„Paszporty szczepionkowe” i inne certyfikaty odpornościowe na całym świecie

Ada Lovelace Institute monitoruje projekty dotyczące wprowadzania tzw. paszportów szczepionkowych i aplikacji odnośnie statusu zachorowań na Covid-19 na całym świecie. Organizacja wskazuje, że systemy umożliwiające weryfikowalne udostępnianie prywatnych danych zdrowotnych związanych z Covid-19, mogą ograniczyć indywidualny dostęp do pracy, ubezpieczenia, wyjazdów zagranicznych oraz innych dziedzin życia w zależności od stanu zdrowia danej osoby lub ryzyka zakażenia czy też przenoszenia koronawirusa.

Instytut specjalizuje się w monitoringu narzędzi sztucznej inteligencji. Analizuje i aktualizuje dane dotyczące różnych form paszportów szczepionkowych i aplikacji do określania statusu zachorowań na Covid-19, a także zasady zarządzania tymi systemami, które pojawiają się na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w kwietniu 2020 roku ostrzegała przed  stosowaniem „świadectw odporności” w przypadku osób, u których wykryto przeciwciała na koroanwirusa. Stwierdzono, że „na tym etapie pandemii nie ma wystarczających dowodów na skuteczność odporności za pośrednictwem przeciwciał, aby zagwarantować dokładność „paszportu odporności” lub „certyfikatu wolnego od ryzyka”. WHO ostrzegła, że akceptowanie takich certyfikatów może zwiększyć dalsze ryzyko zarażenia.

7 października 2020 r. WHO wraz z władzami Estonii ogłosiły, że podjęły współprace w zakresie opracowania cyfrowo wzmocnionego Międzynarodowego Świadectwa Szczepień – tzw. inteligentnej żółtej karty, która miałyby wzmocnić  skuteczność inicjatywy COVAX, związanej z akcją szczepionkową m.in. Fundacji Billa i Melindy Gates. 2 grudnia ub. roku WHO ogłosiła wezwanie do wyznaczenia ekspertów, którzy mieliby współtworzyć specyfikacje techniczne i standardy inteligentnego certyfikatu szczepień. Pierwsze spotkanie zaplanowano na początek stycznia. Powołano także do życia konsorcjum Smart Vaccination Certificate. To ono określi specyfikację i standardy cyfrowego świadectwa szczepień, mającego z jednej strony ułatwić monitorowanie krajowych programów szczepień przeciwko Covid-19, a z drugiej stanowić podstawę  do zastosowania w transgranicznym przepływie danych zdrowotnych w oparciu o zaktualizowaną wersję Międzynarodowych przepisów zdrowotnych. Konsorcjum ma doprowadzić do zawarcia porozumienia między państwami w sprawie wspólnych standardów i zarządzania w zakresie bezpieczeństwa, uwierzytelniania, prywatności i wymiany danych zdrowotnych.

Można powiedzieć, że właśnie teraz wykuwa się globalna architektura certyfikatów szczepiennych za pomocą rozwiązań cyfrowych. Określą one standardy dla innych usług zdrowotnych. Konsorcjum ma publikować zalecenia dla państw. „Eksperci” określą „Ramy zarządzania i wspólną architekturę wydawania oraz weryfikacji świadectw szczepień, normy interoperacyjności ze wspólną taksonomią i specyfikacjami certyfikacji; sprawdzony zestaw rozwiązań cyfrowych, które będą zgodne z określonymi specyfikacjami, standardami współdziałania i architekturą”.

W ramach przygotowań do wdrożenia powszechnego systemu certyfikacji szczepień, szef australijskich linii lotniczych Qantas oświadczył 23 listopada 2020 r., że jego firma będzie wymagać dowodu szczepienia w przypadku podróży międzynarodowych do i z Australii, gdy tylko szczepionki będą powszechnie dostępne. Innymi słowy, to tylko kwestia czasu, aż pojawią się „paszporty szczepionkowe”. 30 grudnia 2020 r. Paul Kelly, dyrektor medyczny Australii, oświadczył, że dokładnie przyglądają się pomysłowi paszportów szczepionkowych, ale na obecnym etapie szczepienia nie będą oferować żadnych wyjątków od ograniczeń, takich jak 14-dniowa kwarantanna.

Brunei już stosuje aplikację do śledzenia kontaktów – BruHealth, która zawiera kodowany kolorami system stanu zdrowia oparty na raportowaniu objawów, historii podróży, kontaktach i wynikach testów PCR. Jest on udostępniany za pomocą kodu QR. Osoby z zielonym lub żółtym kodem mogą wejść do określonych firm lub uczestniczyć w niektórych zajęciach. Osoby wyłącznie z zielonym kodem mogą wejść do meczetów i innych miejsc kultu. Chile planowało certyfikację odporności, ale zmieniło kurs. Obecnie mówi się o „certyfikacie dopuszczenia,” który może uzyskać każda osoba, jeśli przeszła kwarantannę po pozytywnym wyniku na koronawirusa w standardowym teście PCR. W Chinach aplikacja Alipay Health Code przypisuje użytkownikom kod QR: zielony, żółty lub czerwony na podstawie stanu zdrowia i historii podróży. Kod może być skanowany przez władze.

