Aktualizacja strony została wstrzymana

Oświadczenie OŁ KSD w sprawie krzyża w Polskim Radiu – „Radio Łódź” S.A.

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Oddział w Łodzi, stanowczo protestuje przeciwko decyzji Dariusza Szewczyka, występującemu jako Prezes Radia Łódź S.A,, dotyczącej zdjęcia krzyża i tablicy informacyjnej NSZZ „Solidarność” Radia Łódź, wiszących od blisko dwudziestu lat na ścianie głównej klatki schodowej w rozgłośni i przeniesienia krzyża wraz z tablicą na zaplecze, do tzw. łącznika wiodącego do budynku gospodarczego.
Szczególnie bulwersujący jest akapit z pisma p. Dariusza Szewczyka adresowanego do Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Radiu Łódź Andrzeja Szymańskiego z dn. 17 listopada 2009 r., iż „umieścił na ścianie klatki schodowej krzyż – symbol religii chrześcijańskiej (katolickiej) bez uzgodnienia z Zarządem Spółki”.  Przez dwadzieścia lat żaden Zarząd publicznej rozgłośni w Łodzi nie uzurpował sobie prawa do cenzurowania treści i symboli umieszczanych na tablicy informacyjnej niezależnego, wolnego związku zawodowego, będącej własnością członków legalnie działającej w Polsce organizacji.

Z rosnącym niepokojem i zdumieniem obserwujemy rozpętaną od kilku tygodni nagonkę przeciwko umieszczaniu krajach chrześcijańskiej Europy krzyża w miejscach publicznych.
Stanowczo protestujemy przeciwko wpisującej się w kontekst „walki z krzyżem” decyzji, prowadzonej na terenie instytucji utrzymywanej z funduszy publicznych. Zwracamy też uwagę, że Pan Dariusz Szewczyk jest członkiem Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego św. Jerzego, którego statutowym celem jest rozkrzewianie wiary.(sic!)

W imieniu Oddziału Łódzkiego KSD
Zarząd
Zygmunt Chabowski
Małgorzata Warzecha               
Tomasz Bieszczad
Krzysztof Nagrodzki


Łódź, 18 listopada 2009 r.

Za: Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy | http://www.katolickie.media.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=879:owiadczenie-o-ksd-w-sprawie-krzya-w-polskim-radiu-qradio-odq-sa&catid=40:dokumenty-ksd&Itemid=27

Skip to content