Białorusko-rosyjskie manewry wojskowe ćwiczą “tłumienie polskiego powstania”

Aktualizacja: 2009-09-26 10:09 pm

Polacy na Grodzieńszczyźnie krytycznie oceniają manewry wojskowe na Białorusi. Jednym z założeń taktycznych ćwiczeń wojskowych jest stłumienie powstania mniejszości narodowych w obwodzie grodzieńskim.
Jak twierdzą informatorzy Polskiego Radia, choć w dokumentach wojskowych nie napisano tego wprost, – chodzi o polską mniejszość mieszkającą na Grodzieńszczyźnie.

Nasi rodacy nie są zaskoczeni taką informacją. Działacze Związku Polaków na Białorusi twierdzą, że białoruskie władze od wielu lat przedstawiają ich jako zwolenników oderwania części Białorusi i przyłączenia do Polski.

Ćwiczenie działań zbrojnych na wypadek powstania mniejszości narodowej na Grodzieńszczyźnie nazywają absurdem.

Białorusko – rosyjskie manewry zaczęły się 18 września a zakończą się 29 września. Bierze w nich udział ponad 12 i pół tysiąca żołnierzy, z czego 6 tysięcy stanowią żołnierze rosyjscy.

Przeciwko manewrom protestuje białoruska opozycja, której liderzy uważają, że tego typu przedsięwzięcia zagrażają suwerenności Białorusi.

IAR/Kresy.pl

Za: kresy.pl -- [Org. tytuł: « „Polskie powstanie” na Białorusi»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=14289 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]