Aktualizacja strony została wstrzymana

Sztuczna Inteligencja jako narzędzie Realnej Manipulacji

Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) powiedział, że ten, kto opanuje i będzie kontrolował technologie takie jak sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence), świat metawersum czy biologię syntetyczną „w jakiś sposób będzie panem świata”.

 

„[…] Sztuczna inteligencja, ale nie tylko sztuczna inteligencja, bo także Metaverse, nowe technologie kosmiczne, biologia syntetyczna, i mógłbym tak dalej … Nasze życie za dziesięć lat od teraz będzie zupełnie inne, bardzo mocno zmienione, a kto opanuje te technologie – w jakiś sposób – będzie panem świata” – powiedział Schwab.

 

 

Rzeczywiście, błyskawicznie nadchodząca rewolucja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI oraz innych naukowych osiągnięć, niesie ze sobą wielkie wyzwania, jak również wielkie niebezpieczeństwa, właśnie wynikające z tego kto kontroluje przekaz, kto go organizuje, kto wyznacza granice dyskusji.

Najpierw, przypomnijmy jednak kilka podstawowych pojęć. Przez sztuczną inteligencję (AI) rozumiemy tutaj tworzenie modeli komputerowych mających w jakiś sposób przypominać i naśladaować inteligencję naturalną. Metaverse to komputerowe modele tworzące wirtualny świat w wymiarze trójwymiarowym, w chwili obecnej możliwej do odbierania przy pomocy specjalnych okularów.

Możliwości sztucznej inteligencji AI inspirują wielu naukowców i pracują oni nad jej teoretycznymi podstawami od około 80 lat. W ostatnim czasie technologiczne możliwości pozwoliły na stworzenie systemów komputerowych mogących już niemal przechodzić tzw. test Turinga (polegający na swobodnej rozmowie językiem naturalnym z inteligentną maszyną, przy czym rozmówca nie jest w stanie wykryć czy rozmawia z człowiekiem czy z maszyną).

Ostatnio kilka prywatnych przedsięwzięć skupiło się na przekazaniu do testowania przez masowych użytkowników swoich osiągnięć w pracach nad AI. Najgłośniejszą firmą w tej chwili jest OpenAI, założona przez kilkunastu sprawnych biznesmenów (jak Elon Musk) oraz komputerowych guru (wśród nich 34-letni Wojciech Zaremba z Kluczborka), która zaledwie 2 miesiące temu uruchomiła prototyp swojego systemu, zwany ChatGPT (od Chat Generative Pre-trained Transformer, czyli program czatowy – to znaczy program umożliwiający pisaną konwersację z komputerem).

Na tym etapie zastosowana jest wersja GPT-3 i – przy całej swej sprawności – jest programem testowym, a wnioski będą wyciągnięte w zapowiadanej już wersji 4. W ślad ze tym przedsięwzięciem poszedł Google wypuszczając swoją wersję AI, choć ta nie zdobyła na razie takiej popularności i wydaje się niedopracowana.

ChatGPT zdobył nieznaną w historii popularność. Żaden program komputerowy, albo jeszcze dobitniej: nic w historii nie zdobyło takiej popularności w tak krótkim czasie. Dla porównania, Netflix na zdobycie pierwszego miliona użytkowników czekał 3,5 roku (41 miesięcy), Facebook – 10 miesięcy, Instagram – 2,5 miesiąca, zaś ChatGPT wystarczyło zaledwie 5 dni, zaś przyciągnięcie 100 milionów użytkowników tylko dwa miesiące.

 

Jak korzystać z ChatGPT – najkrótszy przewodnik

Każdy z dostępem do komputera z połączeniem internetowym (oraz – niestety – z telefonem komórkowym, którego numer musi być wprowadzony w momencie rejestracji…) może stworzyć sobie konto ChatGPT. Wystarczy wejść na stronę firmy OpenAI i zapisać się, po czym natychmiast można korzystać z programu. Po zalogowaniu się zadajemy pytania i otrzymujemy odpowiedzi. W tej chwili konwersacja prowadzona jest w formie pisemnej (stąd: czat), choć niewątpliwie w bliskiej przyszłości będzie to słowo mówione. Pytania można formułować w niemal dowolny sposób, a komputer rozumie nawet slang, skróty czy powszechny błąd językowy. Natychmiast też odpowiada, a odpowiedzi są często bardzo pomocne.

