Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Dziś Kościół katolicki obchodzi święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Święto obchodzone jest dla podkreślenia, że Matka Boża była wolna od wszelkiego grzechu, także grzechu pierworodnego.

ImageDogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny został ogłoszony dopiero w 1854 r. przez papieża Piusa IX. W bulli Ineffabilis Deus czytamy, że „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. Cztery lat po wydaniu bulli Najświętsza Maria Panna w objawieniu w Lourdes powiedziała: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

Przekonanie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny ma w Kościele długą historię. Prawda ta była szczególnie silnie obecna w Kościele wschodnim już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. W VII i VIII w. ustanowiono nawet święto Niepokalanego Poczęcia, najpierw w Kościele greckim, a później łacińskim. W kolejnych wiekach Niepokalne Poczęcie zostało zakwestionowane przez niektórych teologów, np. św. Bernarda i św. Tomasza z Akwinu. W XV w. święto zaczęto znów obchodzić.

Za: Aspekt Polski | http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2742&Itemid=1

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content