Kanada: Wznowienie procesu przeciwko przywódcy Indian Saskatchewan oskarżonemu o „antysemityzm i rasizm”

Pod naciskiem grup żydowskich, m.in. kanadyjskiego oddziału B’nai B’rith, sędziowie Sądu Apelacyjnego kanadyjskiej prowincji Saskatchewan odrzucili apelację Monarchy Kanady i podtrzymali orzeczenie sądu niższej instancji wznawiające proces przeciwko Davidowi Ahenakew, kandyjskiemu Indianinowi, b. przywódcy indiańskiej federacji Federation of Saskatchewan Indian Nations – FSIN , który w jednym z wywiadów nazwał Żydów „chorobą świata”.

Jednogłośna decyzja sędziów podjęta 14 stycznia br., otwiera ponownie rozprawę sądową przeciwko 74-letniemu Ahenakew, skazanemu już wcześniej za „przestępstwo nienawiści”. Ahenakew skazany został w 2005 roku na karę w wysokości 1000 dolarów za wyrażoną opinię w udzielonym w 2002 roku wywiadzie dla gazety Saskatoon StarPhoenix, w którym nazwał Żydów „chorobą”, którą Hitler próbował „wymieść”. Ahenakew podczas przemówienia wygłoszonego 13 grudnia 2002 roku na konferencji sponsorowanej przez indiańską organizację FSIN, obarczył Żydów odpowiedzialnością za wybuch II Wojny Światowej i powiedział, że Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczną razem nową Wojnę Światową. Gdy po przemówieniu dopadł go reporter gazety StarPhoenix, Ahenakew dodał, że „Żydzi są właścicielami całego świata” (dosł. „Jews owned the goddamn world.”) i głośno zastanowił się pytając: „Jak się pozbyć takiej choroby?”. Po kilku minutach rozmowy z reporterem odmówił jednak dalszego wywiadu mówiąc, że nie chce się sprzeczać „o tych Żydów”.

Po wygłoszonych uwagach, Davidowi Ahenakew odebrano w 2005 roku najwyższe odznaczenie kanadyjskie – Order Kanady (Order of Canada), przyznawane tradycyjnie tym, którzy realizują łacińską dewizę Orderu Desiderantes meliorem patriam, czyli „Pragnący lepszej ojczyzny”.

David Ahenakew jest zasłużonym obywatelem Kanady, udzielającym się na polu edukacji. Służył w Armii Kanadyjskiej, m.in. podczas Wojny Koreańskiej oraz pracował w rządzie Prowincji Saskatchewan.

Kanadyjski Kongres Żydowski CJC wyraził w oświadczeniu wydanym 1 lutego br. zadowolenie z decyzji wznowienia rozprawy przeciwko Ahenakew. Środowiska żydowskie były niezadowolone z wysokości poprzedniej kary, uważając że jest zbyt niska.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content