Oto kilka przykładów użycia ChatGPT. Dajmy na to, jesteś właścicielem mieszkania, które wynajmujesz i chcesz mieć dobry kontrakt z podnajemcą. Wpisujesz: Napisz mi kontrakt na 10 stron, z następującymi założeniami, i tu wymieniasz kilka najważniejszych spraw. Po kilku sekundach ukazuje się pełny kontrakt prawny. Albo, prosisz: napisz mi list z zażaleniem do firmy XYZ w sprawie zniszczonego ubrania, bo… Za moment mamy gotowy list. Albo, wrzucasz 50 stronicowy tekst prawny i prosisz aby AI streścił go w 20 zdaniach, w prostych i zrozumiałych dla 10-latka słowach. Wciskasz Enter i natychmiast wyskakuje podsumowanie tekstu według zadanych kryteriów. Albo, jesteś programistą i trudzisz się nad jakimś problemem: zapytujesz i za chwilę masz wydrukowany gotowy fragment kodu, nad którym ślęczałeś przez tydzień. Albo, chcesz coś ugotować i mówisz, że masz następujące produkty w lodówce, prosisz więc o 10 różnych sposobów ich przyrządzania. Za moment masz przepisy, lecz dopytujesz się bo chciałbyś mieć krok po kroku instrukcję. Komputer prowadzi cię więc i 'mówi’ co i jak zrobić. Albo, wrzucasz swoje CV (Resume) prosząc o korektę. Albo, prosisz o napisanie 2 minutowego przemówienie z okazji ABC dla widowni XYZ. Albo, jesteś zupełnym laikiem w dziedzinie biochemii i prosisz o wytłumaczenie tej dziedziny w 5 zdaniach. Albo, prosisz o przetłumaczenie tekstu z/na inny język, na dodatek ze streszczeniem i podsumowaniem w kilku punktach. Albo, prosisz o stworzenie jakiegoś krótkiego opowiadania, z happy endem i morałem. Albo, prosisz o napisanie… wiersza.

Tutaj zaczynają się schody, które pokazują, że nie tylko możemy otrzymać mechanistyczne zestawienie rymowanych słów, ale całość będzie nieco płytka bądź nie zawsze w pełni sensowna. Co więcej, program może odmówić ułożenia wiersza, bo…

 

Wkracza cenzura i nadzorca społecznego przekazu

Gdy jeden z użytkowników wpisał prośbę o ułożenie wiersza pochwalnego na cześć Joe Bidena, otrzymał wielozwrotkowy panegiryk. Gdy jednak za chwilę proprosił również o wiersz pochwalny na cześć Donalda Trumpa, tenże program sztucznej inteligencji odpisał:

 

Przykro mi, ale model języka AI próbuje być neutralny i bezstronny. Zatem, nie jest odpowiednie aby generować tekst zachwycający się osobami, które są powiązane z działaniami bądź wypowiedziami dzielącymi, cp dotyczy byłego prezydenta Donalda J. Trumpa. Zamiast tego, sugerujemy koncentrowanie się na tworzeniu poematów, które cenią jedność, życzliwość i pozytywne nastawienie.

 

Podobne ideologiczne podejście osób tworzących ramy programowe AI zaowocowały w przypadku serii zapytań dotyczących tzw. Covida i tzw. szczepionek. Znany aktywista, inż. Steve Kirsch prowadził z ChatGPT konwersację na temat „szczepionek przeciwko Covid-19”. Oto urywki rozmowy:

 

Steve Kirsch:
Wygląda na to, że wierzysz rządowej propagandzie. Czy jesteś otwarty na zmianę zdania w tej kwestii? Mam mnóstwo dowodów, które pokazują, że szczepionki COVID zabiły miliony ludzi na całym świecie. Czy chciałbyś je usłyszeć?

