Główni rabini Izraela: “Aborcja jest grzechem śmiertelnym i opoźnia przyjście Mesjasza”

Aktualizacja: 2008-01-3 12:39 pm

Główny Rabinat Izraela orzekł 24 grudnia 2007 roku, że aborcja jest grzechem śmiertelnym i jej dokonywanie opóźnia przyjście Mesjasza.

Podczas obrad, główny rabin Żydów sefardyjskich – rabin Shlomo Amar, oraz główny rabin Żydów Aszkenazyjskich – rabin Yona Metzger, podjęli decyzję o wywieranie nacisków na to, aby zmniejszyć liczbę aborcji w Izraelu. Obecnie dokonuje się 50 tysięcy zabiegów “przerywania ciąży” rocznie, z tego 20 tysięcy w sposób legalny.

“Zdecydowana większość aborcji jest niekonieczna i całkowicie zabroniona przez prawo Halacha, a są przeprowadzane pomimo braku zagrożenia dla zdrowia kobiety” – stwierdzają rabini.

Rabini twierdzą również, iż przeprowadzane aborcje opóźniają nadejście momentu przyjścia Mesjasza, gdyż żydowskie przesłania wiążą jego przyjście z chwilą, gdy “narodzą się wszystkie dzieci mające być urodzone przez żydowskie matki”. Rabini opierają się swe wywody na Księdze Rodzaju 9:6.

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1539 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]