Lista członków Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków

Poniżej znajduje się lista członków Komitetu, która składa się z ponad 200 nazwisk znanych osób działających na rzecz obrony dobrego imienia Polski w kraju i za granicą.


1.      Artur Adamski, działacz podziemnej „Solidarności”, autor bardzo wielu publikacji w obronie polskości Wrocławia, zamieszczonych w internecie.

2.      Alicja Adwent , lekarz, Warszawa.

3.      Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator, prezes Powiernictwa Polskiego.

4.      Olgierd Baehr, doc. dr praw., Poznań.

5.      Prof. Czesław Bartnik, KUL, autor wielu artykułów wskazujących na zagrożenia antypolonizmu.

6.      Prof. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski, prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi.

7.      Prof. Andrzej Bissenik, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa.

8.      Prof. Marian Błażejczyk, autor jednego z najwcześniejszych wystąpień przeciw antypolonizmowi- bardzo ostrej krytyki książki „Malowany ptak” J. Kosińskiego w 1988 r., Warszawa.

9.      Marek Bober, redaktor naczelny polonijnego „Kuriera Codziennego” w Chicago, stanowczo piętnującego antypolonizm.

10.  Henryk Bocian, przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Bydgoszcz.

11.  Prof. Stanisław Borkacki,  autor szeregu publikacji  piętnujących antypolonizm i antychrystianizm, m.in. książki o sporze wokół klasztoru karmelitanek w  Oświęcimiu..

12.  Adam Bujak, artysta fotografik krakowski, autor najsłynniejszych zdjęć Jana Pawła II.

13.  Ks. prałat Józef Bukowiec, Padew k. Mielca.

14.  Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, Kraków.

15.  Andrzej Burghard, Klub Jagielloński – Newark (USA), b. dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) w stanie New Jersey, prezes wydziału północnego KPA na stan New Jersey.

16.   Adam Chajewski, naukowiec i publicysta, badacz problematyki wschodniej, w szczególności litewskiej.

17.  Ks. prof. Waldemar Chrostowski,  naukowiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego -UKSW), b. współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i  Żydów, autor paru  książek i licznych artykułów, obnażających istotę antypolonizmu, m.in. słynnej książki „Kościół, Żydzi, dialog” (Warszawa 2009).

18.  Andrzej Cielecki, inżynier, założyciel i kierownik Polskiego Radia Armii Krajowej im. gen. Grota-Roweckiego „Jutrzenka”.

19.  Grażyna Czartoryska, nauczyciel akademicki, Ottawa, Kanada.

20.  Jerzy Czartoryski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) na okręg w Ottawie.

21.  Alina Czerniakowska, reżyser parudziesięciu filmów „półkowników” usuwanych na półki z powodu ich „niepoprawności politycznej” (m.in.”Humer i inni” o zbrodniach stalinowskich).

22.  Dr Maria Dębowska, nauczyciel akademicki, Wrocław, od lat zaangażowana w działania nurtu patriotycznego.

23.  Prof. Tadeusz Dubicki, historyk, Częstochowa.

24.  Prof. Rajmund Dybczyński, Warszawa, autor artykułów demaskujących fałsze antypolonizmu.

25.  Marek Dyżewski, muzyk, b. rektor Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, pisał w „Tygodniku Solidarność” na temat katastrofy kultury polskiej w latach 9o-tych.

26.  Ks. prof. Roman Dzwonkowski, KUL, m.in. autor książek o prześladowaniu chrześcijan w Związku Sowieckim.

27.  Alexander Dzieduszycki, informatyk, po wieloletnim pobycie zagranicą bardzo dobrze zorientowany w sytuacji Polonii.

28.  Grzegorz Eberhardt, świetny znawca literatury emigracyjnej, m.in. autor głośnej, ponad 700- stronnicowej książki o J. Mackiewiczu.

