Czescy obrońcy życia apelują do Irlandczyków: odrzućcie traktat lizboński

Wiodąca czeska organizacja pro-life zachęca wyborców irlandzkich, by w październiku zagłosowali przeciw przyjęciu traktatu lizbońskiego – informuje portal LifeSiteNews.com. Obrońcy życia przekonują, że w przeciwnym wypadku ochronę prawną stracą dzieci poczęte nie tylko w Irlandii, ale także w innych krajach.

Ruch dla Źycia Republiki Czeskiej twierdzi, że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Europejski Trybunał Praw Człowieka – w miejsce prawa poszczególnych państw do regulowania „wrażliwych kwestii etycznych” – wprowadzi obowiązujące w całej Unii prawo wewnętrzne. Stanowi to poważane zagrożenie dla Irlandii, Polski i Malty, które wciąż posiadają jedne z najbardziej restrykcyjnych ustaw, zakazujących zabijania dzieci nienarodzonych.

Organizacja zastrzegła, że Karta Praw Podstawowych nie wspomina o tym wyraźnie, tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka ma szerokie uprawnienia w zakresie wykładni KPP i kompetencji sądownictwa. I to właśnie on może zalegalizować tzw. prawo do aborcji, czy eutanazji, które będzie musiało być przestrzegane we wszystkich państwach UE.

Czescy obrońcy życia zwrócili uwagę także na to, że tzw. gwarancje, które rzekomo uzyskał rząd irlandzki, a które mają stanowić zabezpieczenie irlandzkiego prawa wewnętrznego w razie przyjęcia traktatu, tak naprawdę nie mają dostatecznej wagi prawnej, gdyż są one jedynie deklaracją prawnie niewiążącą. Byłyby one wiążące, gdyby znalazły się w tekście projektu traktatu lizbońskiego, który raz jeszcze musiałby być zatwierdzony przez wszystkie państwa UE.

„Irlandia obecnie decyduje nie tylko o przyszłości swojego kraju, ale także o tym czy normy ustalane w instytucjach europejskich przyczynią się do zwiększenia możliwości ataków na życie ludzkie i czy będą one stosowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym również w Republice Czeskiej” – stwierdzili czescy aktywiści ruchu pro-life.

Traktat lizboński w gruncie rzeczy jest identyczny z tzw. konstytucją europejską, która została odrzucona w 2005 r. w referendach we Francji i Holandii. Wielu polityków przestrzega, że traktat skutecznie pozbawi władze krajowe możliwości samodzielnego stanowienia prawa, przyznając takie uprawnienia instytucjom unijnym. Ogromne kompetencje przyznaje się także Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka.

O przyjęciu lub odrzucenia traktatu Irlandia zadecyduje w przyszłym miesiącu. Odbędzie się tam drugie już referendum w tej sprawie. Poprzednio Irlandczycy zagłosowali przeciw przyjęciu traktatu lizbońskiego, ale pod wpływem nacisków przywódców europejskich, rząd irlandzki zobowiązał się do przeprowadzenia drugiego referendum.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4167,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content