Amnesty International w służbie aborcji

Amnesty International, której celem działania przez długie lata było zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka, po niedawnym przejściu do obozu proaborcyjnego stała się rzecznikiem „prawa do przerywania ciąży”. Ostatnio zaatakowała zakaz aborcji w Nikaragui.

Amnesty International opowiada się za umożliwieniem dokonywania aborcji przez kobiety, które padły ofiarą gwałtu lub których zdrowie jest zagrożone przez ciążę. Organizacja ogłosiła, że zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet należy do praw wolnościowych.

AI zarzuciła władzom Nikaragui, że poprzez zakaz aborcji narażają zdrowie i życie wielu kobiet oraz dziewcząt. Według AI, prawo chroniące życie poczętego dziecka pozbawia kobietę dostępu do ratujących życie procedur medycznych i uniemożliwia lekarzom praktykowanie nowoczesnej medycyny. W efekcie w Nikaragui ma szybko dojść do wzrostu wskaźnika zgonów położniczych (zgony kobiet w ciąży, podczas porodu i w połogu).

Organizacje pro-life pracujące w Ameryce Łacińskiej kategorycznie zaprzeczają wypowiedziom przedstawicieli Amnesty International – nie ma żadnych dowodów na to, że w Nikaragui odstąpiono od procedur medycznych ratujących życie i zdrowie kobiet w przypadkach nagłych.

Środowisko obrońców życia, m.in. brytyjskie Society for the Protection of Unborn Children, ostrzega, że organizacje o orientacji proaborcyjnej będą teraz upowszechniać przekłamane, zawyżone dane o nielegalnej aborcji i umieralności kobiet w wieku rozrodczym w Nikaragui. Jest to typowe działanie tych grup w ramach kampanii na rzecz legalizacji aborcji.

[Za: SPUC – 28.07.2009 r.; por. także: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates z 27.07.2009 r.]

Za: HLA-Polska | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1108 | HLI News : Amnesty International w służbie aborcji

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content