29.  Maria Fieldorf-Czarska, córka zamordowanego w dobie stalinowskiej generała   „Nila” – Fieldorfa, od lat walczy o pełną pamięć o losach jej ojca, m.in. współautorka książki „Generał Fieldorf-Nil. Fakty, dokumenty, relacje”, t. I i II, Warszawa 1997.

30.  Ks. biskup Edward Frankowski, sandomierski biskup sufragan, były działacz opozycji w PRL, związany z solidarnościowym duszpasterstwem ludzi pracy, nazywany „biskupem „Solidarności”. W licznych homiliach piętnował zagrożenia antypolonizmu.

31.  Arkadiusz Gacparski, najpopularniejszy karykaturzysta z kręgów  prawicowych, wyszydzał antypolonizm, Szczecin.

32.  Adam Gajkowski, prezes stowarzyszenia „Nasza Polonia” w  Australii, działacz pierwszej Solidarności”, więzień polityczny , marzec 1982 -maj 1983, obecnie w Sydney.

33.  Dr Zbigniew Girzyński, historyk, poseł na Sejm RP, stanowczo piętnujący przejawy antypolonizmu.

34.  Prof. Stanisław Gniadek, socjolog i publicysta.

35.  O. Stanisław Golec, jeden z najbardziej zasłużonych redemptorystów, twórca słynnej „Golgoty Wschodu” we Wrocławiu.

36.  Wojciech A. Grabowski, TV Inter Polonia, Calgary, Kanada.

37.  Prof. Bogumił Grott, (Uniwersytet Jagielloński), m.in. badacz spraw ukraińskich.

38.   Prof. Zygmunt Haduch, Meksyk, najbardziej znany dziś polski naukowiec na   kontynencie południowoamerykańskim.

39.  Ks. Ryszard Halwa, obrońca życia, założyciel Fundacji SOS Obrony Źycia Poczętego, naczelny redaktor  czasopisma „Moja Rodzina”, Warszawa.

40.  Bohdan Hołownia, muzyk jazzowy, Toruń.

41.   Dr Joanna Jabłońska, pediatra, Ottawa, Kanada.

42.  Dr inż. Aleksander Jabłoński, działacz polonijny Ottawa, Kanada.

43.  O. Prof. Zachariasz Jabłoński , UKSW, paulin.

44.  Jerzy Jachnik, prezes stowarzyszenia „Przeciw bezprawiu”, Bielsko Biała.

45.  Prof. Zbigniew Jacyna -Onyszkiewicz, Poznań.

46.  Marian Jagusiewicz, Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej.

47.  Gabriel Janowski, b. minister rolnictwa, poseł kilku kadencji.

48.  Dr Rudolf Jaworek, przewodniczący Klubu Inteligencji Polskiej, Warszawa, autor licznych prac obnażających niszczenie gospodarki polskiej w ostatnim dwudziestoleciu.

49.  Irena Jellacsics-Habrowska, aktorka, działaczka polonijna, Toronto, Kanada.

50.  Lech Jęczmyk, literat i publicysta.

50.  Lech Jęczmyk, literat i publicysta.

51.  Eugeniusz Józefów, b. przewodniczący Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu, działacz Towarzystwa Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej.

52.  Prof. Lucjan Kasprzak, ASP Warszawa.

53.  Tadeusz Kasprzak, działacz polonijny, Sardis BC, Kanada.

54.  Dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, publicysta, w opozycji narodowo-niepodległościowej od końca lat siedemdziesiątych, prorektor wyższej uczelni, wiceprezes Ruchu Przełomu Narodowego.

55.  Prof. Witold Kieżun, b. żołnierz Powstania Warszawskiego, później na zesłaniu w Rosji Sowieckiej, w ostatnich dziesięcioleciach jeden z czołowych polskich specjalistów od zarządzania, wieloletni profesor uczelni amerykańskich i kanadyjskich, autor artykułów ostrzegających przed aktualnymi zagrożeniami antypolonizmu.