Estonia prowadziła program pilotażowy systemu paszportów odpornościowych opracowany przez Transferwise i Guardtime już w ub. roku i jego dane miały być opublikowane w czerwcu 2020 r., jednak do tej pory ich nie ujawniono. Projekt jest powiązany z wcześniejszym przedsięwzięciem CovClear. Pilotaż był  prowadzony we współpracy z lokalnymi firmami prywatnymi, w tym A&T Sport, Radisson Blu Sky Hotel Tallinn i PR Foods, umożliwiając pracownikom testowanie i udostępnianie wyników testów za pomocą kodu QR. Obecny system działa poprzez aplikację mobilną i internetową. Ma na celu zarządzanie informacjami o testach PCR lub testach przeciwciał oraz zaświadczeniami lekarskimi wydanymi przez lekarza. Do systemu mają zostać włączone dane o szczepionkach. Po zalogowaniu się i uwierzytelnieniu za pomocą identyfikatora wydanego przez państwo, użytkownik może uzyskać informacje o wynikach testów z bazy danych i udostępniać je za pomocą kodu QR.

Obecny system jest traktowany jako pilotaż potwierdzający koncepcję potencjalnego systemu certyfikacji odporności w celu przetestowania, jak mógłby on funkcjonować technicznie, zanim zostaną rozwiązane naukowe kwestie dotyczące obecności, czasu trwania i wykrywania odporności.

Pilotaż obejmuje sześć faz: informowanie firm i pracowników o charakterze projektu pilotażowego, osiągnięcie porozumienia w zakresie badań i logistyki pomiędzy firmami uczestniczącymi w projekcie a partnerem medycyny pracy, wydanie paszportu odporności, wykonywanie testów na obecność Covid-19 i / lub przeciwciał pracownikom, którzy wyrazili na to zgodę, wprowadzanie wyników testu do aplikacji Paszport Odporności i pokazywanie wyników testu pracodawcy. Estońskie rozwiązanie ma umożliwić szybszy powrót do normalnego życia zawodowego i towarzyskiego. Od października estońskie władze wraz ze Światową Organizacją Zdrowia współpracują nad „inteligentną żółtą kartą” dla celów COVAX.

10 sierpnia ub. r. także prezydent Salwadoru, Nayib Bukele zaznaczył, że jego kraj planuje wydawanie paszportów odpornościowych osobom, które wyzdrowiały z Covid-19. Pozwolą one na zatrudnienie przez rząd i korzystanie z przywilejów socjalnych. W połowie ub. roku. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w swoim sprawozdaniu na temat środków związanych z podróżami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 stwierdziło, że „biorąc pod uwagę dostępne obecnie dowody, ECDC nie popiera żadnego świadectwa odporności na COVID-19”. Podobne zdanie wyraziła unijna komisarza ds. zdrowia latem ub. roku. Europoseł Marc Angel z Luksemburga zadał Komisji Europejskiej pytania dotyczące paszportów odpornościowych już 4 maja 2020 r., wyrażając obawy z powodu ewentualnej dyskryminacji w zatrudnieniu itp.

29 maja 2020 r. europosłanki Elżbieta Rafalska i Beata Szydło również o to pytały, zwracając uwagę na ryzyko stworzenia dwuwarstwowego społeczeństwa, w którym część osób cieszyłaby się wszelkimi rodzajami wolności, podczas gdy te, które postępowały zgodnie z instrukcjami, ale jeszcze nie zachorowały, nie miałyby tych samych praw. Pod koniec czerwca eurodeputowana Joanna Kopcińska pytała o ewentualną definicję paszportu odpornościowego, zalecenia KE w tej kwestii itp.

10 lipca ub. roku komisarz ds. zdrowia Kyriakides po raz pierwszy odpowiedziała Markowi Angelowi, mówiąc, że Komisja jest świadoma, że ​​niektóre kraje rozważają wykorzystanie tak zwanych „paszportów odpornościowych”, jednak ECDC informuje, że obecnie istnieją ograniczone dowody dotyczące trwałej odporności osób, które już przeszły zakażenie. Dodała, że „nie ma wystarczających podstaw naukowych do stosowania serologii lub innych markerów odporności do określania dostępu do obiektów publicznych lub podejmowania decyzji dotyczących podróży lub zatrudnienia”. Komisarza stwierdziła, że KE będzie jednak nadal badać tę kwestię. 26 sierpnia ub. roku komisarz odpowiedziała polskim europosłankom mówiąc w zasadzie to samo, co Angelowi. Dodała, że brakuje miarodajnych testów serologicznych, które mogłyby potwierdzić odporność na wirusa. W związku z tym Komisja nie rozważa tworzenia takich certyfikatów.

9 września 2020 r. komisarz dodała w odpowiedzi dla Elżbiety Rafalskiej i Beaty Szydło, że dane dotyczące zdrowia są wrażliwe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a ich przetwarzanie może odbywać się tylko przy zachowaniu ścisłych wymogów. Stąd umieszczenie informacji o statusie zakażenia, nabyciu odporności itp. mogą być przetwarzane jedynie z zachowaniem przepisów prawnych i w uzasadnionym interesie publicznym w zakresie zdrowia publicznego. W takich przypadkach prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego są konieczne i muszą być proporcjonalne, przewidywać szczególne środki ochrony praw i wolności danej osoby.