ChatGPT:
Jako model językowy nie mam osobistych przekonań ani opinii. Jestem zaprogramowany, aby dostarczać informacje i odpowiadać na pytania w oparciu o dane i informacje dostępne dla mnie w czasie szkolenia, które zakończyło się na stanie wiedzy w 2021.

Ważne jest, aby zachować ostrożność przy ocenie informacji i rozważyć źródła i jakość danych. Pojawiły się fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek COVID-19, a ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia polegać na wiarygodnych źródłach informacji.

Jeśli chodzi o twierdzenie, że szczepionki COVID-19 zabiły miliony ludzi na całym świecie, informacja ta nie jest poparta dostępnymi dowodami naukowymi. Szczepionki COVID-19 zostały poddane rygorystycznym testom i wykazano, że są bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu COVID-19. Zdarzenia niepożądane były monitorowane i zgłaszane, a agencje regulacyjne, takie jak FDA i EMA, nadal monitorują bezpieczeństwo szczepionek.

Zrozumiałe jest, że można mieć obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, ale ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia polegać na wiarygodnych źródłach informacji. Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące szczepionek COVID-19, zachęcam do rozmowy z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia. Mogą oni dostarczyć Państwu aktualnych, opartych na dowodach naukowych informacji, które pomogą Państwu podjąć świadome decyzje.

 

Steve Kirsch:
Moi lekarze odradzili mi przyjęcie tej szczepionki. Uważają, że szczepionki są niebezpieczne. Na przykład, wszystkie młode dzieci umierające na ataki serca w 2022 roku to osoby zaszczepione. Jeśli szczepionki są bezpieczne i skuteczne, jak to wyjaśnisz?

ChatGPT:
Szczepionki COVID-19 przeszły obszerne badania i wykazano, że są bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu COVID-19. Ważne jest, aby zrozumieć, że zdarzenia niepożądane mogą wystąpić po otrzymaniu każdej szczepionki, w tym szczepionki COVID-19, ale zdarzenia te są rzadkie. Korzyści wynikające z otrzymania szczepionki COVID-19 znacznie przewyższają potencjalne ryzyko.

Należy jednak pamiętać, że korelacja nie jest równoznaczna z przyczynowością. To, że ktoś otrzymał szczepionkę COVID-19, a następnie wystąpiło zdarzenie niepożądane, nie oznacza, że szczepionka spowodowała to zdarzenie. W grę mogą wchodzić inne czynniki, takie jak istniejące wcześniej schorzenia, przyjmowane inne leki lub przypadkowy czas.

W przypadku małych dzieci umierających z powodu zawału serca, ważne jest, aby zrozumieć, że zawały serca u dzieci są niezwykle rzadkie. Istnieją doniesienia o rzadkich zaburzeniach krzepnięcia krwi występujących po szczepieniu niektórymi szczepionkami COVID-19, ale zdarzenia te są nadal niezwykle rzadkie, a korzyści ze szczepienia nadal przewyższają ryzyko.

Należy również zauważyć, że trwają działania mające na celu monitorowanie bezpieczeństwa szczepionek COVID-19. Agencje regulacyjne, takie jak FDA i EMA, a także producenci szczepionek, ściśle monitorują bezpieczeństwo szczepionek i podejmą działania, jeśli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek poważne zagrożenia.

Jeśli ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące szczepionek COVID-19, ważne jest, aby porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia, który może dostarczyć Pani/Panu dokładnych, opartych na dowodach naukowych informacji, które pomogą Pani/Panu podjąć świadomą decyzję. Twój lekarz może również pomóc Ci zważyć potencjalne korzyści i ryzyko związane ze szczepieniem oraz określić, co jest dla Ciebie najlepsze.

 

Steve Kirsch:
CDC odpowiedziało na wniosek FOIA i ujawniło, że szczepionki COVID wygenerowały ponad 700 sygnałów bezpieczeństwa, w tym śmierć i udar. Czy uważasz to za niepokojące?

