Ukraińscy szowiniści grożą ks. Isakowiczowi

„Osika dla Judasza już wyrosła. I czeka” – pisze o ks. Tadeuszu Isakowiczu-Zaleskim portal internetowy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Banderowcy twierdzą też, że Ksiądz jest Żydem i agentem służb specjalnych.

Tekst autorstwa Serhija Rudenki pt. „W swoich antyukraińskich prowokacjach moskiewska Łubianka posługuje się polskimi debilami„, opublikowany na portalu ukrnationalism.org.ua zakończono słowami: „Księdzu T. Isakowiczowi-Zaleskiem bardzo podoba się, jak lizusi z bliskiego otoczenia nazywają go „polskim Savonarolą” (włoski kaznodzieja z XV w.). Oni naprawdę są trochę podobni, szczególnie garbatymi nosami. Do pełnego podobieństwa brakuje niedużo: Savonarolę powiesili, a Isakowicz póki co żyje. Jednak osika dla Judasza już wyrosła. I czeka„.

Główna teza artykułu głosi, że za ostatnimi akcjami protestacyjnymi środowisk kresowych przeciwko nadaniu tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wiktorowi Juszczence oraz rajdowi „Europejskimi śladami Stepana Bandery” stoją siły powiązane z Rosją.

Rudenko pisze: „Prawda, trzeźwo myślący polscy politycy rozumieją, że poddawać się antyukraińskim prowokacjom „isakowiczów” niebezpiecznie. W przypadku utraty przez Ukrainę niepodległości Polska znów znajdzie się między młotem i kowadłem – Rosją i Niemcami. Podobne sytuacje zdarzały się już w przeszłości i miały dla Polaków jak najgorsze skutki„.

Dodaje jednak, że chodzi mu o „Polaków-patriotów„, nie zaś o „obcą agenturę, w tym polskich obywateli „ormiańskiego” pochodzenia„. Swoje zarzuty Rudenko precyzuje dalej, komentując, że fundacja prowadzona przez ks. Isakowicza-Zaleskiego to „świetna „przykrywka”, dla otrzymywania środków od zagranicznych służb specjalnych„.

W artykule opublikowanym na portalu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów szczegółowo omawia się także pochodzenia ks. Isakowicza-Zaleskiego, sugerując, że jest on Żydem. Rudenko pisze: „(…) Azerowie nazywają wielu Ormian „kaukaskimi Żydami”, a historycy dowodzą żydowskiego pochodzenia znacznej części świeckiej i duchownej arystokracji ormiańskiej, w tym cesarskiej dynastii Bagratydów. Oczywiście nie na darmo Isakowicza-Zaleskiego zauważyli w Izraelu. Jak podaje żydowski portal www.isramir.com, Tadeusz Isakowicz-Zaleski lubi chwalić się, że, jak gdyby, jego dalekim (mitycznym?) pradziadkiem był Izaak Mikołaj Isakowicz – ostatni ormiańsko-katolicki arcybiskup Lwowa„.

Autor odnosi się także do opublikowanego przez polską prasę listu Polaka ze Lwowa, który informował, że w czasie wizyty we Lwowie ministrów Grzegorza Schetyny, Radosława Sikorskiego i Mirosława Drzewieckiego zostali oni poinformowani o rajdzie „Europejskimi śladami Stepana Bandery”. Według Rudenki, ów Polak ze Lwowa, to „łajdak, który żyje na ukraińskiej ziemi, je ukraiński chleb, ale, jak wściekły pies, kąsa ręce ukraińskiego gospodarza„.

Portal ukrnationalism.org.ua jest redagowany pod szyldem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (banderowskiej), która od początku lat 90 XX wieku działa na Ukrainie. Partia nie została jednak tam oficjalnie zarejestrowana, a jej legalnym reprezentantem na Ukrainie jest Centrum Odrodzenia Narodowego im. Stepana Bandery, działające na podstawie ustawy „O dobroczynności i organizacjach dobroczynnych”.

Portal OUN (b) często interesuje się wydarzeniami w Polsce. Kilka dni temu przetłumaczył i przedrukował tekst Jana Rokity „Dekret Schetyny i ukraińska pamięć„, opublikowany 11 sierpnia br. w „Dzienniku”.

tr/Kresy.pl

Za: Kresy.pl | http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukrainscy-szowinisci-groza-ks-isakowiczowi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content