Radni Lwowa przeciw Szczerbcowi

Deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej twierdzą, że we Lwowie nielegalnie upamiętnia się poległych Polaków.

Debata na ten temat odbyła się podczas rozpatrywania przez Radę sprawozdania o wykonaniu uchwały z 23 czerwca 2009 r., w której lwowscy deputowani zaapelowali do prezydenta i MSZ Ukrainy o interwencję w sprawie zniszczenia pomnika żołnierzy UPA w Polsce, na górze Chryszczata w województwie podkarpackim. Powyższa uchwała zobowiązywała także władze obwodu lwowskiego do inwentaryzacji wszystkich symboli militarnych na jego terenie.

Występując w tej sprawie, radny Ostap Kozak z Bloku Julii Tymoszenko (BJuT) stwierdził, że nielegalna jest na przykład tablica pamiątkowa na grobie polskich żołnierzy na cmentarzu Janowskim we Lwowie, gdzie napisano „na Kresach Wschodnich”, co – zdaniem Kozaka – jest wyrazem braku szacunku dla państwa ukraińskiego. Według niego, nielegalne jest także upamiętnienie Polaków poległych w 1939 r. w dzielnicy Hołosko.

„Nie jesteśmy przeciw budowaniu pomników, ale kiedy chcemy zrobić analogiczne kroki, na przykład na terytorium Polski, to ciągle napotkamy się na rozmaite biurokratyczne przeszkody” – podsumował radny BJuT.

W odpowiedzi zastępca przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ihor Derżko poinformował, że inwentaryzacja upamiętnień wojskowych wywołała trudności, ponieważ miejscowa władza nie wiedziała, w jaki sposób należy interpretować ten czy inny pomnik. „Na przykład, czy wojskowy jest pomnik w Brodach ku czci nieznanych żołnierzy, którzy zginęli w latach 1914-1929?” – referował.

Jednak – jak podkreślił Derżko – nie może być żadnych wątpliwości w sprawie Szczerbca na Cmentarzu Obrońców Lwowa, który – jego zdaniem – jest symbolem polskiego panowania nad tymi ziemiami. „Zwracaliśmy się do Sekretariatu Prezydenta, komitetu wykonawczego Lwowskiej Rady Miejskiej w tej sprawie, ale żadnych decyzji nie ma. Jak również nie nadeszła żadna odpowiedź od sekretariatu prezydenta w sprawie pomnika w Hucie Pieniackiej, który został zbudowany z naruszeniem prawa” – mówił dalej Derżko.

Deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej, po wysłuchaniu sprawozdania o wykonaniu uchwały z 23 czerwca br., podjęli decyzję o powołaniu komisji ds. inwentaryzacji symboli militarnych na terenie obwodu.

tr/zaxid.net/Kresy.pl

Za: kresy.pl | http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/radni-lwowa-przeciw-szczerbcowi | Radni Lwowa przeciw Szczerbcowi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content