Przewodnik Wyborcy – Wybory 2007

Aktualizacja: 2007-10-16 12:00 am

Zbliżają się kolejne wybory do Parlamentu RP. Wielu katolików po raz kolejny stanie przed trudnym dylematem dokonania słusznego wyboru, którego na pewno nie ułatwi szum medialny i często zwodnicze hasła głoszone w trakcie kampanii wyborczej. W związku z tym nasze Stowarzyszenie postanowiło wznowić publikację i rozpowszechnianie broszury pt. „Przewodnik Wyborcy”, która po raz pierwszy ukazała się w 2005 r., przed wyborami na urząd Prezydenta Polski i do Parlamentu RP.


„Przewodnik Wyborcy”
możesz pobrać w pliku pdf lub zamówić w tradycyjnej,
papierowej formie wysyłając zamówienie na adres:

SKCh im. Ks. Piotra Skargi, ul. Józefitów 9/4, 30-039 Kraków

W czym może Ci pomóc ten przewodnik?

 

  „Przewodnik wyborcy” pomoże Ci zagłosować w sposób świadomy i zgodny z katolicką nauką moralną. Ułatwi Ci wykluczenie kandydatów popierających politykę, której nie da się pogodzić z zasadami moralnymi.
Niniejsze opracowanie wskazuje na siedem istotnych kwestii, które z punktu widzenia doktryny katolickiej nie podlegają dyskusji.

***

Zobacz, jak głosował poseł/posłanka z Twojego okręgu wyborczego w sprawie prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych – jednej z siedmiu kwestii poruszanych w „Przewodniku Wyborcy”.
13 kwietnia 2007 r. odbyło się w Sejmie głosowanie nad wnioskiem mniejszości o uzupełnienie art. 38 Konstytucji RP o słowa: „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”
Dyskusja wokół zasadności zmiany obowiązującego „prawa antyaborcyjnego” oraz późniejsze głosowanie były doskonałym sprawdzianem szczerości postaw naszych przedstawicieli w Parlamencie, którzy szli do wyborów z hasłami obrony rodziny, poszanowania zasad chrześcijańskich w życiu społecznym, podkreślając swoje związki z Kościołem.

Pobierz plik pdf i sprawdź, jak głosował poseł/posłanka z Twojego okręgu wyborczego.

 

 

Za: PiotrSkarga.pl

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1271 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]