Na Litwie nie będzie nazw ulic po polsku

Samorząd rejonu solecznickiego na Litwie został zobowiązany do usunięcia tablic z polskimi nazwami ulic, umieszczonych obok tablic litewskich.

Taką decyzję podjął litewski Najwyższy Sąd Administracyjny, odrzucając tym samym apelację władz samorządowych miasta. Decyzja NSA jest ostateczna, a tablice mają być usunięte do 14 października.

Dyrektor administracji samorządu solecznickiego Bolesław Daszkiewicz poinformował, że tablice z polskimi nazwami ulic zostaną usunięte przede wszystkim ze ścian budynków podlegających samorządowi. – Natomiast w sprawie tablic na ścianach domów prywatnych będziemy rozmawiali z właścicielami tych domów. Jeżeli nie wyrażą zgody na usunięcie tablic, nic na to nie poradzimy. Jest to teren prywatny – powiedział Daszkiewicz.

Usunięcia tablic w języku polskim w rejonach solecznickim i wileńskim, w których większość mieszkańców stanowią Polacy, zażądał przedstawiciel rządu na okręg wileński (odpowiednik polskiego województwa) Jurgis Jurkeviczius. W rejonie wileńskim tablice z polskimi nazwami ulic zostały usunięte na początku br.

Od dłuższego czasu na Litwie trwa dyskusja na temat stosowania tablic z nazwami ulic w dwóch językach – litewskim i polskim – w rejonach wileńskim i solecznickim, zamieszkanych w 60-80 proc. przez Polaków.

Zgodnie z Europejską Kartą Samorządową, którą Litwa podpisała i ratyfikowała, a także litewską ustawą o mniejszościach narodowych, na terenach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość narodową ma ona prawo do napisów informacyjnych w swoim języku. Jest to jednak sprzeczne z litewską ustawą o języku państwowym.

za: tvp.info

Za: Aspekt Polski | http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2553&Itemid=1

Skip to content