Aktualizacja strony została wstrzymana

Katalonia wypędza święta ze szkół


Uczniowie z Colegio de Educación Infantil Cervantes w Barcelonie nie mają już przerwy świątecznej z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Okres ten został zastąpiony „wakacjami zimowymi” i „wiosennymi”.

Szkoła zachowująca obojętność wobec sporu, który w ostatnich dniach rozgorzał wokół propozycji Rady Szkolnej Katalonii (Consell Escolar de Cataluna) dotyczącej usunięcia nomenklatury religijnej z kalendarza szkolnego, przyjęła politykę faktów dokonanych. Wystarczy wejść na jej oficjalną stronę, aby się o tym przekonać. Struktura działalności szkolnej została oparta na schemacie wakacji zimowych, wiosennych i letnich.
Nie jest to jedyny ośrodek w Barcelonie, który opowiedział się za agresywnym laicyzmem. Placówki tłumaczą, że chodzi głównie o uznanie różnorodności wyznań bez przyznawania pierwszeństwa żadnemu z nich. Władze szkół, w których uczy się wielu cudzoziemców, nie mówią wprost o antyklerykalizmie, ale o „adaptacji szkoły do nowej rzeczywistości społecznej, która obejmuje wiele kultur i religii”. – Nie możemy stawiać jednej kultury ponad drugą. Aby uniknąć tego problemu, strukturę roku szkolnego oparto na cyklu słonecznym – tłumaczą.
Część szkół nie zlikwidowała wprawdzie przerwy w zajęciach z okazji Bożego Narodzenia, ale zamiast ferii wielkanocnych uczniowie będą mieli „wakacje wiosenne”, od 29 marca do 5 kwietnia. Robi się tak już od pewnego czasu, bez żadnej reakcji ze strony władz odpowiedzialnych za nadzór nad szkołami.
Propozycja Rady Szkolnej Katalonii wywołała burzę w szkołach konfesyjnych. Chrześcijańska Konfederacja Stowarzyszeń Rodziców Uczniów uważa te zarządzenia za absurdalne.

o. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Nasz Dziennik, Czwartek, 5 listopada 2009, Nr 260 (3581) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20091105&typ=sw&id=sw22.txt

Skip to content