Wielka Brytania: małżeństwo nie jest już normą społeczną…

Aktualizacja: 2008-01-24 1:48 pm

Małżeństwa heteroseksualne nie są już postrzegane jako norma, według opublikowanego w ostatnich dniach raportu stanowiącego wynik najobszerniejszych badań postaw społecznych w Wielkiej Brytanii.

Rządowe wsparcie dla par homoseksualnych oraz samotnych rodziców, wzrost liczby osób żyjących w konkubinacie i oficjalne fiasko w promowaniu małżeństwa tradycyjnego zaowocowało tym, iż wcześniej niekonwencjonalny styl życia, stał się teraz powszechnie akceptowany.

Raport informuje, iż małżeństwo – kiedyś podstawa instytucjonalna naszego społeczeństwa – jest obecnie postrzegane przez dwie trzecie Brytyjczyków jako faktycznie nie różniące się od „kociej łapy”. Jedynie jeden na czterech respondentów uważa, iż małżeństwa tradycyjne są lepszymi rodzicami niż pary nie będące w związku małżeńskim, podczas gdy jedna trzecia uważa, iż męskie pary homoseksualne mogą być dobrymi rodzicami na równi z parami heteroseksualnymi. Większość – 61 % – również twierdzi, iż samotne kobiety powinny mieć możliwość posiadania dziecka wykorzystując „dawcę spermy”. Kolejnym przejawem obniżenia wartości małżeństwa, w opinii Brytyjczyków, jest fakt, że ślub jest postrzegany raczej jako okazja do zorganizowania przyjęcia niż przysięga składana na całe życie. Szef zespołu ds. polityki sprawiedliwości społecznej w gabinecie Davida Camerona, Iain Duncan Smith, ocenia, iż rozpad rodzin jest kluczową przyczyną kryzysu społecznego. Uważa, iż dzieci z rozbitych domów częściej mają problemy w szkole, konflikty z prawem, oraz popadają w nałogi alkoholowy oraz narkotykowy. Duncan Smith stwierdził dalej, iż brakowało szczerości w debacie politycznej. „Rozpad rodziny stanowi największą przyczynę wykluczenia społecznego, przyznał”. Przez cztery lat ta debata był tłumiona, nawet poprzez wyłaczenie małżeństwa jako specjalnej kategorii rodziny w rządowych ekspertyzach.

Małgorzata Grzymała

Za: fidelitas.pl


Źródło:   The Telegraph  

 

 

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1614 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]