56.  Witold Olgierd Kieżun, działacz polonijny, San  Diego, Kalifornia ,USA.

57.  O. dr Zdzisław Klafka, b. prowincjał redemptorystów.

58.  Prof. Romuald Kmiecik, prawnik, Lublin.

59.  Jan Kobylański, b. więzień hitlerowskich więzień i obozów zagłady (przez 20 miesięcy w latach 1943-1945), założyciel i prezes USOPAŁ, Punta del Este, Urugwaj.

60.  Krzysztof Kopacz, prezes  Stowarzyszenia Patriotycznego „Nadzieja” w Bytomiu.

61.  Zofia Korbońska, działaczka polonijna, wdowa po delegacie Rządu RP na Kraj w czasie wojny i jednym z przywódców polonijnych Stefanie Korbońskim, New York.

62.  Bożena Koroczycka, artysta plastyk.

63.  Roman Korzon, Arizona.

64.  Sławek Korzon, Arizona.

65.  Prof. Edmund Kozal, Poznań.

66.  Dr Jan Koziar, autor prac krytykujących fatalną politykę gospodarczą po 1989 r., m.in. „Zerwany sojusz. Świat pracy na bocznych torach”, Wrocław 1992.

67.  Ks. Janusz Kozłowski, znany ze śmiałych patriotycznych wystąpień duchowny w Lubelskiem, poeta.

68.  Prof. Henryka Kramarz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

69.  Prof. Józef Krasinkiewicz, matematyk, PAN, Warszawa.

70.  Elżbieta Królikowska- Avis, pisarka, dziennikarka, tłumaczka, Londyn.

71.  Red. Jacek Krzystek, wydawca, „Ad Astra”.

72.  Barbara Krzysztoforska, dyrektor liceum niepublicznego im. I. Paderewskiego,

73.  Ewa Kubasiewicz-Houee, skazana najwyższym wyrokiem  stanu wojennego na 10 lat więzienia, zwolniona wcześniej  ze względu na protesty międzynarodowej opinii publicznej, później związana  z „Solidarnością Walczącą” na emigracji w Paryżu.

74.  Dr Marian Kuc, geolog, Ottawa, Kanada. Warszawa.

75.  Jan Kulach, inżynier, działacz polonijny, Calgary, Kanada.

76.  Elżbieta Kulec, działaczka polonijna, poetka, Nowy Jork.

77.  Lucyna Kulińska , doktor nauk humanistycznych,  m.in. badaczka spraw ukraińskich, Kraków.

78.  Andrzej Kumor, naczelny redaktor czasopisma „Goniec”, autor świetnych tekstów piętnujących zagrożenia antypolonizmu, Toronto, Kanada.

79.  Prof. Stefan Kurowski, najbardziej znany nonkonformistyczny ekonomista doby PRL, twórca programu gospodarczego „Solidarności” w 1981 r., Później jeden z najostrzejszych krytyków planu Sorosa-Sachsa Balcerowicza.

80.  Antoni Lenkiewicz , naczelny redaktor „Wrocławskiej Gazety Polskiej”.

81.  Prof. Wiesław Leszczyński, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.

82.  Red. Zbigniew Lipiński, publicysta, autor wielu artykułów piętnujących antypolonizm, b. zastępca naczelnego redaktora „Słowa- dziennika katolickiego”, obecnie „Myśl Polska”.

83.  Bogdan Ludkowski, przedsiębiorca, związany z nurtem patriotycznym, Wroclaw.

84.  Dr Grzegorz Łęcicki, prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoly Humanistycznej im. B. Prusa, teolog kultury.

