USA: więcej głosów za Ramadanem aniżeli za Bożym Narodzeniem

Aktualizacja: 2007-12-13 2:34 pm

Dwa dni temu niższa Izba Kongresu przegłosowała rezolucję uznającą ważność Świąt Bożego Narodzenia i chrześcijańskiej wiary. Za jej przyjęciem głosowało 372 kongresmenów, „przeciw” – 9, 10 wstrzymało się od głosu, a 40 innych wcale nie brało udziału w głosowaniu – donosi LifeSiteNews.com. Z wyjątkiem dwóch, pozostali, którzy się wstrzymali lub byli przeciw, głosowali wcześniej za podobną rezolucją honorującą Ramadan – przeszła w październiku 376 głosami „za”, nikt się nie sprzeciwił.

Rezolucja o Ramadanie stanowiła, że Kongres „uznaje islam za jedną z największych religii na świecie (…) wyraża swoją sympatię i udziela swego wsparcia muzułmanom (…) uznaje początek Ramadanu (…) i przekazuje swój szacunek muzułmanom (…) odrzuca nienawiść, bigoterię i przemoc względem muzułmanów (…) pochwala muzułmanów, którzy prywatnie i publicznie wyrzekli się takiej interpretacji i ruchów islamskich, które usprawiedliwiają i zachęcają do nienawiści, przemocy oraz terroru”.

Rezolucja dotycząca Bożego Narodzenia używa podobnego języka, stwierdzając, że Kongres uznaje „chrześcijaństwo jako jedną z największych religii na świecie (…) podtrzymuje swoje wsparcie dla chrześcijan (…) uznaje międzynarodowe i historyczne znaczenie religii i wiary chrześcijańskiej; uznaje i docenia rolę odegraną przez chrześcijan i chrześcijaństwo w tworzeniu Stanów Zjednoczonych i w kształtowaniu zachodniej cywilizacji (…) odrzuca bigoterię i prześladowania wymierzone w chrześcijan (…) i okazuje swój głęboki szacunek amerykańskim chrześcijanom oraz chrześcijanom na całym świecie”.

Dziewięciu kongresmenów, którzy głosowali przeciwko rezolucji dotyczącej Bożego Narodzenia, to demokraci.

Źródło: LifeSiteNews.com, oprac. AS

Za: PiotrSkarga.pl

 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1465 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]