Aktualizacja strony została wstrzymana

Odpowiedź x. Pietro Leone Monselice na pro-szczepionkowe (zdumiewające) stanowisko prof. Roberto de Mattei

Przedstawiamy poniżej dwa stanowiska: prof. Roberta de Mattei, który swoim wywodem o zasadności stosowania prepartatów o nazwie „szczepionka przeciw Covid-19”, zdumiał nawet swoich zwolenników, oraz szerszej odpowiedzi Don Pietro Leone.

 

Roberto de Mattei: 10 pytań do wszystkich osób zajmujących stanowisko „antyszczepionkowe”

Moje stanowisko w obronie moralnej godziwości obecnie dostępnych szczepionek przeciwko Covid spotkało się z aprobatą niektórych kardynałów, teologów i księży, którym tutaj dziękuję, ale także przewidywalną dezaprobatą wielu, którzy zajmują stanowisko „antyszczepionkowe”. Po opublikowaniu niedawno badania na temat moralnej strony szczepień, badającego szerzej kwestię (O godziwości moralnej szczepienia), ograniczam się w tym miejscu do postawienia kilku pytań tym, którzy zajmują stanowisko „antyszczepionkowe”. Prosiłbym ich, aby odpowiedzieli na nie w sposób precyzyjny i jeśli to możliwe, uprzejmy.

1) Ulubioną książką „antyszczepionkowców” to „Szczepienia: Perspektywa katolicka” Pameli Acker, opublikowana przez Centrum Kolbego w 2020 roku. W tej książce autorka przekonuje, że ryzyko jakiegokolwiek szczepienia jest większe niż możliwe korzyści (na s. 80-81 podaje przykład wścieklizny i tężca). Ci, którzy uważają tę książkę za tekst referencyjny, powinni również odrzucić tak zwane szczepionki etyczne, ponieważ uważa się je za szkodliwe dla zdrowia. Oprócz szczepionek przeciwko Covid, czy te szczepienia są dozwolone dla katolika?

2) Przeszczepy niektórych organów, na przykład przeszczepy serca, są moralnie niegodziwe, ponieważ wykorzystują fałszywe naukowe kryterium „śmierci mózgowej” i w rzeczywistości powodują śmierć. Jednak Kościół uważa przeszczepy od dawców, którzy są naprawdę martwi (na przykład w przypadku rogówki) lub od dawców, którzy żyją (na przykład w przypadku nerek), za legalne, tak jak zezwala na transfuzję krwi. We wszystkich tych przypadkach komórki innej osoby dostają się do ludzkiego ciała. Czy akceptujesz naukę Kościoła o przeszczepach?

3) Jeśli tak, czy uznałbyś, że przeszczep rogówki jest legalny w celu przywrócenia wzroku osobie niewidomej, jeśli za zgodą rodziny tę rogówkę pobrano od ofiary morderstwa? Podobnie, czy zgodziłbyś się na transfuzję anonimowej krwi, która mogłaby pochodzić z ciała niegodziwca i nie czułbyś się skażony jego niegodziwością? Czy zgodziłbyś się na przeszczep lub transfuzję krwi od osoby, która była pośrednio zaangażowana w przestępstwo?

4) Komórki HEK używane w niektórych szczepionkach przeciwko Covid są szeroko stosowane w badaniach farmaceutycznych i przemyśle spożywczym. Biorąc pod uwagę nielegalne wykorzystywanie linii komórkowych pochodzących od płodów po aborcji, czy zrezygnowałbyś z innych leków produkowanych lub testowanych przy użyciu komórek płodowych, takich jak insulina, szczepionki przeciwko różyczce, zapaleniu wątroby i wielu innym?

5) Stolica Apostolska potwierdziła moralną godziwość szczepień w dokumentach Papieskiej Akademii Życia (2005 i 2017) oraz Kongregacji Nauki Wiary (2008 i 2020). Dlaczego odrzucacie te deklaracje Urzędu Nauczycielskiego wydane między 2005 a 2020 rokiem, podczas gdy w ciągu tych lat nie wyraziliście wobec nich żadnego sprzeciwu?

