Amnesty International w służbie aborcji

Aktualizacja: 2009-08-5 10:17 am

Amnesty International, której celem działania przez długie lata było zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka, po niedawnym przejściu do obozu proaborcyjnego stała się rzecznikiem „prawa do przerywania ciąży”. Ostatnio zaatakowała zakaz aborcji w Nikaragui.

Amnesty International opowiada się za umożliwieniem dokonywania aborcji przez kobiety, które padły ofiarą gwałtu lub których zdrowie jest zagrożone przez ciążę. Organizacja ogłosiła, że zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet należy do praw wolnościowych.

AI zarzuciła władzom Nikaragui, że poprzez zakaz aborcji narażają zdrowie i życie wielu kobiet oraz dziewcząt. Według AI, prawo chroniące życie poczętego dziecka pozbawia kobietę dostępu do ratujących życie procedur medycznych i uniemożliwia lekarzom praktykowanie nowoczesnej medycyny. W efekcie w Nikaragui ma szybko dojść do wzrostu wskaźnika zgonów położniczych (zgony kobiet w ciąży, podczas porodu i w połogu).

Organizacje pro-life pracujące w Ameryce Łacińskiej kategorycznie zaprzeczają wypowiedziom przedstawicieli Amnesty International – nie ma żadnych dowodów na to, że w Nikaragui odstąpiono od procedur medycznych ratujących życie i zdrowie kobiet w przypadkach nagłych.

Środowisko obrońców życia, m.in. brytyjskie Society for the Protection of Unborn Children, ostrzega, że organizacje o orientacji proaborcyjnej będą teraz upowszechniać przekłamane, zawyżone dane o nielegalnej aborcji i umieralności kobiet w wieku rozrodczym w Nikaragui. Jest to typowe działanie tych grup w ramach kampanii na rzecz legalizacji aborcji.

[Za: SPUC – 28.07.2009 r.; por. także: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates z 27.07.2009 r.]

Za: HLA-Polska -- [Org. tytuł: « HLI News : Amnesty International w służbie aborcji»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=12201 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]