“List do Komitetu Wyborczego PO” – Radio Maryja odpowiada Tuskowi

Aktualizacja: 2007-10-13 12:00 am

“Czy prosząc o spotkanie się ze Słuchaczami Radia Maryja i Widzami Telewizji Trwam na antenach tych mediów, planujecie uprzednie uporządkowanie dotychczasowych relacji, wyprostowanie wypowiedzi grożących, oszczerczych i obrażających – pyta Radio Maryja w liscie do Komitetu Wyborczego PO.”

 

Poniżej publikujemy cały tekst odpowiedzi Radia Maryja:

 

Toruń, 12 października 2007 r.

O. Benedykt Cisoń CSsR
ul. Żwirki i Wigury 80
87 – 100 Toruń
Radio Maryja

Komitet Wyborczy
Platformy Obywatelskiej
Biuro Krajowe
ul. Andersa 21
00 – 159 Warszawa


Dziękujemy za list Państwa do nas.
Mamy nadzieję, że jest to krok w kierunku wzajemnego zrozumienia dla budowania wspólnego dobra, naszej Ojczyzny.
Modlimy się z rzeszą Słuchaczy naszego radia i telewidzami, byśmy wszyscy w Ojczyźnie i na emigracji byli prawdziwie zatroskani o to dobro – o każdego człowieka.
Mamy jednak pytanie do Państwa, czy prosząc o spotkanie się ze Słuchaczami Radia Maryja i Widzami Telewizji Trwam na antenach tych mediów, planujecie uprzednie uporządkowanie dotychczasowych relacji, wyprostowanie wypowiedzi grożących, oszczerczych i obrażających miliony Słuchaczy Radia Maryja i Telewidzów Telewizji Trwam oraz kapłana katolickiego – o. Tadeusza Rydzyka, który po m.in. Państwa spocie odbierającym dobre jego, a tym samym jego Współbraci i dzieł imię, wydał oświadczenie – list do Państwa pozostający bez odpowiedzi przy dalszym publikowaniu tego spotu i wprowadzających w błąd wypowiedzi.
Rozumiemy, że ludzką rzeczą jest popełniać błędy – ale szlachetnie ludzką jest z nich wychodzić.
Mamy nadzieję, że list Państwa do nas jest takim znakiem.
Prosimy przyjąć te słowa z należnym szacunkiem, który winniśmy każdemu człowiekowi, choć w imię prawdy piszemy o bolesnych faktach.
Mamy nadzieję – o to modlimy się i nad tym pracujemy – byśmy w braterstwie budowali wspólne dobro – Ojczyznę, Polskę, i byli zatroskani o każdego człowieka.
Jeśli zaś różnimy się, niech to będzie różnienie się ubogacające w prawdzie i wzajemnym szacunku w czasie przecież krótkim naszej drogi przez tę ziemię.


Z należnym szacunkiem
o. Benedykt Cisoń CSsR

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1266 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]