List amerykańskiego senatora do polskiego ambasadora: Nowy rząd musi „zainteresować się Radiem Maryja”

Senator George Voinovich zwrócił się 5 listopada br. do ambasadorów Polski i Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, wzywając do ustosunkowania się, wyjaśnienia i przedsięwzięcia kroków wobec „atmosfery i aktów antysemityzmu” w ich krajach.

Voinovich, republikanin ze stanu Ohio, pyta się w liście do ambasadora Polski, czy aby w świetle wyników wyborów w dniu 21 października br., Radio Maryja mogło dalej rozpowszechniać antysemickie treści i czy nowa koalicja rządowa zamierza zainteresować się tą działalnością.

W liście do ambasadora Ukrainy, Voinovich wymienia siedem antyżydowskich incydentów, które miały miejsce od czerwca br. „Jest rzeczą niezwykle ważną, aby rząd Ukraiy zaświadczył o swoim zdecydowaniu w ochronie środowisk żydowskich, poprzez przedsięwzięcie konkretnych kroków celem ukarania sprawców i monitorowania z wielką uwagą wszystkich takich przypadków w przyszłości.” – pisze Voinovich.

KOMENTARZ BIBUŁY: Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w sprawie tzw. antysemityzmu w Polsce zaczynają zabierać głos nie tyle Żydzi amerykańscy, ale właśnie katolicy. Senator Voinovich, który uważa się za katolika, może posłużyć jako klasyczny przypadek działania proxy – poprzez kogoś innego, czyimiś rękami – czyli tak ulubionego przez środowiska żydowskie sposobu działania w trudnych operacjach. Voinovich, któremu nie można przecież zarzucić etnicznego czy religijnego uprzedzenia – wszak jest katolikiem – może posłużyć jako wygodne narzędzie nacisków na tuskowy rząd polski. Tylko czekać jak uformuje się „zatroskana grupa katolików” spośród proaborcyjnych gwiazd Senatu USA, jak np. pani Barbara Mikulski, prosyjonistyczna i pro-aborcyjna działaczka, co tydzień zresztą przystępująca do Komunii św., którzy zaczną coraz głośniej „wyrażać dezaprobatę” wobec „brutalnego antysemityzmu” Radia Maryja.

Radio Maryja jeśli wkrótce polegnie, to zostanie zasztyletowane właśnie rękami [nominalnych] katolików. W tym tych na najwyższych szczeblach, usłużnej pewnym siłom administracji świeckiej, jak i biurokracji kościelnej.

 


 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content