KRRiT: Jedynie Radio Maryja realizuje warunki koncesji

Spośród trzech ogólnokrajowych stacji radiowych objętych monitoringiem KRRiT jedynie Radio Maryja w pełni realizuje warunki koncesji.

KRRiT monitorowała 13 programów radiowych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Kontrola dotyczyła realizacji obowiązków programowych zapisanych w koncesjach. Monitoring objął trzy programy o zasięgu ogólnokrajowym, w tym dwa o charakterze uniwersalnym (RMF FM i Radio ZET) oraz jeden o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym (Radio Maryja).

Ponadto monitoringowi poddano trzy programy o zasięgu regionalnym i charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym (stacje z grupy VOX): Radio VOX FM Warszawa, Radio VOX FM Kraków i Radio VOX FM Białystok; siedem programów o zasięgu lokalnym, w tym cztery o charakterze uniwersalnym z grupy ESKA (Radio ESKA Łomża, Radio ESKA Szczecinek, Radio ESKA Przemyśl, Radio ESKA Rzeszów); trzy o charakterze uniwersalnym z grupy RMF MAXXX: RMF MAXXX Częstochowa, RMF MAXXX Łomża, RMF MAXXX Kraków.

– W grupie stacji o zasięgu ogólnokrajowym jedynie Radio Maryja w pełni realizowało koncesję. W dwóch pozostałych programach o tym zasięgu [RMF FM i Radio ZET] stwierdzono niewielkie odstępstwa od warunków koncesji – napisano w czwartkowym komunikacie po posiedzeniu KRRiT.

Za: rp.pl – Wyroi | prawy.pl

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content