Niemieckie Ministerstwo Zdrowia już 29 kwietnia 2020 r. zapowiedziało wydawanie certyfikatów odporności osobom, które wyzdrowiały z Covid-9, Znalazło to odzwierciedlenie w pierwotnym projekcie ustawy „Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite”. 4 maja minister zdrowia Jens Spahna zwrócił się do Niemieckiej Rady Etyki o rozważenie, w jaki sposób ewentualny „paszport odpornościowy” spełniałby swoją rolę, jednocześnie nie naruszając praw człowieka. Do czasu wydania opinii przez Radę Etyki rząd ma nie przyjmować żadnych regulacji prawnych.

22 września Rada w opublikowanym raporcie nie zalecała stosowania „paszportów odpornościowych” ze względu na wiele niejasności dot. odporności na Covid-19. Jeśli chodzi o etyczność ewentualnych paszportów odpornościowych, Rada była podzielona. Połowa członków Rady była zdania, że ​​gdyby można było zweryfikować odporność, wprowadzenie zaświadczeń byłoby wskazane pod pewnymi warunkami i w procesie etapowym, który pozwoliłby przynajmniej początkowo ograniczyć ich stosowanie do określonych kontekstów lub obszarów.

Druga połowa odrzuciła stosowanie kontrolowanych przez państwo zaświadczeń o odporności nawet w przypadku, gdyby w przyszłości można było zweryfikować wiarygodność takich testów czy szczepionek. Zaznaczono, że „paszporty odpornościowe” należy odrzucić ze względów praktycznych, etycznych i prawnych.

Pod koniec listopada 2020 r. irlandzki minister spraw zagranicznych potwierdził, że jego kraj jest w trakcie opracowywania systemu umożliwiającego pasażerom linii lotniczych unikanie ograniczeń, jeśliby zaszczepili się przeciwko Covid-19. Na razie jednak nie planują umieszczania pieczęci szczepień w paszportach i zamiast tego mają nadzieję, że dołączą status szczepień do dowodu negatywnego wyniku testów PCR na formularzu lokalizatora pasażerów.

18 grudnia 2020 r. Elizabeth Canavan, zastępca sekretarza generalnego Departamentu Taoiseach, stwierdziła, że ​​konieczne jest wystawienie świadectw szczepień, aby śledzić, jaką szczepionkę dano danej osobie i kiedy. Jednak ze względu na niepewność co do odporności nabytej w wyniku szczepienia i czasu trwania ewentualnej ochrony, przedwczesne byłoby omawianie „paszportów odporności”.

Z kolei Pangea, izraelska firma oferująca cyfrowe identyfikatory i oprogramowanie do kontroli granic, zaproponowała biometryczną kartę inteligentną, która będzie przechowywać wyniki testów antygenów i przeciwciał, by umożliwić pasażerom korzystanie z linii lotniczych. Jak na razie żaden kraj nie zaakceptował jej propozycji. Rozmowy w tym zakresie prowadzone są z rządem Izraela i RPA. Przedsiębiorstwo aktywnie pracuje nad stworzeniem inteligentnej karty, która miałaby być stosowana po „pandemii Covid-19” i stać się kompleksowym paszportem medycznym.

13 grudnia 2020 r. „Times of Israel” donosił, że Ministerstwo Zdrowia planuje wydać „zielony paszport” osobom zaszczepionym, które wybrały dwie dawki szczepionki, by mogły swobodnie korzystać z restauracji, imprez ,kulturalnych i nie musiały poddawać się kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną. 4 stycznia 2021 r. Komisja Konstytucji, Prawa i Sprawiedliwości Knesetu omówiła plan „zielonego paszportu”. Poza licznymi przywilejami w kraju osoby posiadające taki paszport będę mogły swobodnie wyjechać za granicę bez konieczności przystąpienia do obowiązkowego testu Covid-19 przed wyjazdem z kraju, z oddzielną kartą międzynarodową wydaną osobom podróżującym za granicę.

Minister zdrowia Yuli-Yoel Edelstein poinformował także o rozmowach toczonych z innymi rządami w celu stworzenia międzynarodowego sojuszu, który pozwoliłby na przemieszczanie się obywateli posiadających „zielony paszport”. Włochy także rozważają wprowadzenie specjalnej licencji, czy też „przepustki” dla osób z przeciwciałami.

Polski minister cyfryzacji Marek Zagórski kilka miesięcy temu mówił organizacji pozarządowej Fundacji Panoptykon, że nie ma planów wprowadzenia systemu świadectw odporności, ale kilka dni temu przedstawiciele ministerstwa zdrowia wspominali o wydawaniu kodów QR osobom zaszczepionym. 10 grudnia 2020 r. Ministerstwo Turystyki Filipin wyraziło poparcie dla globalnego paszportu szczepień przeciwko koronawirusowi i ma pracować nad takim paszportem wraz z grupą zadaniową ds. pojawiających się chorób zakaźnych. Ministerstwo pracy Singapuru już wdrożyło cyfrowy paszport zdrowotny, który jest obecnie używany do przechowywania danych, potwierdzających, że ​​dana osoba została wypisana ze szpitala i wyzdrowiała z powodu Covid-19. 2 grudnia 2020 r. GovTech Singapur wskazał, że istnieją już plany rozszerzenia użycia tego certyfikatu na inne rejestry opieki zdrowotnej, takie jak wyniki wymazów z Covid-19, dowód odporności i rejestry szczepień.