6) Być może przyczyną tej widocznej zmiany opinii na temat szczepionek pochodzących z komórek płodowych jest zmiana kontekstu historycznego w 2020 roku, kiedy pandemia stała się pretekstem do „dyktatury sanitarnej” nad ludzkością, w tym szczepień w ramach tego planu. Czy wierzysz, że zło tkwi w samej szczepionce, czy w „spisku”, którego wyrazem są szczepienia?

7) Bardziej konkretnie: czy uważasz, że ostateczny cel szczepień jest dobry, ale środki, które zostały użyte (użycie komórek płodowych) są złe, czy też podzielasz teorie spiskowe, że nie tylko środki, ale ostateczny cel szczepień jest złem, czyli zagłada ludzkości?

8) Najbardziej znanym teoretykiem „spisku szczepionkowego” jest Robert F. Kennedy, polityk Demokratów, który finansował Hillary Clinton. Kennedy przedstawia się jako wróg numer jeden Billa Gatesa, ale jest członkiem establishmentu, który za pośrednictwem Children’s Health Defense sfinansował rozpowszechnianie większości fałszywych informacji o szczepionkach w sieciach społecznościowych. Czy podzielasz teorie Roberta F. Kennedy’ego na tematy ekologicznych i New Age? Jeśli nie, czy nie byłoby ważne publiczne zdystansowanie się od niego i jego ruchu antyszczepionkowego?

9) Dokumenty Stolicy Apostolskiej, które potwierdzają godziwość szczepień, nie są nieomylne, ale z pewnością są orzeczeniami zwyczajnego Magisterium Kościoła. Jakie są kryteria, według których można się nie zgadzać z tym Magisterium? Na przykład ci, którzy krytykują Amoris laetitia, nie opierają się na własnym sumieniu, ale na odwiecznym Magisterium Kościoła. Czy sądzisz, że sumienie jednego świeckiego, kapłana lub biskupa może sprzeciwić się zwyczajnemu Magisterium Kościoła bez opierania się na innym nauczaniu Kościoła, które zostało bezpośrednio wyrażone z ciągłością i jasnością w tym samym punkcie?

10) Niektórzy księża przedstawiają odrzucenie szczepień przeciwko Covid nie jako duchową radę, ale jako moralny obowiązek. Jednak jedynym autorytetem, który może zdefiniować, co jest grzechem, a co nim nie jest, w sposób wiążący dla katolika, jest Kościół katolicki. Jeśli biskup lub kapłan przyjmuje na siebie odpowiedzialność za nałożenie moralnego obowiązku nie nadanego przez Kościół, czy nie ryzykuje stworzenia „nowego kościoła”? I czy nie jest paradoksem, że dzieje się tak właśnie ze strony tych, którzy oskarżają papieża Franciszka o ustanowienie „nowego kościoła”?

Roberto de Mattei

Tłum. Sławomir Soja

 

 


 

Łańcuchy zła

Kwestia „szczepionek” przeciwko „koronawirusowi” z użyciem „linii komórkowych” ludzkich płodów dotyczy zasadności udziału w złu moralnym. Poniżej przedstawimy:

 1. Trzy istotne cechy moralne tej praktyki;
 2. Stanowisko Magisterium w tej sprawie
 3. Dokładniejszą analizę zła, zaangażowanego w te praktyki

 

I. Trzy istotne cechy moralne tej praktyki to:

a) Natura zła;

b) Bliskość udziału w tym złu;

c) Ewentualne uzasadnienie takiego udziału.

 

a) Natura zła

Zło, które jest typowe dla tych, którzy chcieliby legitymizować szczepienia, to zło aborcji. Czasami uważa się, że rola aborcji jest:

 1. wyłącznie spontaniczna (tj. poronienie);
 2. występuje w ograniczonej liczbie, być może obejmującej tylko jeden przypadek
 3. tylko jeden rodzaj niegodziwości ma tutaj miejsce

Po kolei przyjrzymy się każdemu z tych stanowisk

i) Możliwość wykorzystania poronienia dla pracy nad szczepionkami

Taka możliwość nie istnieje, ponieważ, jak wyjaśnia dr Gonzalo Herranz, profesor histologii i embriologii ogólnej na Uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii: aby uzyskać komórki zarodkowe do badań, należy pobrać je za życia płodu

ii) Możliwość, że aborcje są nieliczne

Jeśli chodzi o liczbę pierwotnych aborcji, odpowiadamy, że należy je raczej oszacować na setki lub tysiące. Odnosimy się w szczególności do „linii HEK 293” 3. Wykazano, że szereg innych linii komórkowych wiąże się z wielokrotnymi aborcjami.

