List amerykańskiego senatora do polskiego ambasadora: Nowy rząd musi “zainteresować się Radiem Maryja”

Aktualizacja: 2007-11-9 12:00 am

Senator George Voinovich zwrócił się 5 listopada br. do ambasadorów Polski i Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, wzywając do ustosunkowania się, wyjaśnienia i przedsięwzięcia kroków wobec “atmosfery i aktów antysemityzmu” w ich krajach.

Voinovich, republikanin ze stanu Ohio, pyta się w liście do ambasadora Polski, czy aby w świetle wyników wyborów w dniu 21 października br., Radio Maryja mogło dalej rozpowszechniać antysemickie treści i czy nowa koalicja rządowa zamierza zainteresować się tą działalnością.

W liście do ambasadora Ukrainy, Voinovich wymienia siedem antyżydowskich incydentów, które miały miejsce od czerwca br. “Jest rzeczą niezwykle ważną, aby rząd Ukraiy zaświadczył o swoim zdecydowaniu w ochronie środowisk żydowskich, poprzez przedsięwzięcie konkretnych kroków celem ukarania sprawców i monitorowania z wielką uwagą wszystkich takich przypadków w przyszłości.” – pisze Voinovich.

KOMENTARZ BIBUŁY: Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w sprawie tzw. antysemityzmu w Polsce zaczynają zabierać głos nie tyle Żydzi amerykańscy, ale właśnie katolicy. Senator Voinovich, który uważa się za katolika, może posłużyć jako klasyczny przypadek działania proxy – poprzez kogoś innego, czyimiś rękami – czyli tak ulubionego przez środowiska żydowskie sposobu działania w trudnych operacjach. Voinovich, któremu nie można przecież zarzucić etnicznego czy religijnego uprzedzenia – wszak jest katolikiem – może posłużyć jako wygodne narzędzie nacisków na tuskowy rząd polski. Tylko czekać jak uformuje się “zatroskana grupa katolików” spośród proaborcyjnych gwiazd Senatu USA, jak np. pani Barbara Mikulski, prosyjonistyczna i pro-aborcyjna działaczka, co tydzień zresztą przystępująca do Komunii św., którzy zaczną coraz głośniej “wyrażać dezaprobatę” wobec “brutalnego antysemityzmu” Radia Maryja.

Radio Maryja jeśli wkrótce polegnie, to zostanie zasztyletowane właśnie rękami [nominalnych] katolików. W tym tych na najwyższych szczeblach, usłużnej pewnym siłom administracji świeckiej, jak i biurokracji kościelnej.

 


 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1345 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]