Holenderska dziennikarka: Psychoza pandemii grypy to żydowskie dzieło konspiracyjne. (A co na temat szczepień mówią “Protokoły…”?)

Aktualizacja: 2009-08-11 10:59 pm

Największy holenderski dziennik De Telegraaf opublikował w zeszłym tygodniu wywiad z dziennikarką Désirée Röver, która nazwała tworzoną na naszych oczach psychozę zagrożenia pandemiami, częścią międzynarodowej konspiracji żydowskiej kreowanej celem zredukowania populacji ludności.

61-letnia dziennikarka powiedziała, że działania konspiracyjne są dziełem potomków Chazarów, ludu azjatyckiego, który w VI wieku przyjął judaizm. Dzisiejsi Żydzi, czyli zjudaizowani potomkowie Chazarów “modlą się do swojego boga: Lucyfera, Szatana […] który nazywa się [dzisiaj] Rockefeller, Rothschild, Brezinski i Kissinger”. – twierdzi Röver.

Przeciwko tej wypowiedzi zaprotestowała miejscowa organizacja “walcząca z antysemityzmem” – Center for Information and Documentation on Israel – CIDI, która prócz oburzenia i uznania wypowiedzi za “antysemicką”, nie próbowała odnieść się do meritum wypowiedzi i odeprzeć zarzuty kontrargumentami.


Przy okazji warto przypomnieć co na temat obowiązkowych szczepień mówią osławione “Protokoły Mędrców Syjonu”, XIX-wieczny dokument będący “rzekomym spisem planów osiągnięcia przez Żydów globalnej dominacji i kontroli nad ludzkością”. Pomijając kontrowersje wokół autentyczności tejże księgi, warto zastanowić się dlaczego w “Protokołach” padło tyle celnych uwag, które – obserwując współczesny świat, np. kreowanie psychozy wokół “ptasiej grypy” czy “świńskiej grypy” – jakoś wyjątkowo precyzyjnie sprawdzają się.

Wykład X

Par. 17. Chwila proklamowania króla wszechświata.

Uznanie naszego samowładcy może nastąpić przed zniszczeniem konstytucji. Chwila ta nastanie wówczas, kiedy narody, zmęczone rozprzężeniem w państwach i bankructwami władców, zorganizowanymi przez nas, zawołają: „zabierzcie ich, a dajcie nam natomiast jednego władcę wszechświatowego, który by zjednoczył nas i zniósł przyczyny waśni, a mianowicie: granice narodowościowe, wyznaniowe, wyrachowania państwowe, który by dał nam spokojność i pokój, niemożliwe do osiągnięcia przy obecnych władcach i przedstawicielach”.

Par. 18. Szczepienie chorób oraz inne podstępy żydowskie.

Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, szczepieniem chorób, nędzą. Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia, jak tylko oddanie się zupełne i ostateczne pod władzę naszą. Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby chwila upragniona.

“Protokoły Mędrców Syjonu” – reprint ,Wyd. OJCZYZNA Warszawa, brak daty


Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Haaretz | Anglefire
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=12501 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]