Korea Południowa rozważa propozycje branży turystycznej dotyczące włączenia paszportów odpornościowych jako części szerszego programu z krajami pobliskimi, takimi jak Tajwan, Wietnam i Tajlandia dotycząca paszportów odpornościowych. W Hiszpanii firma Vottun, specjalizująca się w certyfikacji i identyfikacji danych w blokchain twierdzi, że w kwietniu ub. roku udostępniła PwC paszportu zdrowia. 18 czerwca 2020 r. Hiszpańska Agencja Ochrony Danych ostrzegła, że ​ informacja o tym, czy ktoś ma przeciwciała Covid-19, to są dane osobowe związane ze zdrowiem. Wymagana jest więc – zgodnie z RODO – podstawa prawna do przetwarzania tych informacji. Jeśli jej nie ma, dane należy natychmiast usunąć.

Szwajcarskie Federalne Biuro Zdrowia Publicznego twierdzi, że wprowadzenie paszportów odpornościowych nie jest obecnie planowane. Szwajcarska Krajowa Naukowa Grupa Robocza ds. Covid-19 ostrzegła przed próbami ograniczania prawa człowieka. Jej zdaniem wszelkie certyfikaty, paszporty szczepionkowe itp. stwarzają zagrożenia społeczne i nie mogą być akceptowane z powodu „uzasadnionego interesu publicznego.” SICPA, szwajcarska firma i Guardtime, estońska firma z siedzibą w Szwajcarii, zaproponowały użycie blockchain i kodu QR dla osób zaszczepionych.

2 grudnia 2020 r. minister zdrowia Tajwanu Chen Shih-chung poinformował, że opracowuje aplikację przepustki podróżnej Covid-19. Te swoiste paszporty miałyby zawierać historię szczepień i zakażeń. Zjednoczone Emiraty Arabskie wdrożyły aplikację Alhosn, która zawiera kodowany kolorami system stanu zdrowia oparty na wynikach testów PCR i udostępniany za pomocą kodu QR. Stwierdzono, że „być może konieczne będzie użycie unikalnego kodu QR, by zapewnić sobie dostęp do miejsc publicznych w przyszłości”.

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa certyfikację odporności i prawdopodobnie szersze śledzenie stanu zdrowia obywateli.. Już w dniu 28 kwietnia 2020 r. dyrektor generalny NHSX, Matt Gould mówił przed komisją nauki i technologii, że wiele organizacji zwróciło się do niego w sprawie zapewnienia technologii paszportu odpornościowego. Zastrzegł, że NHSX jest na „bardzo wczesnym etapie” przeglądania dostępnych opcji. Stan zdrowia był brany jednak pod uwagę jako przyszły element aplikacji NHSX Contact Tracing. NHSX korzysta z aplikacji opracowanej przy użyciu interfejsu API Google i Apple. Rozmowy w sprawie certyfikacji odporności były prowadzone przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej m.in. z Yoti czy z IBM. 18 maja 2020 r. lord Bethell informował, że „[rządowe plany świadectw odpornościowych] są w trakcie opracowywania”.

W dniu 9 września 2020 r. British Medical Journal poinformował, że rząd wprowadzi „cyfrowe paszporty odporności”, by umożliwić osobom, które uzyskały wynik negatywny, powrót do miejsc pracy, podróżowanie i uczestnictwo w innych zajęciach. 17 listopada 2020 r. „The Daily Telegraph” poinformował, że doszło do nieformalnych rozmów ministrów rządu na temat wydania certyfikatu szczepień opartego na kodzie QR, który pozwoliłby na wejście do miejsc wysokiego ryzyka.

21 listopada 2020 r. ta sama gazeta donosiła, że rząd rozważa wydanie „przepustek wolności” osobom, które będą poddawać się nieustannie testom i otrzymają dwa testy negatywne na Covid-19 dwa razy w tygodniu. Otrzymają one taką przepustkę w formie listu, karty lub aplikacji. 25 listopada 2020 r. De La Rue, poprzedni producenci paszportów brytyjskich, potwierdzili, że rozmawiali z rządem i firmami farmaceutycznymi na temat przygotowania certyfikatów podróży, które zawierałyby dane biometryczne w celu sprawdzenia, czy posiadacz został zaszczepiony lub otrzymał negatywny test na Covid-19.

