Marek Chodakiewicz: Gross traktuje historię jak wycinankę

Aktualizacja: 2008-01-12 1:18 pm

“Strach” Jana Tomasza Grossa nie jest wydarzeniem naukowym, lecz literackim – powiedział Polskiemu Radiu profesor Marek Chodakiewicz, amerykański naukowiec o polskich korzeniach.

Według Chodakiewicza, książka Grossa pełna jest nieścisłości – autor traktuje historię jak wycinankę: bierze to, co mu pasuje, by dowieść swojej tezy o polskim antysemityzmie.

Monografia profesora Chodakiewicza, zatytułowana “Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947”, wchodzi na polski rynek księgarski równocześnie z pracą Grossa.

Według profesora Chodakiewicza, załamanie się dotychczasowych struktur władzy wywołało społeczny chaos – Żydzi, podobnie jak Polacy, padali ofiarami napaści i grabieży.

Profesor Marek Chodakiewicz przyznaje, że akty przemocy Polaków wobec Żydów, w tym pogromy, w latach 40-tych miały miejsce. Zdaniem historyka, jedną z ważniejszych przyczyn wrogości ze strony Polaków było to, że Żydzi byli postrzegani jako poplecznicy komunistow i ich sowieckich mocodawców. To oczywiście nie usprawiedliwia zabójstw popełnianych na Żydach przez Polaków – podkreśla Marek Chodakiewicz.

Według historyka, w tym okresie mogło stracić życie od 345 do 615 Żydów. Ocenia przy tym, że po wojnie nawet do 6 tysięcy Polaków zginęło w wyniku żydowskiej denuncjacji do władz, lub z rąk żydowskich członków komunistycznej bezpieki.

Profesor Marek Chodakiewicz przyznaje, że książki takie jak Grossa, w których dominuje dramatyczny język i ilustracyjne traktowanie historii, znajdują szerszy oddźwięk niż opracowania naukowe. Zdaniem Chodakiewicza, “Strach” Grossa poza granicami Polski utrwala niesprawiedliwy i obraz Polaka-antysemity.

Monografia “Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947” profesora Marka Chodakiewicza ukazała się w Stanach Zjednoczonych w roku 2003, a obecnie może się z nią zapoznać polski czytelnik. Książkę wydał Instytut Pamięci Narodowej.

IAR/GJ

czytaj więcej…


Za: prawy.plZa: piotrskarga.pl | prawy.pl/Wyroi


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1573 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]