85.  Jan Łopuszański, b. poseł kilku kadencji.

86.  Dr Łucja Łukaszewicz, b. prorektor WSKSiM, Toruń.

87.  Adam Macedoński, poeta, grafik, działacz opozycji niepodległościowej,, założyciel Instytutu Katyńskiego, Kraków.

88.  Mirosława Machaj, artysta plastyk, zainicjowała tworzenie cyklu portretów wielkich Polaków współczesności.

89.  Adam Maksymowicz, prezes Związku Dolnośląskiego, Wrocław.

90.  Ks. Stanisław Małkowski, jeden z najbardziej  znanych duchownych związanych niegdyś z ruchem opozycyjnym  w PRL.

91.  Prof. Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczacy Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

92.  Albin Małysiak,krakowski biskup senior w 1993 r. odznaczony tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za uratowanie życia 5 osobom pochodzenia żydowskiego, honorowy obywatel Krakowa.

93.  Prof. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.

94.  Prof. Tadeusz Marczak, b. dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim,  red. półrocznika „Racja Stanu”, czołowa postać bojów przeciw „pełzającej regermanizacji Wrocławia”.

95.  Jacek Marczyński, działacz polonijny, Waszyngton.

96.  Aleksander Markowski, artysta malarz, organizator wieczorów wspólnego śpiewania polskich pieśni ocalonych od zapomnienia, współpracownik „Niedzieli”, Częstochowa.

97.  Stanisław Markowski, artysta fotografik,  który dokumentował stan wojenny, kompozytor muzyki do hymnu „Solidarności”, Kraków.

98.  Dr Gabriela Masłowska, poseł na Sejm.

99.  Franciszek Maślanka, dziennikarz i działacz polonijny, Toronto, Kanada.

100.  Prof. Stanisław Mauersberg, Warszawa.

101.        Lech Maziakowski, wydawca i naczelny redaktor internetowej gazety „Bibuła”, Waszyngton.

102.        Red. Stanisław Michalkiewicz, publicysta, znany z wielu krytycznych wystąpień przeciw  antypolonizmowi („Nasz Dziennik” „Nasza Polska” , Radio Maryja).

103.        Red.  Marian Miszalski, publicysta, znany z wielu krytycznych wystapień przeciw antypolonizmowi  („Niedziela”, „Najwyższy Czas”).

104.        Dr Elżbieta Morawiec, współredaktor krakowskich  „Arcanów”, krytyk teatralny, naukowiec, publicysta i tłumaczka, w latach 70. i 80. kierownik literacki kilku teatrów, znana ze zdecydowanej obrony tradycji narodowych i patriotyzmu.

105.        Bogusław Morka, śpiewak operowy, solista teatrów Europy.

106.        Jacek Moszczeński, sekretarz generalny KPA, New Jersey Division.

107.        Dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań.

108.        Marek Muszyński, przewodniczący RKS NSZZ „Solidarność” w stanie wojennym, wiceprzewodniczący „Solidarności” na Politechnice Wrocławskiej.

109.        Wojciech Jerzy Muszyński, historyk, naczelny redaktor czasopisma „Glaukopolis”.

110.        Red. Krzysztof Nagrodzki, publicysta, sekretarz łódzkiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

111.        Jerzy Narbutt, pisarz, poeta, publicysta niepodległościowy, b. więzień PRL-u, autor słów do hymnu „Solidarności”.

112.        Lech Z. Niekrasz, publicysta bardzo szeroko podejmujący problematykę polonijną.

113.        Barbara Niemiec, b. wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, rzeczniczka zdecydowanej lustracji, autorka ważnych tekstów przeciw antypolonizmowi w „Tygodniku Solidarność”.

114.        Jan Niewiński, b. komendant samoobrony polskiej przeciw nacjonalistom ukraińskim w Rybczy w powiecie krzemienieckim w latach 1942-1944, pułkownik WP, prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego.

115.        Prof. Andrzej Nowak, historyk (Uniwersytet Jagielloński), czołowy badacz   rosyjskiego antypolonizmu, rzecznik   prowadzenia zdecydowanej polityki historycznej, naczelny redaktor renomowanych krakowskich „Arcanów”.