Brytyjski Departament Transportu rozważa wprowadzenie stempli szczepień, aby umożliwić turystom ominięcie kontroli na granicy. Z kolei NHS Test and Trace zastanawia się, jak zintegrować wyniki testów i status szczepień z aplikacją służącą do śledzenia kontaktów NHS. Pod koniec listopada ub. roku Nadhim Zahawi, minister odpowiedzialny za wdrażanie szczepionek, zasugerował, że rząd chce certyfikacji szczepionek, by umożliwić osobom dzielenie się swoim statusem szczepień z lekarzem rodzinnym, z restauracjami, barami i innymi miejscami. Jednak w dniu 1 grudnia 2020 r. Michael Gove stwierdził, że rząd nie planuje wprowadzenia paszportów szczepionkowych, chociaż przyznał, że „poszczególne przedsiębiorstwa mają zdolność podejmowania decyzji o tym, kogo i dlaczego przyjmą”.

MyGP, brytyjska aplikacja do zamawiania wizyt i recept, ogłosiła, że ​​w lutym 2021 r. uruchomi myGP TICKet, dowód szczepień na podstawie istniejącej dokumentacji medycznej. IDnow, niemiecka firma weryfikująca tożsamość, twierdzi, że prowadzi rozmowy z rządem Wielkiej Brytanii na temat systemu identyfikacji osób, które wyzdrowiały z Covid-19, chociaż rząd nie wyznaczył harmonogramu projektu. Onfido, brytyjska firma zajmująca się biometrią i identyfikacją cyfrową, również przedstawiła rządowi Wielkiej Brytanii swoje propozycje dot. paszportu szczepień.

Yoti, brytyjska firma zajmująca się zarządzaniem cyfrową tożsamością nawiązała współpracę z firmą testującą FRANKD w Polsce w celu przechowywania i udostępniania danych uwierzytelniających weryfikujących wyniki testów Covid-19 na obecność antygenu lub przeciwciał. Odpowiednie systemy certyfikacji poświadczające odporność chcą wprowadzić niektóre stany w USA np. Nowy Jork.  Członkowie Zgromadzenia Stanu Nowy Jork zaproponowali ustawę NOA10462. Projekt ustawy ma na celu „ustanowienie protokołu badań COVID-19, śledzenia kontaktów i certyfikacji odporności oraz ochrony prawa osób fizycznych do prywatności; zapewnia osobom fizycznym prawa do kontrolowania ich samodzielnych danych identyfikacyjnych: przewiduje anonimizację danych biometrycznych w celu ochrony przed organami ścigania”. Wiele firm amerykańskich zajmujących się rozpoznawaniem twarzy, promuje ideę „rejestru odporności na koronawirusa”. Projekty są kierowane do pracodawców i funkcjonariuszy kontroli granicznej.

23 lipca 2020 r. NHL (National Hockey League) ogłosiło, że będzie używać przepustki Health Pass Clear (platforma zapewniająca bezpieczeństwo podróży lotniczych) do sprawdzania graczy i personelu podczas ich playoffów. System ma pomóc śledzić około 3000 osób, w tym zawodników, trenerów i personel pomocniczy. Witryna Clear sugeruje również, że wyniki testów laboratoryjnych, status szczepień i inne informacje zostaną z czasem zintegrowane. 22 grudnia 2020 r. Joe Gruters, republikański senator stanu Floryda złożył stanowy projekt ustawy zatytułowanej „Dyskryminacja na podstawie informacji o stanie zdrowia”. Ustawa ma na celu zakazanie przedsiębiorstwom i rządom korzystanie z „paszportów szczepionkowych”.

Onfido, globalna firma zajmująca się weryfikacją i uwierzytelnianiem tożsamości, opracowuje integrację paszportu odpornościowego dla platformy rezerwacji hotelowych firmy Sidehide dla początkujących firm. Bizagi, firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii stworzyła CoronaPass, aplikację, która ma używać zaszyfrowanej bazy danych do przechowywania informacji o stanie odporności użytkowników na podstawie wyników testów przeciwciał dostarczonych przez szpital użytkownika lub innego dostawcę opieki zdrowotnej.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego, zrzeszające 290 linii lotniczych, które stanowią 82 proc. światowego ruchu lotniczego, oświadczyło, że będzie wspierać rozwój paszportów odpornościowych w celu segregacji podróżnych. Trwają prace nad aplikacją Travel Pass, która będzie wyświetlać wyniki testów na Covid-19 wraz z dowodem szczepień i krajowymi przepisami wjazdowymi. Aplikacja będzie zawierać link do elektronicznej kopii paszportu posiadacza w celu potwierdzenia jego tożsamości. Program testowy miał rozpocząć się w spółce macierzystej British Airways, IAG SA przed końcem 2020 r. Dyrektor naczelny London Heathrow, John Holland-Kaye opowiedział się za uniwersalnym systemem certyfikacji odporności, który pozwoliłby osobom, które już miały koronawirusa, podróżować między krajami „niskiego ryzyka”.

