Federalne dopłaty do szkół żydowskich w USA?

Amerykańscy przywódcy zydowscy, wraz z przedstawicielami Izraelskiego Knessetu zebrani w oficjalnej rezydencji Prezydenta Izraela Moshe Katsava, dyskutowali o możliwości zainicjowania akcji nacisków na amerykański rząd celem finansowania dziennych prywatnych szkół żydowskich w USA – podał we wtorek 28 lutego br. doradca Prezydenta Izraela.
Chociaż propozycja tego typu nie spotkała się z aplauzem amerykańskich delegatów World Jewish Forum, zamierza się przełamać „delikatną barierę stosunków kościół-państwo w USA”, aby wykorzystać rządowe dotacje celem obniżenia kosztów w prywatnych szkołach żydowskich. Zdając sobie sprawę z delikatności zagadnienia, Robert Goodkind, prezydent American Jewish Commitee ostrzega w liście do zebranych, że „propozycja taka może być odrzucona przez amerykańskich Żydów.”

Podczas spotkania dyskutowano również na temat stworzenia „światowej żydowskiej sieci telewizyjnej” („worldwide Jewish broadcasting network„) i międzynarodowego banku specjalizującego się w finansowaniu edukacji „Zydów żyjących w diasporze”.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Po raz kolejny środowiska żydowskie pokazały właściwą sobie hipokryzję: od wielu lat całą swą siłą sprzeciwiają się jakimkolwiek rządowym dotacjom do szkół katolickich – najlepszego systemu edukacyjnego w USA – aby teraz przejąć inicjatywę i zagrabić dla siebie federalne i stanowe fundusze na żydowskie szkoły.
Równie niebezpieczne są plany jakiejś specjalnej globalnej sieci telewizyjnej – można wyobrazić sobie jej indoktrynacyjny wpływ. Tylko czekać, aż ta (kolejna! – licząc dotychczasowe sieci telewizyjne) żydowska sieć telewizyjna będzie ubiegać się o dotację od amerykańskiego podatnika, tak jak finansowane są dziś wielomilionowymi kwotami takie ikony indoktrynacji jak waszyngtońskie „Muzeum Holokaustu”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content