Nieoczekiwane wsparcie dla minaretów

Nieoczekiwanego poparcia doczekali się muzułmanie oburzeni wynikami szwajcarskiego referendum w sprawie budowy nowych minaretów. Poparcia tego udzielił im szef Konferencji Europejskich Rabinów, która obraduje w tym tygodniu w Moskwie a reprezentującej ponad 800 ultra-ortodoksyjnych rabinów z 40 państw Europy.

Szef Konferencji, rabin Aba Dunner (na zdjęciu) wydał oświadczenie krytykujące proponowany zakaz, w którym stwierdza między innymi że Europa nie będzie w stanie pokonać ekstremizmu islamskiego poprzez walkę z wolnością wyznania i burzenie minaretów w Szwajcarii.

Od osoby pełniącej tak poważną funkcję w społeczności Żydów europejskich możnaby wymogać trochę więcej szacunku dla prawdy. Co bowiem z zagrożeniem wolności wyznania ma zakaz wznoszenia minaretów? Czy w meczetach pozbawionych tych elementów nie da się modlić? Wreszcie największt skandal tej wypowiedzi; czy ktokolwiek wspominał przy okazji tego referendum o burzeniu minaretów?

Nie, mowa jest tylko o zakazie wznoszenia nowych. Dla rabina najwidoczniej nie ma to znaczenia. Bardziej od prawdy istotne jest dołożenie europejskiemu nacjonalizmowi i ksenofobii. Dał temu zresztą wyraz inny uczestnik tego spotkania, dyrektor rady ds. stosunków międzynarodowych, Philip Carmel:

” – Nie mamy w Europie takiej sytuacji, że skrajna prawica atakuje Żydów, ponieważ całkowicie wystarczają im muzułmanie. Ale szwajcarski przykład jest klasyczny, celem dla prawicy po muzułmanach będą Żydzi”.

Zastanawiające jest, że na tej samej Konferencji wielu rabinów zachodnioeuropejskich skarżyło się na rózne formy niechęci jakiej doświadczają, tylko że nie ze strony „skrajnej prawicy” ale właśnie muzułmanów.

Jonasan Abraham z Londynu mówił że bezpieczniej jest teraz dla Żydów w Moskwie niż w stolicach Zachodniej Europy, gdzie czuje się wrogość ze strony muzułmańskich fundamentalistów. W szkołach nie można według niego mówić o Holocauście bo sprzeciwiają się temu muzułmańskie dzieci.
Na koniec by absurdalność tego spotkania doprowadzić do szczytu rabini zaapelowali do rządów państw europejskich o zwalczanie ekstremizmu muzułmańskiego poprzez podjęcie dialogu z organizacjami fundamentalistów i ich przedstawicielami.
Czekamy na jakiś przykład ze strony tych mędrców. Może zechcą nam praktycznie pokazać jak mamy dialogować z ekstrmistami islamskimi.

konserwa

 

KOMENTARZ BIBUŁY: „Obrona” Islamu przez przedstawicieli świata żydowskiego nie ma nic wspólnego z dbałością o tzw. wolność religijną (wynalazku masonów, Żydów i innej maści bezbożników), lecz jest jedynie narzędziem wypracowania wygodnej dla siebie pozycji w społeczeństwach zachodnich. Żydzi poprą dziś  oburzonych muzułmanów, których społeczeństwa na Zachodzie mają dość, jutro staną w szeregach z lewicą i ateistami, gdy zespoli ich wspólny wróg, skłonni są poprzeć propagandowo nawet jakiś krok jakiegoś hierarchy Kościoła katolickiego, gdy wyda się im to wygodne i przydatne dla swoich własnych celów. Celem bowiem jest zapewnienie sobie – nie „równego prawa”, które już samo w sobie jest zwodnicze dla większości społeczeństw chrześcijańskich – lecz przewagi i w konsekwencji prawa do decydowania w tych społeczeństwach, narzucania im talmudycznego prawa. Takie są etapy działania rabinackiego Judaizmu, który – pomimo pięknych słówek wypowiadanych przez złotoustych na użytek zabłąkanego motłochu – jedynego prawdziwego wroga widzi w Chrystusie i Jego wyznawcach. Wszystko inne jest tylko środkiem do celu.

Za: KonserVat | http://www.konservat.cba.pl/arty/art0302.php

Skip to content