W październiku 2020 roku odbyły się też dwie próby paszportów zdrowotnych. Piloci i personel pokładowy pracujący dla Virgin Atlantic mogli skorzystać z cyfrowej aplikacji identyfikacyjnej Yotito, aby udowodnić, że zostali przetestowani. Na lotnisku odbyły się również testy aplikacji CommonPass, wspieranej przez Światowe Forum Ekonomiczne, która miała na celu zweryfikowanie negatywnych wyników testu Covid-19 dla pasażerów podróżujących między London Heathrow a Newark Liberty lotami United Airlines. Próby są obserwowane przez US Customs and Border Protection (CBP) oraz US Centres for Disease Control and Prevention (CDC). 24 listopada 2020 roku United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss International Air Lines i JetBlue poinformowały, że zaczną oferować cyfrowy paszport zdrowotny znany jako CommonPass pasażerom, którzy mogą zaświadczyć, że są wolni od koronawirusa.

Źródło: adalovelaceinstitute.org

AS

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

To może niech sięgną do starych sprawdzonych sposobów segregacji obywateli.Kiedyś,co prawda,sortowano ludzi ze względu na narodowość,ale system można przenieść na posegregowanie szczepionych na kowida i nie szczepionych.Po co jakieś paszporty,elektronika,czytniki?Każdemu opaskę na rękaw,trójkąt na popiersie i hajda!Tanio będzie i łatwiej do sprawdzania.Jeśli zacznie się ludzi sortować na lepszych,tzn. poddanych temu eksperymentowi genetycznemu i gorszych,to jest unikających tego „dobrodziejstwa”,to wrócą czasy najpaskudniejszego,takiego ulubionego słówka dzisiejszych historyków i im sekundującym,NAZIZMU.Wtedy też zaczęto od zaznaczania niearyjczyków i miało to być same dobre,a skończyło się na kacetach,komorach gazowych,krematoriach,masowych mordach.Taki sobie miał to być podział,żeby służbom było łatwiej,a w efekcie wymordowano miliony niewinnych ludzi.Nikt nie widzi analogii?Tego,że zaczynało się drobiazgiem,a w końcu pół Europy wyginęło?
niedobrze

Hitler nie dysponował takim sprzętem i w obozach musieli więźniom po prostu tatuować numerki. Cudowny jest ten postęp cywilizacyjny…
Polka

Wreszcie znaleźli nie wywołujący sprzeciwu sposób na klasyfikację ludzi. Koniec równości i wolności. Na „braterstwo” przyjdzie czas.
Ryś

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-01-18)

 


 

Globalny paszport szczepień

Oczekuje się, że paszporty na szczepionki, wprowadzone pośpiesznie jako produkt uboczny pandemii COVID-19, staną się “powszechnie dostępne” w pierwszej połowie 2021 roku. Brian Behlendorf, dyrektor wykonawczy Fundacji Linuksa, powiedział CNN Business: “Spokojnie, kujony pracują”.

Linux Foundation nawiązała współpracę z IBM, COVID-19 Credentials Initiative i CommonPass, cyfrowym „paszportem zdrowia”, w celu opracowania aplikacji do uwierzytelniania szczepionek, które będą stosowane na całym świecie.

Jeśli inicjatywa zakończy się sukcesem, prawdopodobnie będziesz musiał wyświetlić w telefonie zaświadczenie o szczepieniu pokazujące, kiedy i gdzie zostałeś zaszczepiony, wraz z rodzajem szczepionki, aby dostać się do samolotu lub wziąć udział w wydarzeniu w pomieszczeniach, jak na przykład koncert.

“Jeśli nam się to uda, powinieneś móc powiedzieć: Mam w telefonie zaświadczenie o szczepieniu, które otrzymałem, gdy byłem zaszczepiony w jednym kraju, z całym zestawem jego własnych praktyk w zakresie zarządzania zdrowiem … które stosuję, aby dostać się do samolotu do zupełnie innego kraju, a następnie przedstawiłem w tym nowym kraju zaświadczenie o szczepieniu, abym mógł pójść na ten koncert, który odbywał się w pomieszczeniach zamkniętych, na którym frekwencja była ograniczona do tych, którzy wykazali, że mają szczepionkę”, powiedział Behlendorf.

Koncepcja konieczności przedstawiania dowodu dobrowolnej procedury medycznej w celu podróżowania lub uczestniczenia w wydarzeniach publicznych jest bezprecedensowa w Stanach Zjednoczonych, ale jest prezentowana jako środek ochrony zdrowia publicznego.

W rzeczywistości Twoja wolność w prowadzeniu normalnego, codziennego życia jest zagrożona, chyba że wyrazisz zgodę na szczepienie przeciwko COVID-19. A to może być dopiero początek.

Co musisz wiedzieć o CommonPass

Projekt Commons i Światowe Forum Ekonomiczne stworzyły Common Trust Network, która opracowała aplikację CommonPass, która ma pełnić rolę paszportu zdrowia w najbliższej przyszłości.

Aplikacja umożliwia użytkownikom przesyłanie danych medycznych, takich jak wynik testu na COVID-19 lub dowód szczepienia, który następnie generuje kod QR, który pokażesz władzom jako paszport zdrowia. Proponowane wspólne ramy „bezpiecznego ponownego otwierania granic” na całym świecie obejmują:

1. Każdy kraj musi opublikować swoje kryteria badań przesiewowych w zakresie zdrowia przy wjeździe do kraju przy użyciu standardowego formatu w oparciu o wspólne ramy.
2. Każdy kraj musi zarejestrować zaufane placówki, które przeprowadzają testy laboratoryjne COVID-19 na potrzeby podróży zagranicznych i podają szczepionki wymienione w rejestrze CommonPass.
3. Każdy kraj będzie akceptował status badań przesiewowych od zagranicznych gości za pomocą aplikacji i usług opartych na systemie CommonPass.
4. Identyfikacja pacjenta ma być pobierana w czasie pobierania próbek i/lub szczepień z zastosowaniem międzynarodowej normy.
5. Ramy systemu CommonPass zostaną zintegrowane z procesami odprawy pasażerów i rezerwacji hotelowych.

