Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Aktualizacja: 2009-12-8 3:45 pm

Dziś Kościół katolicki obchodzi święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Święto obchodzone jest dla podkreślenia, że Matka Boża była wolna od wszelkiego grzechu, także grzechu pierworodnego.

ImageDogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny został ogłoszony dopiero w 1854 r. przez papieża Piusa IX. W bulli Ineffabilis Deus czytamy, że “Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. Cztery lat po wydaniu bulli Najświętsza Maria Panna w objawieniu w Lourdes powiedziała: “Jestem Niepokalane Poczęcie”.

Przekonanie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny ma w Kościele długą historię. Prawda ta była szczególnie silnie obecna w Kościele wschodnim już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. W VII i VIII w. ustanowiono nawet święto Niepokalanego Poczęcia, najpierw w Kościele greckim, a później łacińskim. W kolejnych wiekach Niepokalne Poczęcie zostało zakwestionowane przez niektórych teologów, np. św. Bernarda i św. Tomasza z Akwinu. W XV w. święto zaczęto znów obchodzić.

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=16407 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]