Wietnam: komuniści nie oddadzą zrabowanych dóbr Kościołowi

Rząd Wietnamu nie zwróci dóbr zabranych Kościołowi – zapowiedział premier Nguyên Tân Dung. Władze komunistyczne zarekwirowały je w 1954 r., gdy przejęły kontrolę nad całym Wietnamem Północnym.

W wywiadzie dla wietnamskiej sekcji radia Głos Ameryki premier podkreślił, że jego rząd nie ugnie się pod żadną presją, nawet Watykanu. – Wietnam jest niepodległym krajem, który cieszy się pełną suwerennością i jest państwem prawa. Wszelka działalność obywateli wietnamskich i organizacji religijnych powinna być prowadzona zgodnie z Konstytucją i prawodawstwem państwa. Dotyczy to także dóbr religijnych – tłumaczył Nguyên Tân Dung.

Dodał, że „Wietnam nie jest «własnością Watykanu»” i na terytorium wietnamskim ziemia należy wyłącznie do państwa i jego obywateli. Nie istnieje jakakolwiek własność „należąca do religii obcego państwa, Watykanu. – Wysuwane roszczenia dotyczące tak zwanych «dóbr Watykanu» są bezpodstawne, niezgodne z Konstytucją i prawodawstwem naszego kraju” – stwierdził premier.

Komentując jego słowa agencja AsiaNews przypomina, że Stolica Apostolska nie wysuwała żadnych roszczeń wobec jakichkolwiek terenów w Wietnamie, nawet do budynku dawnej delegatury apostolskiej w Hanoi. Jest ona bowiem własnością tamtejszej archidiecezji, która jedynie użyczyła gmachu przedstawicielstwu watykańskiemu. Zwrotu zagrabionych budynków i terenów domagają się natomiast miejscowi katolicy.

Agencja przypomina również, że opublikowane 4 września rozporządzenie ministerstwa budownictwa dawało nadzieję na zmianę polityki władz wobec dóbr kościelnych. Dokument ten głosi, że korzystanie z „dóbr pochodzenia religijnego” jest zagadnieniem złożonym i zobowiązuje władze niektórych prowincji do sporządzenia raportów nt. obecnego stanu używania tych dóbr.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4205,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content