Ostatecznie platforma CommonPass zostanie zintegrowana z już istniejącymi aplikacjami do ochrony zdrowia, takimi jak Apple Health i CommonHealth. Jeśli chcesz podróżować, Twoja osobista karta zdrowia zostanie oceniona i porównana z wymogami wjazdu do danego kraju, a jeśli ich nie spełnisz, zostaniesz skierowany do zatwierdzonego miejsca przeprowadzania testów i szczepień.

Podstawy CommonPass zostały przedstawione w białej księdze The Rockefeller Foundation z 21 kwietnia 2020 r. i są częścią wdrażania globalnego nadzoru i kontroli społecznej znanej jako „Wielki Reset”.

Według CNN „linie lotnicze, w tym Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines i Virgin Atlantic, a także setki systemów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i rząd Aruby” już nawiązały współpracę z Common Trust Network i ich aplikację CommonPass.

Aplikacja CommonPass, nadchodzą inteligentne karty

CommonPass to tylko jeden z przykładów aplikacji, które są opracowywane w celu śledzenia osobistych informacji zdrowotnych i przekształcania ich w cyfrowy identyfikator zdrowia, który będziesz musiał zeskanować, aby móc wykonywać codzienne czynności. IBM opracował Digital Health Pass, za pomocą którego firmy mogą oceniać wszystko, od wyników testów na koronawirusa i szczepień po indywidualną temperaturę.

Jeśli nie masz telefonu komórkowego, nie będziesz zwolniony z konieczności okazywania swoich poświadczeń zdrowotnych. Firmy, które są częścią inicjatywy COVID-19 Credentials Initiative, pracują nad kartą inteligentną, która działa jak cyfrowe poświadczenie zdrowotne, które można łatwo przedstawić, nawet jeśli nie masz smartfona lub stabilnego połączenia internetowego.

28 sierpnia 2020 r. Irlandia jako jedna z pierwszych rozpoczęła krajową próbę nowej inicjatywy Health Passport Ireland, aby śledzić i wyświetlać wyniki testów COVID-19 – i ułatwiać zwiększone testy COVID-19 dla firm i opinii publicznej, a także wyświetlać status szczepień COVID-19.

Od tego czasu inicjatywa zmieniła nazwę na Health Passport Europe, i stwierdza, że system ten będzie wkrótce wykorzystywany na całym świecie w podróżach międzynarodowych. Oprócz podróży i turystyki, Paszporty Zdrowia będą wykorzystywane do celów związanych z opieką zdrowotną, imprezami, fabrykami i biurami, a nawet w szkołach i ośrodkach opieki nad dziećmi.

Tak więc, aby osiągnąć „wolność”, w której musisz prowadzić normalne, codzienne życie, wystarczy wykonać badanie lub zaszczepić się na COVID-19, poprosić administratora zdrowia o utworzenie konta paszportu zdrowia na Twoje nazwisko, pobrać aplikację na telefonie, otrzymać wyniki testu COVID-19 na swój telefon (i przeprowadzić ponowne badanie w razie potrzeby), a następnie wyświetlać swój status COVID-19 i historię szczepień, kiedy tylko zostaniesz o to poproszony.

Dla tych, którzy nie zostali przetestowani, Health Passport Europe stwierdza, że nadal można od razu korzystać z technologii, pobierając aplikację Skaner paszportów zdrowotnych i używając go do skanowania innych, gdy jest to konieczne.

Poprzez skanowanie innych osób w celu uzyskania ich statusu COVID-19, “daje to ogromne bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie przez całe życie, na przykład podczas korzystania z usług, w czasie podróży, podczas imprez, w pracy i w wielu innych sytuacjach.”

Specjalne traktowanie “Takie samo jak w przypadku obowiązkowego szczepienia”.

Chociaż wiele krajów sugerowało, że szczepionka COVID-19 nie będzie obowiązkowa, to jednak poprzez nadanie szczególnych przywilejów zaszczepionemu, takich jak możliwość podróżowania, uczestniczenia w imprezach towarzyskich, a nawet wejścia do miejsca pracy, w gruncie rzeczy sprowadza się ona do tego samego.

„Równie ważne jak szczepienia są dla nas wszystkich: brak specjalnego traktowania zaszczepionych” – powiedział gazecie Bild am Sonntag niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. „Rozróżnienie między zaszczepionymi i nieszczepionymi byłoby tym samym, co obowiązkowe szczepienie”.

Mimo to Thomas Mertens, szef niemieckiej Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO), stwierdził, że paszporty szczepionkowe mogą pewnego dnia być wykorzystywane do zapewniania dostępu do podróży, restauracji, koncertów i kin, a także mogą być wymagane przez niektóre firmy.