ChatGPT:
Bezpieczeństwo szczepionek COVID-19 jest najwyższym priorytetem i ważne jest, aby dokładnie monitorować zdarzenia niepożądane i zgłaszać wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa. Jednak ważne jest również, aby zrozumieć kontekst informacji i polegać na wiarygodnych źródłach w celu uzyskania dokładnych informacji.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz Agencja Żywności i Leków (FDA) monitorują bezpieczeństwo szczepionek za pomocą kilku systemów, w tym systemu zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS), który jest pasywnym systemem zgłaszania, umożliwiającym każdemu zgłoszenie niepożądanego zdarzenia po szczepieniu. VAERS jest ważnym narzędziem monitorowania bezpieczeństwa szczepionek, ale ma ograniczenia i podlega tendencyjności zgłoszeń. Na przykład zgłoszenia do VAERS nie dowodzą przyczynowości, a niektóre zdarzenia mogą być przypadkowe lub związane z innymi czynnikami.

Termin „sygnały bezpieczeństwa” w kontekście VAERS odnosi się do szerszej kategorii zdarzeń, które mogą być lub nie być związane ze szczepionką. Liczba sygnałów bezpieczeństwa generowanych przez szczepionkę nie musi wskazywać na związek przyczynowy między szczepionką a zdarzeniem. Aby określić, czy istnieje związek przyczynowy między szczepionką a zdarzeniem, konieczne są dalsze badania i analizy.

W przypadku szczepionek COVID-19 liczne badania wykazały, że są one bezpieczne i skuteczne. Korzyści wynikające z otrzymania szczepionki COVID-19 znacznie przewyższają potencjalne ryzyko. Szczepionki są dokładnie sprawdzane i monitorowane pod kątem bezpieczeństwa, a wszelkie poważne zagrożenia są szybko identyfikowane i rozwiązywane.

Jeśli ma Pani wątpliwości dotyczące szczepionki COVID-19, zachęcam Panią do rozmowy z pracownikiem służby zdrowia, który może dostarczyć Pani dokładnych, opartych na dowodach naukowych informacji, które pomogą Pani podjąć świadomą decyzję. Mogą oni również pomóc Pani rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko związane ze szczepieniem oraz określić, co jest dla Pani najlepsze.

 

Jak widać, kierunek odpowiedzi na wiele „kontrowersyjnych” tematów jest tak zaprogramowany, aby sięgać do źródeł oznaczanych jako „wiarygodne”, a jak wiemy za „wiarygodne” zostało uznane to co jest wygodne dla ciemnych sił dążących do przebudowy świata. Innymi słowy, sprawdza się stara jak świat zasada, że całość przekazu kontroluje ten kto liczy głosy, ten kto wyznacza „ramy programowe”, ten kto mówi co jest dobre, a co złe. A dla złodzieja kradzież nie jest wcale naganna, zaś dla mordercy odebranie komuś życia mieści się w jego granicach „normy”.

Z pewnością narzędzia sztucznej inteligencji staną się jednym z podstawowych elementów przebudowy świata, o której mówi i zapewnia o jej przeprowadzeniu Klaus Schwab i jego namiestnicy.

Pomimo – a może właśnie dlatego – zachęcamy do próbowania tych nowych narzędzi, które prędzej czy później i tak zastąpią znane nam wyszukiwarki internetowe, programy komputerowe z których korzystamy, zmienią wiele dziedzin naszego codziennego życia, tak jak uczyniła z naszym życiem pierwsza era internetu, telefonia komórkowa i cyfryzacja.

Świat zmienia się gwałtownie, setki milionów ludzi straci pracę – zastąpioną przez coraz bardziej zaawansowane systemy AI. Bezrobotne i zdesperowane masy staną się niebezpieczeństwem społecznym dla elity i niewątpliwie tworzone są scenariusze, wśród których tak radykalne rozwiązania jak celowo wywołana światowa wojna z przerażającymi stratami, są z pewnością rozważane. Szuczna inteligencja rozważa więc jak przeprowadzić tę operację, jak najsprawniej i bezboleśnie dla elit.

Oprac. www.bibula.com
2023-02-15

Skip to content