Światowa Organizacja Zdrowia: rocznie na świecie zabija się 42 mln dzieci nienarodzonych

Rocznie na świecie 42 mln dzieci jest zabijanych w łonie matki. W skali globalnej co piąta ciąża kobiety kończy się aborcją. Raport na ten temat opublikował Instytut Guttmachera z Nowego Jorku we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w Genewie – podaje KAI. Przeciwnicy zabijania dzieci w łonie matek skrytykowali studium wskazując m. in., że podane liczby nie zawsze są wiarygodne i mogą być różnie interpretowane.

Studium opublikowało znane pismo lekarskie „The Lancet”. Badania obejmują lata 1995- 2003 r. W 1995 r. zabito 46 mln dzieci nienarodzonych i liczba ta do 2003 r. zmniejszyła się o 4 mln.

Na 1 tys. kobiet w wieku prokreacyjnym (od 15 do 44 lat) w 1995 r. dokonano 35 aborcji, w 2003 r. było ich 29. Liczba zabójstw dzieci nienarodzonych znaczniej spadała w krajach rozwiniętych niż w krajach tzw. trzeciego świata. W krajach rozwijających się dokonuje się ok. 35 mln aborcji, a w rozwiniętych ok. 7 mln.

Średnio w krajach Europy wschodniej ok. 45 proc. ciąż kończyło się zabiciem dziecka. W krajach byłego ZSRR zauważa się spadek zabójstw dzieci nienarodzonych o połowę. Najniższy wskaźnik aborcji ma Europa zachodnia, 12 na 1 tys. zdolnych do rodzenia kobiet.

Obrońcy życia skrytykowali studium. Amerykański „New York Times” powołując się na opinię przedstawiciela antyaborcyjnej organizacji „Prawo do życia” Randalla K. O’Bannona z Waszyngtonu napisał, że raport wielokrotnie opiera się na danych szacunkowych np. odnośnie krajów, gdzie aborcja jest prawnie zakazana. Ponadto wskazuje się, że podane w studium liczby mogą być różnie interpretowane.

Źródło: KAI

 

Za: PiotrSkarga.pl

 

Skip to content