iii) że jedynym złem stojącym za szczepieniami jest aborcja

To nieprawda. Pełne zło, jakie się z tym wiąże, można opisać w następujący sposób: przed morderstwem dziecko jest wyciągane z macicy, nie chrzczone, operowane żywcem bez środków znieczulających, części jego ciała kradzione, poddawane obróbce i sprzedawane w celu uzyskania korzyści finansowej, a reszta jego ciała wyrzucana jest jak zwykłe śmieci. Tutaj nie ma jednego poważnego zła, ale dziesięć:

 1. Ekstrakcja dziecka z macicy przed urodzeniem;
 1. Odmowa chrztu, czyli wykluczenie go z Nieba;
 1. Tortury;
 1. Kradzież części ciała;
 1. Zabójstwo dziecka;
 1. Pozbywanie się reszty ciała;
 1. Manipulowanie częściami ciała;
 1. Handel częściami ciała;
 1. Profanacja dziecka w przypadkach (iv), (v), (vi), (vii) i (viii);
 1. Naruszenie praw dziecka we wszystkich przypadkach.

 

b) Bliskość uczestnictwa w złu

Ponieważ twierdzi się, że aborcja jest jedynym złem w tych okolicznościach i że zło to istniało w przeszłości, prawdopodobnie w odległej przeszłości, twierdzi się, że udział może być tylko odległy i bierny. Zwracamy uwagę, że termin „odległy” w teologii moralnej ma sens moralny, oznaczający brak bezpośredniego zaangażowania moralnego w dane zło.

Odpowiadamy, że współpraca nie jest ani odległa ani bierna, ale bliska i aktywna, gdyż zło, o którym mowa, nie polega w istocie na jednym zdarzeniu z przeszłości, ale na bliskim i czynnym uczestnictwie w procesie, który rozciąga się od pierwotnej aborcji do samego aktu „szczepienia”. Ten proces nie jest po prostu połączeniem dyskretnych i izolowanych zdarzeń, ale ciągłym, nieprzerwanym łańcuchem działań rozciągającym się od wydobycia dziecka z łona matki aż do „szczepienia” jako ostatniego ogniwa łańcucha. Nazywamy ten łańcuch „łańcuchem zła”, odpowiadającym „linii komórkowej”, ze względu na moralną wartość, która ma wpływ na fizyczne kontinuum.

Łańcuch ten jest prawdziwym bytem, składającym się, w kategoriach scholastycznych, z elementu zarówno materialnego, jak i formalnego: pierwszy dotyczy ciała dziecka, a drugi jest intencją aborcjonisty i / lub naukowca, który je pozyskał i użył do celów medycznych i handlowych. Co więcej, ciągłość łańcucha i wielkość zła, które ze sobą niesie, czyni go zdolnym do podtrzymywania demonicznego ładunku w czasie.

Nawet jeśli żadna część ciała dziecka nie jest już obecna w „szczepionce”, jak to się dzieje w przypadku niektórych rodzajów tych produktów, celowy element, o którym wspomnieliśmy powyżej, będzie nadal istniał, a tym samym nadal tworzy łańcuch w czasie, aczkolwiek tylko w duchowym wymiarze.

Jeśli chodzi o twierdzenie, że aborcja miała miejsce najprawdopodobniej w odległej przeszłości, wówczas współpraca byłaby jeszcze bardziej odległa (przynajmniej na poziomie czasowym), to zauważamy, że aborcje, którym towarzyszy całe wymienione wyżej zło, są przeprowadzona w chwili obecnej, nawiązując do dokumentu „The Voice of Women…” . Wskazuje on, że linie komórkowe mają „datę ważności”, a producenci „mają silną motywację do tworzenia nowych”. Czytamy tam, że aborcjoniści „przyznali się do dokonywania zmian w procedurach chirurgicznych, tak aby niektóre części ciała pozostały nienaruszone i nadawały się do użytku przez badaczy”.

c) Usprawiedliwienie udziału w złu

Zwolennicy „szczepień” utrzymują, że nie ma w nim zła, stwierdzając tym samym, że nie wymagają one uzasadnienia moralnego i twierdzą, że jego możliwy wpływ na zaszczepioną osobę jest czysto „kwestią nauki ”. Jeśli jednak, jak argumentowaliśmy, takie zło występuje, to wymaga to uzasadnienia moralnego lub justa causa, a ponadto takie uzasadnienie musi być proporcjonalne do zła, o którym mowa.

