Ukraina: katolicy ostatecznie odzyskują kościół w Dniepropietrowsku

Po 18 latach starań katolikom w Dniepropietrowsku na Ukrainie zwrócono kościół św. Józefa. Jak poinformował wikariusz generalny diecezji charkowsko-zaporoskiej, ks. Jan Sobiło, ostateczną decyzję w tej sprawie podjął 10 sierpnia sąd apelacyjny w tym mieście. Tym samym rzymskokatolicka parafia św. Józefa w Dniepropietrowsku jest znowu pełnoprawnym właścicielem świątyni będącej przedmiotem wieloletniego sporu. Wierni mogą tam już się modlić i rozpoczynać prace remontowe.

Kościół w Dniepropietrowsku zbudowali tamtejsi katolicy ponad 130 lat temu. Budynek zarekwirowany w czasach sowieckich na rzecz państwa był następnie bezskutecznie rewindykowany u władz ukraińskich przez miejscową parafię. Konflikt nasilił się w 1998 r., gdy całą działkę sprzedano amerykańskiej firmie Dugsbery Inc związanej z jednym z ukraińskich oligarchów. Umowa została dokonana nielegalnie, jednak przez dłuższy czas próbowano na tym terenie kontynuować inwestycje budowlane, poczynając od wyburzenia kościoła. Spotkało się to z protestami wiernych, których starano się zastraszyć przy niejednoznacznej postawie władz miejskich. Jednak kolejne wyroki sądu oraz nacisk opinii publicznej ostatecznie przychyliły szalę na stronę katolików.

ks. J. Sobiło, Dniepropietrowsk, tc/ rv

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=308660

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content