Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR obronił pracę doktorską

Aktualizacja: 2009-10-9 10:13 pm

Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR obronił [w czwartek, 8 października br.] pracę doktorską na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promotorem pracy pt. “Apostolski wymiar Radia Maryja w świetle założeń ideowych i programowych. Studium z zakresu teologii apostolstwa” jest ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, specjalista w dziedzinie teologii moralnej, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN i członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Recenzentami pracy o. Tadeusza Rydzyka byli: o. prof. dr hab. Jacek Salij OP z UKSW i ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca o. Rydzyka została bardzo wysoko oceniona przez promotora oraz recenzentów. Na obronie obecni byli księża biskupi: Adam Lepa, Antoni Dydycz, Edward Frankowski i Stanisław Stefanek, a także przyjaciele Radia Maryja, politycy, m.in. były minister środowiska Jan Szyszko, poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) oraz profesorowie, m.in. prof. Krystyna Czuba (medioznawca, UKSW). Publicznej obronie pracy doktorskiej towarzyszyło niespotykane zainteresowanie mediów, w tym zagranicznych, ponieważ w sali UKSW zjawiło się kilkudziesięciu reporterów. Dyrektorowi Radia Maryja o. Tadeuszowi Rydzykowi serdecznie gratulujemy!

IB

Przyłączamy się do gratulacji! – Redakcja Bibuły


Za: Nasz Dziennik, Piątek, 9 października 2009, Nr 2037 (3558) -- [Org. tytuł: « Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR obronił wczoraj pracę doktorskÄ…»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=14676 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]