Aktualizacja strony została wstrzymana

Brytyjscy socjaliści szykują wielką rewolucję: Atak na święta Bożego Narodzenia i podstawy funkcjonowania społeczeństwa

Do prasy przedostał się dokument opracowany przez ważny ośrodek kształtujący opinię publiczną w Wielkiej Brytanii, który sugeruje dokonanie zasadnicznych zmian i przebudowy społeczeństwa brytyjskiego.

Lewicowy ośrodek Institute for Public Policy Research – IPPR, określany jako jeden z ważniejszych ośrodków think-tank, opracował raport proponujący „zmniejszenie ważności świąt Bożego Narodzenia i podniesienie ważności innych festiwali religijnych” celem – jak się twierdzi – poprawy relacji pomiędzy rasami.

Ośrodek IPPR, związany z socjalistyczną (choć oficjalnie określaną jako socjaldemokratyczna) Partią Pracy, pragnie nie tylko kontynuowania obecnego trendu destrukcji tkanki społecznej, ale sugeruje dokonanie dalszych, bardziej radykalnych przeobrażeń. Wśród propozycji znajdujemy m.in.: wprowadzenie „ceremoni urodzinowych”, podczas których Państwo i rodzice dziecka będą zgadzali się na „wspólne partnerskie” wychowywanie dzieci – przez Państwo i rodziców (opiekunów); zainicjowanie akcji mających na celu „zapewnienie dostępu” mniejszościom etnicznym na wiejskich terenach „zamieszkałych w większości przez białych”; zmianę obowiązującego tradycyjnego systemu odznaczeń, dekoracji i orderów (British honours system); wykluczenie biskupów [anglikańskich] z Izby Lordów; zlikwidowanie „sekciarskiej” edukacji religijnej oraz wprowadzenie zakazu wywieszania innych flag poza flagą Wielkiej Brytanii (Union Jack).

Ośrodek socjotechnicznej manipulacji zdaje sobie sprawę iż nie nadszedł jeszcze czas na radykalne wyeliminowanie świąt Bożego Narodzenia, zatem proponuje stopniowe zmniejszanie ważności tych świąt, wobec czego „organizacje publiczne muszą zacząć udzielać większego dostępu innym religiom”. IPPR używa w swoim raporcie nawet określenia mówiącego, iż nie jest obecnie możliwe „wykreśleniee” („expunge„) z kalendarza świąt Bożego Narodzenia, zatem należy na tym etapie wprowadzać „równość” wobec innych religii.

„Jeśli będziemy kontynuowali obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jako znaczącego dnia – a byłoby bardzo trudno wyeliminować je z naszego narodowego życia nawet gdybyśmy chcieli – to publiczne organizacje powinny zauważać również inne religie. Nie możemy już więcej definiować się jako naród chrześcijański czy nawet religijny. Imperium [brytyjskie] jest już historią, uczęszczanie do kościoła spadło do najniższego poziomu w historii […]” – pisze raport socjalistycznej organizacji IPPR.

Oprócz ataku na chrześcijańskie podstawy społeczne, ośrodek IPPR widzi konieczność wprowadzenia jeszcze większej „integracji multikulturalnej”.

Ośrodek IPPR, jako jeden z ośrodków typu think tank, może być porównany do działających w Polsce takich „niezależnych” ośrodków jak np. Fundacja Stefana Batorego, założone przez żydowskiego miliardera George Sorosa centrum manipulacji socjotechnicznej.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Za:
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/bibulaco/public_html/wordpress/wp-includes/kses.php on line 1745