„Systemowy rasizm” w praktyce

W czasie gdy prezydent-elekt Joe Biden i jego ekipa planują i otwarcie zapowiadają czysto rasistowskie rozdzielanie pieniędzy dla przedsiębiorstw w ramach pomocy „popandemicznej”, w całym kraju trwają na dobre procesy anty-białego rasizmu.

Ostatnim przykładem jest odmowa studentce University of Dallas stażu (internship), pomimo posiadania pełnych do tego kwalifikacji. Oferowany staż dla kandydatki spełniającej określone warunki nie może być przyznany gdyż po prostu jest osobą białą. W odmowie studentce wyjaśniono, że „Naszą misją jest stworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym ludzie ze wszystkich rasowych grup są reprezentowani na każdym poziomie amerykańskiego społeczeństwa.”

Staż, sponsorowany przez takie korporacje, jak CitiBank, IBM czy Goldma Sachs, nie został przyznany studentce tylko dlatego, że ma biały kolor skóry. Studentka opisała proces i sytuację w rozmowie z pismem College Fix, zachowując anonimowość, z uwagi na realną możliwość dalszych reperkusji i represji.

Jednocześnie, coraz więcej korporacji wprowadza do swoich planów zreorganizowanie średniej i wyższej kadry pracowniczej obiecując że do 2024 roku 30% wszystkich stanowisk na tych szczeblach będzie objętych przez „uciemiężoną mniejszość” czarnoskórych. Oznacza to w praktyce, że w ciągu zaledwie kilku lat nastąpią masowe zwolnienia białych pracowników z wielu kluczowych stanowisk.

Oprac. www.bibula.com
2021-01-13

 


 

Dowód na systemowy rasizm? Joe Biden w odbudowie gospodarki marginalizuje białych

Prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych w planie odbudowy małych i średnich przedsiębiorstw po pandemii chce skupić się na biznesie prowadzonym przez „czarnoskórych, Latynosów, Azjatów, rdzennych Amerykanów i kobiety”. Krytycy zarzucają Bidenowi brak wspomnienia o białych obywatelach USA.

„Nasze wysiłki skoncentrujemy na małych firmach (…), które nie są zamożne i nie posiadają odpowiednich kontaktów, które borykają się z prawdziwymi trudnościami nie z własnej winy” – powiedział Joe Biden podczas konferencji prasowej w Wilmington w stanie Delaware.

„Naszym priorytetem będą małe firmy należące do czarnych, latynoskich, azjatyckich i rdzennych Amerykanów, a także firmy należące do kobiet, aby w końcu miały równy dostęp do zasobów potrzebnych do (…) odbudowy” – kontynuował. „Podejmiemy wspólny wysiłek, aby pomóc małym firmom w społecznościach o niskich dochodach, w dużych miastach, małych miasteczkach i społecznościach wiejskich, które napotkały systemowe bariery utrudniające pomoc” –dodał.

Słowa prezydenta-elekta spotkały się z krytyką w mediach społecznościowych. Niektórzy zarzucają Bidenowi wprost łamanie prawa. „Dyskryminacja ze względu na rasę i płeć dotyczy również białych mężczyzn i jest niezgodna z prawem federalnym” – komentuje Marina Medvin.

„Wygląda to na rażące naruszenie ustawy o prawach obywatelskich, jeśli nie czternastej poprawki [Konstytucji USA – red.]” – pisze z kolei Jeremy Frankel.

„Hahahaha, zabawne wygląda wdrażanie systemowego rasizmu w celu wykorzenienia rasizmu, segregacji w celu zniesienia segregacji i dzielenia w imię jedności. To tak, jakby patrzeć na psa goniącego własny ogon!” – komentuje Danny Gokey.

Źródło: townhall.com
PR

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-01-12)

 


 

Skip to content