Kuria Metropolitarna w Poznaniu skrytykowała “Tygodnik Powszechny”

Aktualizacja: 2008-01-24 1:43 pm

Kuria Metropolitalna w Poznaniu skrytykowała sposób, w jaki redakcja „Tygodnika Powszechnego” opisała w swoim najnowszym numerze decyzję teologia i byłego księdza, Tomasza Węcławskiego o wystąpieniu przez niego z Kościoła katolickiego. „Z przykrością należy stwierdzić, że poważne zastrzeżenia budzi (…) sposób zaprezentowania przez »Tygodnik Powszechny« decyzji Tomasza Węcławskiego o apostazji, rozumianej jako wyrzeczenie się wiary w Bóstwo Jezusa” – napisał w wydanym w środę oświadczeniu rzecznik prasowy kurii, ks. Maciej Szczepaniak.

„Liczne nieścisłości w tekście (…), brak ustosunkowania się redakcji do poglądów Tomasza Węcławskiego od strony teologii katolickiej, jak również budzący wątpliwości komentarz redaktora naczelnego, stawiają pod znakiem zapytania sposób wypełniania misji przez katolicki tygodnik” – głosi dalej oświadczenie.

Rzecznik potwierdził, iż 21 grudnia 2007 roku Tomasz Węcławski „publicznie, w obecności proboszcza parafii zamieszkania i dwóch świadków, dokonał aktu apostazji, czyli odstępstwa od Kościoła katolickiego”.

„Taki akt jest wyrzeczeniem się wyznawanej przez wspólnotę Kościoła wiary i powoduje zaciągnięcie ekskomuniki mocą samego prawa” – podkreśla rzecznik kurii, powołując się na kanon 1364 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Rok temu Węcławski wyznał publicznie, iż „po wieloletnim i gruntownym zastanowieniu doszedł do przekonania, że z racji sumienia nie powinien już w swoim działaniu reprezentować instytucji i wspólnoty kościelnej” i dlatego – jak oznajmił – „zakończył i zamknął swoją działalność kapłańską”.

Poniżej publikujemy tekst oświadczenia:

Wobec publikacji przez Tygodnik Powszechny (nr 4/27.01.2008) artykułu Artura Sporniaka „Jezus bez Bóstwa”, Kuria Metropolitalna w Poznaniu zmuszona jest oświadczyć, co następuje:


1. Tomasz Węcławski 21 grudnia 2007 roku publicznie, w obecności proboszcza parafii zamieszkania i dwóch świadków, dokonał aktu apostazji, czyli odstępstwa od Kościoła rzymsko-katolickiego. Taki akt jest wyrzeczeniem się wyznawanej przez wspólnotę Kościoła wiary i powoduje zaciągnięcie kary ekskomuniki mocą samego prawa (kanon 1364 Kodeksu Prawa Kanonicznego).


2. Głoszone przez prof. Tomasza Węcławskiego poglądy od dłuższego czasu budziły poważne wątpliwości co do ich zgodności z nauczaniem Kościoła. Pośrednim potwierdzeniem tego są opublikowane w artykule Andrzeja Sporniaka sformułowania, pochodzące z wykładów prof. Węcławskiego, pozostające w wyraźnej sprzeczności z wiarą katolicką.


3. Z przykrością należy stwierdzić, że poważne zastrzeżenia budzi też sposób zaprezentowania przez »Tygodnik Powszechny« decyzji Tomasza Węcławskiego o apostazji, rozumianej jako wyrzeczenie się wiary w Bóstwo Jezusa. Liczne nieścisłości w tekście Andrzeja Sporniaka, brak ustosunkowania się redakcji do poglądów Tomasza Węcławskiego od strony teologii katolickiej, jak również budzący wątpliwości komentarz redaktora naczelnego, stawiają pod znakiem zapytania sposób wypełniania misji przez katolicki tygodnik społeczno-kulturalny.


ks. dr Maciej Szczepaniak
Rzecznik Prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
Poznań, 23 stycznia 2008 roku


Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl


Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1613 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]