Ukraina: katolicy ostatecznie odzyskują kościół w Dniepropietrowsku

Aktualizacja: 2009-08-10 3:21 pm

Po 18 latach starań katolikom w Dniepropietrowsku na Ukrainie zwrócono kościół św. Józefa. Jak poinformował wikariusz generalny diecezji charkowsko-zaporoskiej, ks. Jan Sobiło, ostateczną decyzję w tej sprawie podjął 10 sierpnia sąd apelacyjny w tym mieście. Tym samym rzymskokatolicka parafia św. Józefa w Dniepropietrowsku jest znowu pełnoprawnym właścicielem świątyni będącej przedmiotem wieloletniego sporu. Wierni mogą tam już się modlić i rozpoczynać prace remontowe.

Kościół w Dniepropietrowsku zbudowali tamtejsi katolicy ponad 130 lat temu. Budynek zarekwirowany w czasach sowieckich na rzecz państwa był następnie bezskutecznie rewindykowany u władz ukraińskich przez miejscową parafię. Konflikt nasilił się w 1998 r., gdy całą działkę sprzedano amerykańskiej firmie Dugsbery Inc związanej z jednym z ukraińskich oligarchów. Umowa została dokonana nielegalnie, jednak przez dłuższy czas próbowano na tym terenie kontynuować inwestycje budowlane, poczynając od wyburzenia kościoła. Spotkało się to z protestami wiernych, których starano się zastraszyć przy niejednoznacznej postawie władz miejskich. Jednak kolejne wyroki sądu oraz nacisk opinii publicznej ostatecznie przychyliły szalę na stronę katolików.

ks. J. Sobiło, Dniepropietrowsk, tc/ rv

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=12441 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]