Kanada: rusza proces w sprawie legalizacji prostytucji

Katolickiej Lidze Praw Obywatelskich w Kanadzie udało się wywalczyć prawo do zaprezentowania w sądzie argumentów przeciw legalizacji prostytucji. W październiku rusza proces Bedford kontra Prokurator Generalny. Bedford reprezentując interesy tzw. seksbiznesu chce, by z kodeksu karnego zostały usunięte przepisy, które nie pozwalają na prowadzenie domów publicznych oraz na utrzymywanie się z prostytucji – informuje portal LifeSiteNews.com.

Strona pozywająca utrzymuje, że legalizacja prostytucji poprawi bezpieczeństwo osób uprawiających płatny nierząd.

Katolicka Liga Praw Obywatelskich wespół z organizacjami Christian Fellowship League i REAL Women of Canada złożyła wniosek do sądu apelacyjnego w Ontario, domagając się prawa uczestnictwa w procesie, by przedstawić, jako strona niezależna, obiektywne argumenty prawne przeciwko legalizacji prostytucji. Wniosek taki odrzucił sąd I instancji, ale sąd apelacyjny go zaakceptował.

Organizacja zamierza przedstawić dane dotyczące tego, jak wielkie szkody wyrządza prostytucja osobom indywidualnym, rodzinom i dzieciom, w szczególności zaś tym, którzy są siłą zmuszani do trudnienia się tym procederem oraz jakie konsekwencje będzie miała legalizacja prostytucji dla struktury społecznej.

– Byliśmy zaniepokojeni, gdy nasz wniosek został odrzucony przez sędziego, który mówił, że moralna perspektywa jest nieprzydatna w kwestiach poruszanych przy okazji tej sprawy sądowej – żalił się szef Ligii Philip Horgan. – Sąd apelacyjny uznał, iż nasze zdanie może mieć wartość ze względu na prezentowanie zdania odmiennego od interesów członków seksbiznesu oraz organów ścigania – dodał.

Zdaniem prezesa Liga była zaangażowana w wiele procesów w sądach apelacyjnych. Tym bardziej teraz, kiedy postuluje się daleko idące zmiany w kodeksie karnym, nie powinno się wykluczać argumentów osób poważnie zaniepokojonych o dobro rodzin kanadyjskich.

Kilka dni temu w Kanadzie sąd oddalił zarzuty kierowane pod adresem dwóch przedstawicieli wspólnoty mormońskiej, oskarżonych o poligamię. Wyrok w tej sprawie dla wielu oznacza legalizację poligamii. Jak twierdzili obrońcy oskarżonych, sytuacja poligamistów zmieniła się radykalnie po zaakceptowaniu przez parlament tzw. małżeństw homoseksualnych. W wyniku tego czynu uległa zmianie definicja prawna małżeństwa.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Skip to content