Zwykle uzasadnieniem szczepień jest ochrona zdrowia „szczepionej” osoby lub osób, z którymi będzie się ona kontaktować. To uzasadnienie jest jednak całkowicie bezpodstawne.

Jeśli chodzi o argument dotyczący zdrowia osoby zaszczepionej: Dr Michael Yeadon, były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy „Pfizer”, tak mówi w niedawnym wystąpieniu, opublikowanym przez „American Frontline Doctors”: „Proszę ostrzec każdą osobę, aby nie zbliżała się do tych „szczepionek”. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby ich używania … Jeśli ktoś chciałby skrzywdzić lub zabić znaczną część światowej populacji w ciągu najbliższych kilku lat, wdrożone obecnie systemy umożliwią to. Uważam, że jest całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę ”.

Rzeczywiście istnieje już wiele dowodów na negatywne skutki „szczepień”. W niedawnym liście wysłanym do British Medical Journal przez lekarza- konsultanta z Londynu, dr Polyakova, czytamy : „ Poziom zachorowań po szczepieniach jest bezprecedensowy, personel medyczny bardzo choruje, a niektórzy mają objawy neurologiczne, co ma ogromny wpływ na funkcjonowanie służby zdrowia. Nawet młodzi i zdrowi mają dni wolne, niektórzy tygodnie, a niektórzy wymagają leczenia. Całe zespoły są usuwane, po tym jak poddały się szczepieniom ”.

Jeśli chodzi o argument dotyczący zdrowia osób, z którymi osoba zaszczepiona będzie miała kontakt: nie zostało naukowo ustalone, że zastrzyk zapobiega przenoszeniu wirusa przez taką osobę. Główny naukowiec WHO, dr Soumya Swaminathan, uważa: „ W tej chwili nie sądzę, abyśmy mieli jakiekolwiek dowody na to, że jakakolwiek z dostępnych szczepionek zapobiega zachorowaniom lub przekazywaniu wirusa innym ludziom”.

Nawet jeśli media donoszą o pozytywnych skutkach „szczepionki”, widzimy też, że negatywne skutki są niezaprzeczalne i możemy przynajmniej powiedzieć, że ich efekty nie zostały jeszcze potwierdzone z naukową pewnością. Dochodzimy więc do wniosku, że „szczepienia” nie mogą być uzasadnione względami zdrowotnymi.

Krytyczne wnioski

Krytyka szczepień przeciwko obecnemu ogólnoświatowemu wirusowi wykazała nieuprawnienie trzech założeń, na których się ta inicjatywa opiera:

– że jedynym istotnym złem jest aborcja;

– że udział w omawianym złu jest odległy i bierny;

– szczepienie może być uzasadnione ze względów zdrowotnych.

Dochodzimy więc do wniosku, że szczepienia nie mogą być uzasadnione moralnie. Czy można to usprawiedliwić, to inna sprawa. Kościół pragnie od nas bohaterstwa, ale nie potępi nas, jeśli nie będziemy go praktykować. Uczy, że ogólna odpowiedzialność moralna może zostać zmniejszona, a nawet usunięta, przez strach, przemoc (w tym presję psychologiczną) lub ignorancję. Czy możemy winić osoby starsze za przyjęcie szczepionki, dlatego że wierzą we wszystko, co widzą w mediach, ulegają presji członków rodziny lub po prostu ze strachu przed śmiercią lub pracowników zagrożonych zwolnieniem; czy też katolików dobrej woli, którzy ulegli ostatnim oświadczeniom Kongregacji Nauki Wiary, osądom duchownych, a nawet papieżowi i królowej Anglii?

