Niemcy sprawcami zbrodni wojennych, a nie „hitlerowcy” czy „naziści” – słuszna akcja w Warszawie

„1 sierpnia br. na tablicach upamiętniających miejsca straceń Polaków w Warszawie pojawiły się naklejki zasłaniające wykute w pomnikach słowo „hitlerowcy”. Naklejki zmieniały treść przekazu, informując, że zbrodni dokonali nie członkowie tej niemieckiej, lewicowej partii i wyznawcy kultu narodowo-socjalistycznego przywódcy Niemców, Austriaków i wielu przedstawicieli innych narodów Europy Środkowej, Zachodniej, Północnej czy Wschodniej z połowy ubiegłego wieku – Adolfa Hitlera, lecz – Niemcy, czyli przedstawiciele tego narodu.” – informuje strona internetowa Antysocjalistycznego Mazowsza – ASME.

Na stronie ASME można obejrzeć film z wypowiedziami warszawiaków, którzy komentują tę, zmuszającą każdego do myślenia, akcję.

Po zakończeniu wojny stopniowo utrwalał się trend zamazywania rzeczywistości poprzez przypisywanie zbrodni wojennych nieokreślonym grupom „hitlerowców” i „nazistów”, zamiast Niemców, którzy są całkowicie odpowiedzialni, gdyż: 1) W wolnych, demokratycznych wyborach wybrali na wodza Niemiec Adolfa Hitlera; 2) Wspierali Adolfa Hitlera we wszystkich jego poczynaniach i przygotowaniach do wojny; 3) W czasie wybuchu wojny, napadu na Polskę i dalszego wykonywania planu Drang nach Osten, tudzież napadu na kraje zachodnie, gremialnie wspierali Hitlera w jego polityce zagranicznej oraz działaniach wojennych; 4) W większości zdawali sobie sprawę z okrutnych warunków panujących w obozach koncentracyjnych stworzonych przez niemiecki socjalistyczny system dla obywateli okupowanych krajów; 4) Miliony żołnierzy służących w Wehrmachcie oraz innych jednostkach, wracając do domów przekazywała swoim rodzinom, bliskim i znajomym sposoby brutalnego traktowania podbitych narodów.

Zamiana rzeczywistych sprawców zbrodni wojennych, czyli Niemców na „hitlerowców” czy „nazistów”, służy w procesie przepisywania historii i zrzucaniu odpowiedzialności Niemców za popełnione zbrodnie. Obserwowane dzisiaj próby przerzucenia tej odpowiedzialności – z Niemców na Polaków, którzy w nowej wersji historycznej, mają stać się sprawcami II Wojny Światowej oraz wykonawcami najstraszliwszych zbrodni wojennych, są aktami skandalicznymi wymagającymi potępienia i całkowitego odrzucenia.

Proces zrzucania odpowiedzialności z Niemiec i z Niemców, wspierany jest przez dzisiejszą Rosję, czyli spadkobierczynię Rosji Sowieckiej, państwa współodpowiedzialnego za wywołanie wojny, państwa bez którego przyzwolenia i polityczno-militarnego wsparcia Niemcy nie zdecydowałyby się na krok w kierunku wojny. Porozumienie się Niemców z Rosją zawsze gwarantowało narodzenie się nowych konfliktów w Europie, a w chwili obecnej wskazuje na usiłowanie zacierania historii i swojej odpowiedzialności, jako kroku ku nowym, wspólnym podbojom.

Opisaną wyżej akcję zalepiania szkodliwych dla świadomości społecznej słów i zastępowania ich prawidłowymi, należy uznać za godną poparcia. Jednocześnie należy wzmóc naciski na władze samorządowe odpowiedzialne za konkretne tablice i pomniki, celem dokonania niezbędnych trwałych zmian.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Antysocjalistyczne Mazowsze | http://www.asme.pl/125084302594342.shtml

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content