Karta Praw Podstawowywch. UWAŻAJ!

Aktualizacja: 2007-11-10 12:00 am

Politycy próbują załatwić sprawę najważniejszego aktu prawnego dla Europy i Polski za Twoimi plecami, a to przecież on ma mieć wpływ na przyszłość Twoją i Twojej rodziny.

Jeżeli tzw. reformujący Traktat Konstytucyjny, a w szczególności Karta Praw Podstawowych, są bramą ku świetlanej przyszłości, to dlaczego pomija się głos obywateli w publicznej debacie i odmawia im się prawa do decydowania w formie referendum?

Czy rzeczywiście przyjęcie tych aktów prawnych przez władze Polski nie stanowi zagrożenia dla jej obywateli, a więc i dla Ciebie?

 

Zapoznaj się ze stanowiskiem naszego Stowarzyszenia w sprawie reformującego Traktatu Konstytucyjnego i jego najważniejszej części czyli Karty Praw Podstawowych.

 

 

 

Wyślij poniższy protest do Prezydenta!

     
  Pan Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
fax. (022) 695 22 38


Szanowny Panie Prezydencie,
        Wyrażam swój sprzeciw wobec faktu, że próbuje narzucić się Polsce i innym krajom europejskim tzw. reformujący Traktat Konstytucyjny, a w szczególności Kartę Praw Podstawowych, z pominięciem głosu obywateli w formie publicznej debaty i referendum.
        Uważam, że Karta Praw Podstawowych, zakorzeniona w ideologii laickiej i odrzucająca chrześcijańskie dziedzictwo Europy, stanowi przejaw tego, co papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI określili mianem cywilizacji śmierci i dyktatury relatywizmu.
        W moim przekonaniu wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alicji Tysiąc przeciwko Polsce, wspierający prawo do zabijania dzieci poczętych, czy rezolucje Parlamentu Europejskiego na rzecz promowania dewiacyjnych zachowań niszczących rodzinę, stanowią wyraz tych niepokojących tendencji.
        W związku z powyższymi zagrożeniami dla Polski i cywilizacji europejskiej oraz ich chrześcijańskich korzeni, zwracam się do Pana, jako do głowy Państwa Polskiego, z apelem o odrzucenie Karty Praw Podstawowych dla dobra naszego i przyszłych pokoleń Polaków.

Z wyrazami szacunku

 

 
     

 


1. Możesz też wysłać protest kopiując, podpisując i wysyłając powyższy tekst na e-mail: listy@prezydent.pl
3. Możesz go też wydrukować i podpisany wysłać faxem lub pocztą
4. Prześlij tę wiadomość znajomym

 

Za: Protestuj.pl

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1347 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]