116.        Prof. Jerzy Robert Nowak, historyk, profesor na WSKSiM (Toruń), w ośmiu książkach i kilkuset artykułach obnażał kłamstwa antypolonizmu, prezes Ruchu Przełomu Narodowego, współpracownik „Niedzieli”.

117.        Krzysztof Nowak, sekretarz Klubu Patriotycznego, Nowy Jork.

118.        Maria Nowak, wydawca („MaRoN”).

119.        Adam Ocytko, prezes Światowego Kongresu Polaków Katolików ,Chicago.

120.        Aleksander Oczak, wiceprezes stowarzyszenia „Nasza Polonia”, Sydney ,Australia.

121.        Łucja Olek, wielokrotnie występowała do redakcji polskich i zagranicznych z listami  krytykującymi fałsze antypolonizmu.

122.        Stefan Pagowski, inżynier, działacz polonijny, Toronto, Kanada.

123.        Prof. Czesław Partacz, badacz m.in. spraw stosunków polsko-ukraińskich, Koszalin.

124.        Henryk Pawelec, prezes Polskiego Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku, wydawca i redaktor „Biuletynu Patriotycznego Ruchu Polskiego”.

125.        Ks. Stanisław Pawlaczek, prezes „Pro Cultura Catholica”, Wrocław.

126.        Prof. Mieczysław Piotrowski, historyk (KUL), poseł do Parlamentu Europejskiego.

127.        Red. Tadeusz M. Płużański, historyk i publicysta, szczególnie zasłużony w demaskowaniu sprawców zbrodni stalinowskich („Najwyższy Czas”, „Tygodnik Solidarność”.)

128.         Zofia Pogonowska, uczestniczka grupy młodzieżowej NSZZ w czasie wojny, później przez wiele lat działaczka niepodległościowego Kongresu Polakow w Szwecji, związanego z rządem RP w Londynie.

129.        Prof. Iwo C. Pogonowski, b. więzień obozów hitlerowskich, profesor na politechnikach amerykańskich (kilkadziesiąt patentów, zdobytych w wyniku badań, później niestrudzony demaskator kłamstw antypolonizmu i popularyzator prawdy o historii Polski (m.in. słynna książka „The Jews in Poland”).

130.         Red. Ewa Polak-Pałkiewicz, czołowa publicystka katolicka, m.in. teksty w Niedzieli”, „Naszym  Dzienniku”, „Powściągliwości i Pracy”, bardzo liczne publikacje w obronie tradycji narodowych i oczernianych  polskich bohaterów, przeciw konformizmowi i antypolonizmowi.

131.        Ryszard Popek, dyrektor generalny Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego, naczelny redaktor czaspisma „Godność i Pamięć”.

132.        Anna Poray-Wybranowska, niezwykle zasłużona w badaniach losów Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów, inicjatorka krajowych działań dla uczczenia ich pamięci (komitet prof. T. Strzembosza i J. Źaryna), wydała po angielsku książkę na ten temat, Ottawa, Kanada.

133.        Małgorzata Radomska, Vancouver BC, Kanada.

134.        Piotr Radomski, prezes Polsko- Austriackiego Klubu Sierpień 80.

135.         Zdzisław Radomski, inżynier, działacz polonijny, Vancouver BC , Kanada.

136.        O. Eustachy Rakoczy, paulin, b. rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie.

137.        Red. Wojciech Reszczyński, założyciel i wieloletni dyrektor Radia Wa-wa, publicysta, współpracownik „Naszego Dziennika”,  „Naszej Polski” i TV Historia.

138.        Bogumił Rogalski, b. europoseł.

139.        Prof. Wojciech Roszkowski, historyk, pod pseudonimem Andrzej Albert wydał w podziemiu głośną historię Polski czasów najnowszych. W ostatnich latach jako europoseł ostro krytykował zagraniczne zafałszowania lub przemilczania  ważnych wydarzeń z dziejów Polski.