„Są to prywatne umowy zawarte przez właściciela restauracji, linie lotnicze i organizatora koncertu” – powiedział gazecie Die Welt. „Myślę, że coś takiego jest możliwe. Nie jestem prawnikiem i ostatecznie prawnicy będą musieli o tym zdecydować”.

Seehofer stwierdził jednak, że chociaż rząd nie może powstrzymać firm przed żądaniem szczepień ich klientów, był wyraźnie temu przeciwny: „Mogę tylko przed tym ostrzec. Specjalne traktowanie zaszczepionych podzieli społeczeństwo”.

Tymczasem Hiszpania, która planuje zaszczepić 2,3 mln w okresie 12 tygodni, prowadzi rejestr osób, które odmawiają przyjęcia szczepionki COVID-19 i zamierza się nim podzielić z innymi krajami w Unii Europejskiej. Chociaż szczepionka jest dobrowolna, krajowy system opieki zdrowotnej wzywa obywateli, co ułatwia śledzenie tych, którzy odmawiają.

W 2018 r. Komisja Europejska opracowała wniosek dotyczący zacieśnienia współpracy w zakresie zwalczania chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepionkom, w tym wspólne działania na rzecz zwiększenia zasięgu szczepień, stwierdzając: “Programy szczepień stają się coraz bardziej kruche; w obliczu niskiego poziomu przyjmowania szczepionek, wahań związanych ze szczepieniami, rosnących kosztów nowych szczepionek oraz niedoborów w produkcji i podaży szczepionek w Europie”.

Wydaje się, że udostępnianie prywatnych informacji zdrowotnych, w tym tego, kto nie przyjmuje szczepionki COVID-19, jest częścią tego wspólnego działania.

Śledzenie

Jeszcze rok temu trudno byłoby wyobrazić sobie powszechną akceptację dla aplikacji na telefony komórkowe, które gromadzą informacje o szczepieniach i przekształcają je w paszport zdrowotny, który może wkrótce okazać się potrzebny, aby podróżować lub uczestniczyć w imprezach rekreacyjnych, takich jak koncerty, a nawet chodzić do szkoły lub iść do pracy. Ale w kontekście pandemii nagle staje się to konieczne dla zdrowia publicznego.

“Zaszczepiony”? Pokaż nam swoją aplikację” – czytamy w nagłówku New York Timesa z 13 grudnia 2020 r., w którym stwierdza się, że linie lotnicze United, JetBlue i Lufthansa planują wprowadzić w najbliższych tygodniach system CommonPass. “To dopiero początek starań o cyfrowy certyfikat Covid-19, który wkrótce może zostać przyjęty przez pracodawców, szkoły, obozy letnie i miejsca rozrywki” – dodał Times.

Rzeczywiście, dr Brad Perkins, dyrektor medyczny Commons Project Foundation, dodał: „Prawdopodobnie będzie to nowa normalna potrzeba, z którą będziemy musieli się uporać, aby kontrolować i powstrzymać tę pandemię”.

Sprawienie, by paszporty zdrowotne stały się nową normą, było w rzeczywistości częścią planu przez cały czas projektu Commons, który rozpoczął opracowywanie oprogramowania śledzącego dane medyczne na długo przed pandemią COVID-19. „Jednak wzrost przypadków wirusów na całym świecie tej wiosny przyspieszył jego pracę”, donosi The New York Times.

Nie chodzi o chorobę zakaźną

Obecnie, we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym, CommonPass stanowi początkowy etap masowego monitoringu i śledzenia, pod przykrywką ochrony wszystkich przed chorobami zakaźnymi.

Jest on częścią Wielkiego Resetu i czwartej rewolucji przemysłowej, której nakrętki i śruby sprowadzają się do transhumanizmu. W przeszłości plan ten był określany jako “nowy porządek świata” lub “jeden porządek świata”. Wszystkie te określenia odnoszą się jednak do planu, który ma ten sam ostateczny cel.

Jak wyjaśnił dziennikarz James Corbett, dla tych, którzy zapomnieli o tym, czym był/jest Nowy Porządek Świata, jest to “centralizacja kontroli w mniejsze ręce, globalizacja [i] transformacja społeczeństwa poprzez orwellowskie technologie inwigilacji”.

Innymi słowy, jest to technokracja , w której my, ludzie, nie wiemy nic o rządzącej elicie, podczas gdy każdy aspekt naszego życia jest monitorowany, śledzony i manipulowany dla ich korzyści. Śledzenie i śledzenie wyników testów COVID-19 i szczepień to podstawa nadzoru biometrycznego śledzenia, które ostatecznie zostaną powiązane ze wszystkimi innymi dokumentami medycznymi, identyfikatorem cyfrowym, bankowością cyfrową i systemem kredytów społecznościowych.

Co można zrobić? Informowanie i dzielenie się swoją wiedzą jest pierwszym krokiem do ochrony swojej wolności.

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/blog/apps-now-being-developed-global-vaccine-passport

https://nieznane.com.pl/

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2021-01-18)

 


 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content