 

II. Stanowisko Magisterium w tej sprawie

Ktoś mógłby zarzucić, że nasza krytyka nie jest zgodna z Magisterium Kościoła wyrażonym przez Kongregację Nauki Wiary w odniesieniu do szczepionek, które stwierdza, że dozwolone jest stosowanie takich szczepionek, jeśli inne nie są dostępne i jeśli osoba zaszczepiona nie zgadza się z aborcją. Odpowiadamy jednak w dokumencie „Kobiety w obronie nienarodzonych dzieci…” , że takie stwierdzenia… są oparte na niepełnej ocenie szczepień i immunologii…”

Jeśli wyrażamy sprzeciw wobec takich oświadczeń Kongregacji Nauki Wiary, nie oznacza to jednak, że odrzucamy Magisterium Kościoła w tej dziedzinie. W minionych dwóch pokoleniach można było znaleźć w Magisterium stanowiska odbiegające od Wiary i Rzeczywistości, i naszym obowiązkiem jest zajęcie takiego stanowiska, które jest bliższe Magisterium, zarówno w tej dziedzinie, jak i ogólnie.

W omawianej sprawie dokładniejsze jest, jak uważamy, stanowisko Papieża Jana Pawła II, wyrażone przede wszystkim w jego encyklice Evangelium vitae, w której zajmuje on bezwarunkowe stanowisko wobec życia ludzkiego w obliczu tego, co nazywa „kulturą śmierci” we współczesnym społeczeństwie. Oczywiście nie odnosi się wprost do kwestii szczepionek, niemniej jednak podaje nam zasady moralne niezbędne do rozwiązania problemu. Zasady są następujące:

Grzechy przeciwko życiu nienarodzonemu są niezwykle poważne;

– stanowią część „struktur grzechu” w społeczeństwie;

– Katolicy muszą stanąć w obronie życia ludzkiego.

Grzechy przeciwko życiu nienarodzonemu są niezwykle poważne.

Uroczyste potępienie przez Papieża tego zła, które ze względu na swoje sformułowanie wydaje się mieć nieomylny status, brzmi następująco:

„… Na mocy władzy, którą Chrystus powierzył Piotrowi i jego następcom w komunii z biskupami… Oświadczam, że aborcja bezpośrednia, to znaczy aborcja zamierzona jako cel lub jako środek, zawsze stanowi poważny nieporządek moralny, ponieważ jest umyślnym zabiciem niewinnej istoty ludzkiej. Ta doktryna, oparta na prawie naturalnym i na spisanym Słowie Bożym, jest przekazywana przez Tradycję Kościoła i nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne. Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo nie może nigdy uczynić legalnym czynu, który jest wewnętrznie niezgodny z prawem, ponieważ jest sprzeczny z Prawem Bożym, które jest zapisane w każdym ludzkim sercu, poznawalne przez sam rozum i głoszone przez Kościół.

„Ta ocena moralności aborcji ma zastosowanie również wobec niedawnych eksperymentów na embrionach ludzkich, które… nieuchronnie wiążą się z zabijaniem tych embrionów… To moralne potępienie dotyczy również procedur, które wykorzystują żywe ludzkie embriony i płody… albo jako „materiał biologiczny”, albo jako dostawcę organów lub tkanek do przeszczepów w leczeniu niektórych chorób. Zabijanie niewinnych ludzkich stworzeń, nawet jeśli jest dokonywane w celu pomocy innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym ”.

Takie grzechy stanowią część „struktur grzechu” w społeczeństwie.

Papież JPII mówi o „rzeczywistości, którą można opisać jako prawdziwą strukturę grzechu. Ta rzeczywistość charakteryzuje się pojawieniem się kultury, która zaprzecza solidarności, a w wielu przypadkach przybiera formę prawdziwej „kultury śmierci ”, kultury nadmiernie skoncentrowanej na skuteczności, która stanowi „ wojnę potężnych ze słabymi ”. W ten sposób wyzwalany jest rodzaj „spisku przeciwko życiu”, „spisku, który sprowadza się do„ naukowo i systematycznie zaprogramowanych zagrożeń ”przeciwko życiu. Wśród osób zamieszanych w ten spisek znajdują się międzynarodowe instytucje promujące antykoncepcję, sterylizację i aborcję oraz środki masowego przekazu, które promują to zło, a także eutanazję, jako „oznakę postępu i zwycięstwa wolności”. Ogromne środki finansowe są inwestowane w badania nad metodami aborcji …

Katolicy muszą bronić życia ludzkiego

Papież mówi w ten sposób '… powszechne oburzenie, które słusznie podnosi się w obronie praw człowieka – na przykład prawa do zdrowia, mieszkania, pracy, rodziny, kultury – jest fałszywe i iluzoryczne jeśli prawo do życia, najbardziej podstawowe prawo oraz warunek wszystkich innych praw osobistych, nie jest bronione z największą determinacją ”.

