Aktualizacja strony została wstrzymana

Co wiem i czego nie wiem o „wirusie SARS-CoV-2” – Edward Curtin

Moje zwięzłe wnioski zapisuję bez podawania linków do źródeł, ponieważ nie próbuję nikogo do niczego przekonywać, ale po prostu podaję do wiadomości publicznej to, co sam wywnioskowałem. Życie jest krótkie. Zatem, podaję je teraz.

Wiem, że ogromna liczba ludzi została zahipnotyzowana strachem, groźbami i łapówkami, aby zaakceptować wersję COVID-19 publikowaną przez korporacyjne media głównego nurtu. Doszedłem do wniosku, że wiele milionów ludzi porusza się w transie i nie wie o tym. Zostali sprowadzeni do tego stanu przez dobrze zorganizowaną, bardzo wyrafinowaną kampanię propagandową, która opierała się na ludzkim strachu przed śmiercią i chorobami. Osoby stojące za tym bez wątpienia badały wysoką częstość występowania hipochondrii w ogólnej populacji i strach przed niewidzialnym „wirusem” w społeczeństwach, w których wiara w Boga i niewidzialną duchowość została zastąpiona wiarą w naukę. Znając dobrze swoich słuchaczy, wymyślili kampanię strachu i zamętu, aby wywołać posłuszeństwo.

Nie wiem, ale podejrzewam, że ci, którzy zostali tak zahipnotyzowani, są zazwyczaj członkami klas średnich i wyższych, którzy zainwestowali tyle wiary w system. Obejmuje to również osoby wysoko wykształcone.

Wiem, że zablokowanie setek milionów zdrowych ludzi, naleganie na noszenie bezużytecznych masek, mówienie im, aby unikali kontaktów międzyludzkich, niszczenie ekonomicznego życia zwykłych ludzi stworzyło ogromne cierpienie, które miało dać ludziom nauczkę i przypomnieć kto tu sprawuje kontrolę, i aby ludzie zrewidowali swoje rozumienie relacji międzyludzkich, celem dostosowania się do nowej cyfrowej nierzeczywistości, którą producenci tej maskarady próbują zastąpić zwykłe relacje fizyczne.

Wiem, że test PCR wymyślony przez Kary Mullisa nie może testować rzekomego wirusa ani żadnego wirusa, dlatego wszystkie liczby przypadków i zgonów, są oparte na niczym. Testy te zostały wyczarowane z powietrza w potężnym akcie magii. Wiem, że wmówione przekonanie, że można tak przetestować, zaczęło się od nienaukowego protokołu PCR Corona stworzonego przez Christiana Drostena w Niemczech w styczniu 2020 roku, który stał się standardową metodą testowania na SARS-CoV-2 na całym świecie. Jestem pewien, że było to zaplanowane i stanowiło część spisku na wysokim szczeblu. Protokół ten ustawił próg cyklu (wzmocnienie) na 45, co mogło skutkować jedynie fałszywie dodatnimi wynikami. Nazywano je wówczas przypadkami [koronawirusa]. To jest oszustwo na masową skalę.

Nie wiem, czy rzekomy wirus został kiedykolwiek wyizolowany w sensie czystego bytu i oddzieleny od wszystkiego innego poza hodowlą w laboratorium. Dlatego nie wiem, czy wirus istnieje.

Wiem, że eksperymentalne „szczepionki” mRNA, które są wciskane wszystkim, nie są tradycyjnymi szczepionkami, ale niebezpiecznymi eksperymentami, których długoterminowe konsekwencje są nieznane. I wiem, że Moderna twierdzi, że „szczepionka” – niebędąca szczepionką – w postaci informacyjnego RNA (mRNA) działa „jak system operacyjny na komputerze”, i że dr Robert Malone, wynalazca technologii szczepionek mRNA, mówi, że nanocząstki lipidów z zastrzyków przemieszczają się w całym ciele i osadzają się w dużych ilościach w wielu narządach, gdzie białko kolczaste, będąc biologicznie aktywne, może spowodować ogromne szkody, i wiem że FDA o tym wie. Dodatkowo wiem, że dziesiątki tysięcy ludzi ucierpiało od tych zastrzyków, a wiele tysięcy zmarło z ich powodu i że te liczby są mocno zaniżone ze względu na systemy raportowania. Wiem, że przy takiej liczbie ofiar w przeszłości takie eksperymentalne zastrzyki zostałyby wstrzymane dawno temu lub nigdy by się nie rozpoczęły. Ponieważ tego nie uczyniono przekonuje mnie, że mamy do czynienia z radykalnie szatańskim planem, którego celem jest wyrządzenie szkody, a nie pomoc w utrzymaniu zdrowiu, ponieważ ci, którzy rządzą, wiedzą to co ja i jeszcze wiele więcej niż ja wiem.

