Anglia: zabijanie nienarodzonych dzieci z “kosmetycznymi niedoskonałościami”

Aktualizacja: 2007-10-24 12:00 am

Jak podaje raport sporządzony na podstawie badań w jednym tylko regionie Anglii, co najmniej 50 nienarodzonych dzieci zostało zabitych tylko dlatego, że posiadaly genetyczne wady, takie jak tzw. zajęcza warga czy zrośnięte palce rąk bądź nóg, czyli schorzenia mogące być łatwo skorygowane przez odpowiednią procedurę chirurgiczną.

Raport opublikowany przez South West Congenital Anomaly Register ukazuje statystki, z których wynika, że w południowej Anglii, od Cornwall do Wiltshire, w latach 1998-2005 zabito ponad pięćdziesiąt nienarodzonych dzieci, poczętych z genetyczną wadą zrośnięcia palców nóg, szesnaścioro dzieci z polidaktylią – dodatkowym palcem, a dziesięcioro – z dodatkowym palcem nogi bądź zrośniętymi palcami nóg. W latach 1998-2005 zabito dzieci z rozszczepioną górną wargą, nawet w 34 tygodniu życia.

W Wielkiej Brytanii dozwolona jest tzw. aborcja praktycznie bez żadnych ograniczeń i dokonuje się jej w wielu przypadkach po wykryciu poważnych wad genetycznych bądź rozwojowych. Prawo co prawda zakłada, że “przerwanie ciąży w późnym jej stadium” może dotyczyć tylko “poważnych wad”, to nie definiuje tego określenia, pozostawiając decyzję lekarzowi.

Brytyjski komitet parlamentarny ds nauki i technologii zajął się tym zagadnieniem celem precyzyjniejszego określenia przepisów.

Julia Millington, dyrektor organizacji ProLife Alliance powiedziała, że “To jest niewyobrażalne, że dzieci mogą być odrzucone ze względu na posiadanie jakiejś skazy kosmetycznej. [Deklarowana] równość dla osób niepełnosprawnych może być zrealizowana tylko wtedy, gdy usuniemy te dyskryminacyjne przepisy prawne.”

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1300 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]