Wniosek

Możemy zastosować te trzy zasady w przypadku „szczepień”, ze względu na traktowanie nienarodzonych dzieci w sposób, który wymieniliśmy powyżej. Jest to „absolutnie niedopuszczalne”, a opisane praktyki, stanowią część „prawdziwej struktury grzechu ” w społeczeństwie, obejmującej „międzynarodowe instytucje promujące antykoncepcję, sterylizację i aborcję oraz środki masowego przekazu promujące zło, gdzie „inwestowane są ogromne środki finansowe”. Katolicy muszą stanąć w obronie życia ludzkiego na tym najbardziej wrażliwym poziomie. Kiedy i gdzie katolicy mogą stanąć w obronie ludzkiego życia „z największą determinacją”, jeśli nie tu i teraz?

 

III. Zło o którym mowa

Jak powiedziano powyżej, zło, o którym mowa, jest złem całego procesu: wyprowadzenie z łona, wykluczenie z nieba, tortury, grabież, morderstwo, utylizację, manipulację, handel, naruszanie praw i profanację, niewinnych i całkowicie bezbronnych dzieci.

Ze względu na powagę tego zła, udziału w nim nie można porównać do użycia narządów dostarczonych przez dawców, ani do kanibalizmu ocalałych z katastrofy samolotowej w Andach; ze względu na bliski i aktywny charakter uczestnictwa nie można go porównać ani do udziału w złu komunistycznego reżimu poprzez zakup maski wykonanej w Chinach, tak jak zostało to przedstawione, ani do udziału w złu nowoczesnego państwa poprzez płacenie podatków.

Co więcej, zło nie powinno być postrzegane wyłącznie w odniesieniu do jakiejkolwiek jednostki w oderwaniu od kontekstu, ale raczej z punktu widzenia nakreślonego w Evangelium vitae, jako integralna część całej globalnej struktury grzechu, promowanej przez masońskie organizacje zagrażające życiu, takie jak WHO, a także przez cały przemysł pasożytujący na aborcji: nie tylko w przypadku szczepień przeciwko Covid 19 ale także w przypadku ponad 20 innych chorób. Nie dotyczy to tylko przemysłu szczepionkowego, ale także spożywczego lub czegokolwiek innego co wylęga się w perwersyjnych i mrocznych sercach.

Jednym słowem, mówimy o społecznej i powszechnej strukturze grzechu: o traktowaniu człowieka jako przedmiotu, którego można używać, nadużywać i usuwać w dowolny sposób. Struktura ta, będąca materialistycznym, hedonistycznym dziedzictwem „samo-ubóstwiającego się ateizmu” obecnego wieku, jest budowana, jak jakiś buntowniczy potwór nowoczesnej architektury, na ruinach tego, co niegdyś było wspaniałą rezydencją świętego małżeństwa, założoną przez samego Chrystusa, aby utrwalać miłość do Kościoła w małżeństwach chrześcijańskich, do prokreacji i uświęcania dzieci.

Z tej rezydencji pozostaje teraz niewiele więcej niż instynkt seksualny wraz z delikatnym, kruchym i coraz rzadziej kwitnącym kwiatem ludzkiego życia: oba są coraz bardziej ukierunkowane na nieludzkie, ohydne nadużycia. Aby chronić to nowo powstałe ludzkie życie i odbudować święte małżeństwo do jego dawnej świetności, musimy stanąć silni w wierze i ufności Bożej Opatrzności aby uwolnić świat od „ wymieniających pieniądze martwych ciał ” i z paraliżujących łańcuchów szatana.

Ksiądz Pietro Leone Monselice

Świętego Hermenegilda, Króla i Męczennika

Źródło: https://rorate-caeli.blogspot.com/2021/04/don-pietro-leone-chains-of-evil.html#more

Tłum. Sławomir Soja

 


 

Za: materiałów redakcyjnych