Federalne dopłaty do szkół żydowskich w USA?

Aktualizacja: 2006-03-1 12:00 am

Amerykańscy przywódcy zydowscy, wraz z przedstawicielami Izraelskiego Knessetu zebrani w oficjalnej rezydencji Prezydenta Izraela Moshe Katsava, dyskutowali o możliwości zainicjowania akcji nacisków na amerykański rząd celem finansowania dziennych prywatnych szkół żydowskich w USA – podał we wtorek 28 lutego br. doradca Prezydenta Izraela.
Chociaż propozycja tego typu nie spotkała się z aplauzem amerykańskich delegatów World Jewish Forum, zamierza się przełamać “delikatną barierę stosunków kościół-państwo w USA”, aby wykorzystać rządowe dotacje celem obniżenia kosztów w prywatnych szkołach żydowskich. Zdając sobie sprawę z delikatności zagadnienia, Robert Goodkind, prezydent American Jewish Commitee ostrzega w liście do zebranych, że “propozycja taka może być odrzucona przez amerykańskich Żydów.”

Podczas spotkania dyskutowano również na temat stworzenia “światowej żydowskiej sieci telewizyjnej” (“worldwide Jewish broadcasting network“) i międzynarodowego banku specjalizującego się w finansowaniu edukacji “Zydów żyjących w diasporze”.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Po raz kolejny środowiska żydowskie pokazały właściwą sobie hipokryzję: od wielu lat całą swą siłą sprzeciwiają się jakimkolwiek rządowym dotacjom do szkół katolickich – najlepszego systemu edukacyjnego w USA – aby teraz przejąć inicjatywę i zagrabić dla siebie federalne i stanowe fundusze na żydowskie szkoły.
Równie niebezpieczne są plany jakiejś specjalnej globalnej sieci telewizyjnej – można wyobrazić sobie jej indoktrynacyjny wpływ. Tylko czekać, aż ta (kolejna! – licząc dotychczasowe sieci telewizyjne) żydowska sieć telewizyjna będzie ubiegać się o dotację od amerykańskiego podatnika, tak jak finansowane są dziś wielomilionowymi kwotami takie ikony indoktrynacji jak waszyngtońskie “Muzeum Holokaustu”.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=124 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]