Polska wykorzystała 13 proc. środków z UE

Aktualizacja: 2009-08-12 5:58 am

Bułgaria wykorzystała dotychczas co setne euro przyznane jej z unijnej kasy na lata 2007-2013, Polska – nieco lepiej, bo co 8. Do końca br. rząd planuje wydać ze środków UE 16,8 mld zł, co stanowi ok. 13 proc. puli przewidzianej na ten okres. Najwięcej pieniędzy pójdzie na budowę dróg i autostrad oraz inwestycje w kapitał ludzki.

Do końca 2009 r. rząd chce wydać ze środków unijnych 16,8 mld zł. Według resortu rozwoju regionalnego, od czasu uruchomienia programów na lata 2007-2013 do 9 sierpnia podpisano niemal 16,5 tys. umów na dofinansowanie na łączną kwotę 36 mld zł. To stanowi 13,2 proc. całej puli środków z unijnej kasy przewidzianych na ten okres.

Na lata 2007-2013 r. Unia przyznała Polsce ponad 67 mln euro. Środki te możemy wydawać do końca 2015 r. Obecnie, największym programem jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, którego budżet wynosi niemal 28 mld euro. Pochodzące z niego środki są przeznaczone na m.in. na budowę dróg i autostrad. Pozostałe programy to np. Kapitał Ludzki (9,7 mld euro), Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld euro) czy Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld euro).

www.dziennik.pl

Za: Goniec.com -- [Org. tytuł: « Polska wykorzystała 13 proc. środków z UE»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=12495 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]