Nie wiem, skąd wziął się ten rzekomy wirus, jeśli istnieje.

Wiem, że od początku tego kryzysu na całym świecie podjęto wspólne wysiłki, aby odmówić dostępu do sprawdzonych skutecznych terapii, takich jak hydroksychlorochina, sterydy, iwermektyna, gdyż zaplanowano wyszczepienie jak największej liczby osób. Już samo to ujawnia program skoncentrowany nie na zdrowiu, ale na tym, aby jak najwięcej ludzi poddało się szczepieniom i kontroli. Nazwa tej śmiertelnej gry to: Kontrola społeczna.

Wiem, że ci, którzy promują te szczepionki – Światowe Forum Ekonomiczne, Światowa Organizacja Zdrowia, Fundacja Gatesa, Fundacja Rockefellera itd. – mają długą historię chęci drastycznego zmniejszenia światowej populacji, a promowanie przez nich eugeniki pod różnymi nazwami, jest bardzo dobrze znane. Jestem przekonany, że całkowicie niesprawdzona „terapia genowa” typu mRNA jest kluczem do ich planu redukcji populacji.

Nie wiem, czy im się uda.

Wiem, że trzeba im się oprzeć.

Nie wiem, dlaczego tak wielu dobrych ludzi nie potrafi przejrzeć tego zła. Mogę to jedynie przypisać uwiedzeniu przez masową, hipnotyczną kampanię propagandową, która odwoływała się do ich najgłębszych lęków i doprowadziła do urzeczywistnienia tych lęków, ponieważ myśleli, że są wolni. To wielka tragedia.

Wiem, że wszystkie statystyki dotyczące przypadków i zgonów „z powodu” COVID-19 zostały zmanipulowane, aby stworzyć fałszywą pandemię. Jednym z najbardziej oczywistych dowodów na to jest rzekome zniknięcie grypy i zgonów z powodu grypy. Tylko ktoś będący w transie może nie zrozumieć absurdalnej logiki argumentu, że było to wynikiem noszenia maski, gdy w tym samym czasie rozprzestrzeniany w powietrzu COVID-19 rozchodził się lotem błyskawicy, dopóki nie ustał gwałtownie w styczniu 2021 r., kiedy niewielka liczba ludzi została zaszczepiona.

Wiem, że w tym wszystkim prawie nie było nadmiernej śmiertelności.

Nie wiem, czym to wszystko się skończy, ale wbrew nadziejom mam nadzieję, że rosnący sprzeciw wobec tego oszustwa będzie rósł i go pokona, pomimo zorganizowanej cenzury, która trwa przeciwko odmiennym opiniom. Wiem, że gdy ma miejsce zorganizowana cenzura na taką skalę, ci, którzy za nią stoją, boją się ujawnienia prawdy. Potwierdza to proste rozumienie historii.

Wiem, że po tymczasowym wytchnieniu, jakie władze udzieliły swoim poddanym, nastąpią dalsze ograniczenia podstawowych wolności, prawdopodobnie powrócą blokady związane z wirusem koronowym, będą promowane dodatkowe dawki „szczepionki”, jako kolejne jej „wzmocnienia”, a Światowe Forum Ekonomiczne będzie naciskać na Wielki Reset ze swoją Czwartą Rewolucją Przemysłową [Forth Industrial Revolution] co doprowadzi do mariażu sztucznej inteligencji, cyborgów, technologii cyfrowej i biologii; z USA i innymi krajami, które będą nadal wchodzić w nową formę faszystowskiej kontroli, chyba że ludzie na całym świecie stawią opór. Pocieszają mnie znaki, że ten opór narasta.

Wreszcie, wiem, że jeśli siły autorytarne wygrają natychmiastową bitwę, ktoś napisze książkę o tytule podobnym do tego z klasyka Miltona Mayera „Myśleli, że są wolni” [They Thought They Were Free]. I zostanie ona ocenzurowana. Być może najpierw zostanie udostępniona za pośrednictwem samizdatu. Ale w końcu, po wielu cierpieniach i śmierci, prawda o tym szatańskim programie zwycięży i ​​będzie dużo płaczu i zgrzytania zębami.

Toczymy duchową wojnę o duszę świata.

Edward Curtin

Edward Curtin jest autorem, badaczem i socjologiem. Jest autorem książki Seeking the Truth in a Country of Lies

Oprac. www.bibula.com
na podstawie The Global Research (June 19,2021)

Skip to content