Deutz włączał się również w inne debaty swoich czasów. Źył w dobie sporu cesarstwa i Stolicy Apostolskiej o inwestyturę, kiedy papież zabiegał o uniezależnienie nominacji biskupich od woli panujących. Jednoznacznie opowiadał się po stronie Biskupa Rzymu, za co niejednokrotnie doświadczał wygnania i stawał przed sądem. „Rupert pokazuje nam – zaznaczył Benedykt XVI – że kiedy w Kościele pojawiają się konflikty, zdanie się na posługę Piotra gwarantuje wierność zdrowemu nauczaniu, a przy tym daje nam pokój i wolność wewnętrzną”.

XII-wieczny teolog zajmował się też mariologią. Prekursorskie sformułowania Ruperta cytowane i rozwijane przez pokolenia teologów są aktualne także w teologii współczesnej. Np. papież Paweł VI odwołał się do wypracowanych przez niego definicji teologicznych, ogłaszając Maryję Matką Kościoła. Jako pierwszy biblijną „Pieśń nad Pieśniami” interpretował w sposób alegoryczny w odniesieniu do Matki Bożej.

Na zakończenie audiencji Papież pozdrowił w różnych językach pielgrzymów, którzy przybyli do Auli Pawła VI.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, a szczególnie członków Akademii Oświęcimskiej i uczestników Sympozjum Rzymskiego poświęconego prawom człowieka. Moi drodzy, czas Adwentu nam przypomina: Bóg ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów (por. I prefacja Adwentowa). Oczekując świąt Bożego Narodzenia przez rekolekcje, modlitwę i odnowę życia duchowego usiłujmy znaleźć miejsce dla Boga w naszym codziennym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Radio Watykańskie

Za: Sanctus.pl | http://www.sanctus.pl/index.php?module=aktualnosci&grupa=&podgrupa=&strona=1&id=1433&kategoria=3

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content