140.        Dr n. med. Zenon Rudzki, pomysłodawca i inicjator I Kongresu Polonii Medycznej.

141.        Prof. Janusz Rulka, historyk, w swych książkach i artykułach naukowych niejednokrotnie krytykował fałsze zagranicznego i krajowego antypolonizmu, Bydgoszcz.

142.        Prof. Eugeniusz Rychlewski, Warszawa.

143.        Prof. Jan Zdzisław Ryn, naukowiec szczególnie zasłużony w badaniach Ameryki Południowej i popularyzowaniu kultury polskiej na tym kontynencie, b. ambasador, Kraków.

144.        Czesław Ryszka, pisarz i publicysta, stały współpracownik „Niedzieli”, senator RP.

145.        Andrzej Salski, dziennikarz zajmujący się problematyką antypolonizmu, Berkeley, Kalifornia, USA.

146.        Ewa Siemaszko, badacz losów ludności polskiej na kresach, współautorka monumentalnego dzieła o ludobójstwie popełnionym na Polakach przez szowinistów ukraińskich.

147.        Rafał Sierchula, naczelny redaktor „Actum”, czasopisma  Stowarzyszenia Warsztatów Idei Rzeczypospolitej, Poznań


148.        Prof. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, arabista.

149.        Ks. prałat Edward Skotnicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce.

150.        Jerzy Skoryna, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Argentynie.

151.        Stefan Skulski, działacz polonijny, Ottawa.

152.        Ks. Andrzej Sobota, Częstochowa.

153.         Anna Sokół, Saint Thomas (London),  Kanada.

154.        Jan Sokół, działacz polonijny, Saint Thomas (London), Kanada.

155.        Małgorzata Sołtysiak, b. kurator Sądu Okręgowego w Kielcach, kurator rodzinny.

156.        O. Bronisław Sroka, jezuita, b. więzień polityczny PRL-u, działacz opozycji niepodległościowej.

157.        Stanisław Srokowski, pisarz i publicysta. W dzieciństwie ledwo uniknął śmierci z rąk ukraińskich rezunów. Stąd  tak mocno powracające w jego prozie i publicystyce opisy dramatycznych masakr  popełnionych na Polskach  na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, protesty przeciw zapominaniu o tych zbrodniach.

158.        Lech Stefan, prezes  stowarzyszenia „Spotkanie i Dialog” we Wrocławiu, b. działacz podziemnej „Solidarności”.

159.        Prof. Kazimierz Stępczak, Poznań.

160.        Stefan Stępkowski,  przedsiębiorca, b. burmistrz Zielonki, krajowy koordynator Klubów Patriotycznych, sekretarz zarządu RPN.

161.        Ryszard Strzałkowski, prezes Warszawskiego Forum  Uwłaszczeniowego „Nasza Własność” i prezes „Ruchu na rzecz IV Rzeczypospolitej”.

162.        Prof. n. med. Kazimierz Sułek, Warszawa.

163.        Alojzy Szablewski, b. przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej w latach 1981-1991, b. poseł.

164.        Prof. Ryszard Szawłowski, autor słynnej „Wojny polsko-sowieckiej 1939 r.”, znawca spraw stosunków polsko-ukraińskich.

165.         Piotr Szubarczyk, historyk i publicysta, Gdańsk.

166.        Prof. Henryk Szydłowski, UAM, Poznań.

167.        Ks. prof. Jan Śledzianowski, autor m.in. książki  demaskującej antypolskie fałsze o zbrodni 4 lipca 1946 r. w Kielcach.

168.        Prof. Artur Śliwiński, nonkonformistyczny ekonomista.

169.        Józef Tallat, inżynier, Ugrupowanie Zamek, Wroclaw.

170.        Károly Tar, tłumacz i publicysta, Węgier- polonofil.

171.        Witold Tomczak, lekarz, b. europoseł.

172.         Norbert Tomczyk, prezes wydawnictwa „Nortom”. Wrocław.

173.        Włodzimierz Twerdochlebow, pisarz , publicysta, przez wiele lat na emigracji, demaskator antypolonizmu i inercji MSZ, autor  książek „Jałtańskie pojękiwania”       „Jałta jako romans Roosevelta” , Zakopane.

