Covidowa mistyfikacja – pytania i wątpliwości

Coraz częściej biję się z myślami, zadając sobie pytanie, jak to jest możliwe, że mistyfikacja szyta tak grubymi nićmi, znajduje pełną akceptację wśród przygniatającej większości społeczności międzynarodowej? I to na dodatek w kontekście sugerującym niedwuznacznie, drobiazgowo zaplanowaną agresję na Ludzkość ze strony jej globalistycznych „elit”. Tym bardziej, że nie krępują się już one kamuflowaniem swych zamiarów, czego jawnym i namacalnym dowodem są publicznie promulgowane tezy światowego forum ekonomicznego w Davos.

W odniesieniu do Polski, można to próbować wyjaśnić kompletnym brakiem narodowcach elit, wyniszczonych doszczętnie w trakcie II Wojny Światowej. Ale jak zinterpretować ten fenomen w przypadku innych przodujących państw świata?

To nurtujące zagadnienie poruszył niedawno pewien Irlandczyk, na swym blogu szeroko popularnym w anglojęzycznym świecie.

Zagadnienie to jest na tyle uniwersalne, że postanowiłem je przybliżyć polskiemu czytelnikowi. Poniżej zamieszczam tłumaczenie artykułu: shttp://www.irishsavant.net/?p=142.

Światowa reakcja na covidowe oszustwo przkonała mie, że popadliśmy pod magiczny szatański urok, który zawładnął ludzkimi umysłami. Przy czym poznawczy dysonans jest bezprecedensowy.

Rozważmy: Testy PCR i maski są z naukowego punktu widzenia bezużyteczne. Wirus cechuje się 99% wyzdrowiałością , a średni wiek jego ofiar wynosi ponad 80 lat.

Pomimo tak oczywistych indykatorów, restrykcje z nim związane graniczą z reżimem stanu wojennego., który społeczeństwo zaakceptowało. Drakońskie lockdowny, zbankrutowane niezliczone przedsiębiorstwa, fałszowane statystyki śmierci, stalinowskie metody postępowania, władz, mediów, firm farmaceutycznych, organizacji międzynarodowych oraz medycznego establishmentu, przekazują klarowny obraz sytuacji.

Jak ktokolwiek inteligentny mógłby nie zauważyć tego, jako czerwonych flag?

Obserwuje się szalony pęd ku szczepieniom pomimo minimalnych przypadków śmierci i to związanych z tak zwanymi chorobami towarzyszącymi. Przy czym brutalnie prześladuje się tych, którzy zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane ze szczepionkami. Producenci szczepionek otrzymują pełny immunitet w odniesieniu do ewentualnych następstw szczepienia. Bill Gates, znany z publicznych deklaracji o potrzebie redukcji światowej populacji do 10%, czyli 500 milionów, staje się kluczową figurą w procesie globalnych szczepień.

Pomimo to większość ludzi pozostaje obojętna w odniesieniu do tych kłujących w oczy faktów. Przy najmniejszej próbie wskazania całkowitego braku proporcji pomiędzy zagrożeniem a zastosowanymi środkami zaradczymi ich oczy goreją w groteskowej reakcji na usłyszane argumenty. Wściekła, histeryczna reakcja wielu z nich, granicząca z fizyczną agresją, sugeruje przynależność do kultu covida.

Tu zadam sobie pytanie, jak doszliśmy do takiego stanu?

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że CIA od wielu lat pracuje nad techniką masowej hipnozy. Czyżby to stanowiło część wyjaśnienia?”

Pytanie jest jedno, odpowiedzi zapewne wiele, ale jedno wydaje się być oczywiste: ludzkość oszalała ze wszystkim tego faktu konsekwencjami!

Ignacy Nowopolski

Za: Ignacy Nowopolski Blog (18.03.2021) | https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/1120160,covidowa-mistyfikacja-pytania-i-watpliwosci

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content