Dziś rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej

Aktualizacja: 2009-08-31 9:20 am

31 sierpnia 1980 r., po dwutygod- niowym strajku władze zgodziły się na realizację 21 postulatów przedstawionych przez Międzyza- kładowy Komitet Strajkowy.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który reprezentował zarówno stoczniowców, jak i innych strajkujących robotników Wybrzeża domagał zapewnienia swobód obywatelskich (m.in. zgody na powołanie wolnych związków zawodowych, prawa do strajku, zniesienia cenzury, zwolnienia więźniów politycznych) oraz popracy sytuacji ekonomicznej.

Strajk w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się 14 sierpnia, zaś jego bezpośrednią przyczyną było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz. Protest przekształcił się szybko w strajk okupacyjny, do strajkujących stoczniowców z Gdańska dołączali robotnicy innych zakładów, w ciągu dwóch dni strajk objął ok. 50 tys. robotników. Podczas dwotygodniowego strajku, którego przywódcą był Lech Wałęsa wielką rolę odegrali Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Anna Walentynowicz, Alina Pieńkowska, Henryka Krzywonos.

10 listopada, po licznych problemach, został zarejestrowany NSZZ “Solidarność”. Do 13 grudnia 1981 r., gdy komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny, Polska przeżywała okres względnej wolności.

Nieocenioną rolę w budzeniu społeczeństwa do walki z komunizmem odebrał Ojciec Święty Jan Paweł II, który – zwłaszcza podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r.przekazał duchowe przesłanie “by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi”.

Tegoroczna rocznica obchodzona jest w szczególnej sytuacji – bezpośredniego zagrożenia niemal całkowitej likwidacji przemysłu stoczniowego w Polsce. Fiasko rządowych działań sprzedaży stoczni w Gdyni i Szczecinie katarskiemu inwestorowi grozi upadkiem stoczni i utratą pracy przez tysiące stoczniowców.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=13496 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]