174.        Bohdan Urbankowski, dramaturg ,poeta i filozof, autor słynnej książki „Czerwona Msza”, demaskującej antypolskie pseudoelity z doby komunistycznej.

175.         Prof. Andrzej Waśko, członek redakcji renomowanych krakowskich „Arcanów”.

176.        Prof. Jan Wawrzyńczyk, językoznawca,  leksykolog em. prof. UW.

177.        Dr Leszek Wichrowski, historyk, autor artykułów piętnujących antypolonizm w prasie krajowej i zagranicznej.

178.        Ks. Marian Wiewiórowski, Gomulin, diecezja łódzka.

179.        Prof. Zdzisław Winnicki, historyk, Uniwersytet Wrocławski, autor świetnej, a przemilczanej obszernej monografii na temat deformowania obrazu historii Polskim na Białorusi.

180.        Andrzej Witkowski, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich, Lublin.

181.        Krzysztof Wojciechowski, reżyser filmowy, autor szeregu filmów – „półkowników”, blokowanych z powodu ich „niepoprawności politycznej”.

182.        Michał Wójtowicz, informatyk, Szczecin.

183.        Prof. Józef Wysocki, Wrocław.

184.        Prof. Wiesław J. Wysocki, historyk, UKSW, Warszawa.

185.        Stanisław Zaborowski, działacz polonijny, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej na Kanadę Wschodnią, Ottawa.

186.        Prof. Zygmunt Zagórski, UAM , Poznań.

187.         Janusz Zakrzeński, aktor, m.in. głośna rola w „Nad Niemnem” i różne filmowe wcielenia w postać Marszałka  J. Piłsudskiego.

188.        Jerzy Zalewski, reżyser filmowy, autor wielu filmowych portretów postaci nonkonformistycznych ( w „Pulsie” i  w TVP 3), reżyser szeregu filmów blokowanych z powodu ich „niepoprawności politycznej” (m.in. słynnego „Obywatel Poeta” o Zbigniewie Herbercie).

189.         Andrzej Zapałowski, b. europoseł, szczególnie zasłużony dla  obrony racji polskich w  konfliktowych sprawach polsko-ukraińskich.

190.        Piotr Zarębski, reżyser filmowy, szereg filmów – „półkowników”, blokowanych za ich „niepoprawność polityczną”.

191.        O. prof. Janusz Zbudniewek, UKSW, paulin., Warszawa.

192.        Ks. prof. Witold Zdaniewicz, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa.

193.        Ks. prof. Zygmunt Zieliński, KUL, autor głośnej historii papiestwa, jeden z pierwszych demaskatorów antypolonizmu dużej części  Żydów amerykańskich.

194.        Jadwiga Zimwanowicz, członek zarządu Klubu Patriotycznego, Nowy Jork.

195.        Dr hab. Aleksander Zyśko, Akademia Sztuk Pięknych  we Wroclawiu.

196.        Prof. Jan Źaryn,  historyk,  UKSW.

197.        Prof. Zbigniew Źmigrodzki, świetny demaskator katolewicy i antypolonizmu, współpracownik „Naszej Polski” i  „Myśli Polskiej”.

198.        Wiktor Źółciński, założyciel i kierownik Radia Pomost (Arizona), wiceprzewodniczący Ruchu Społecznego „Pomost”.

199.        Prof. Jerzy Źyrzyński, nonkonformistyczny ekonomista.

200.        Red. Waldemar Źyszkiewicz, poeta, publicysta „Tygodnika Solidarność”,  znany z „niepoprawności politycznej”.

Za: Kluby Patriotyczne | http://klubypatriotyczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287:lista&catid=22:aktualnoci

Skip to content