Aktualizacja strony została wstrzymana

Egzorcysta: Dystans czasowy pozyskania komórek abortowanego dziecka do wyprodukowania szczepionki, nie zmienia faktu że jest to moralne zło

To, że do produkcji szczepionki wykorzystano linię komórkową abortowanego dziecka, którą „pozyskano w latach 70-tych”, nie zmienia przez sam dystans czasowy faktu, że korzystanie z takiej szczepionki jest moralnie złe. „Jest to linia komórkowa abortowanego płodu, część ciała należącego do dziecka, które zostało go pozbawione poprzez morderstwo. Wciąż jest częścią jego szczątków” – twierdzi amerykański egzorcysta i teolog ks. Chad Ripperger.

„Jeśli są szczepionki, które są otrzymywane z tkanki abortowanego płodu albo mają związek z linią tkanki abortowanego płodu, wówczas mamy obowiązek znalezienia tych, które tego nie robią – nawet jeśli istnieje wystarczająco poważna przyczyna, by dokonać szczepienia, wciąż należy szukać alternatywy” – powiedział ks. Ripperger.

Zdaniem egzorcysty ludzie ulegają praniu mózgu, jakiemu poddają ich media głównego nurtu, jeśli chodzi o zagrożenie COVID-19. Stąd nie potrafią oni ocenić skali zagrożenia, „gdyż podejmują decyzje w oparciu o emocje i są dosłownie nastawieni na tryb paniki”. „Musiałaby nastąpić śmiertelność na masową skalę, by zacząć używać rzeczy, które są zdecydowanie moralnie zakazane, dla ocalenia” – stwierdził ks. Chad Rippereger. Tymczasem obecna sytuacja nie usprawiedliwia używania szczepionek, które powstały przy wykorzystaniu linii komórkowych zabitych dzieci nienarodzonych.

Egzorcysta różni się jednak tutaj w swojej opinii od bp. Athanasiusa Schneidera, gdyż twierdzi, że w „skrajnych przypadkach” można dopuścić wykorzystanie takiej szczepionki dla ratowania niektórych osób. Tymczasem bp Schneider uważa, że wszelka szczepionka, która ma jakikolwiek związek z aborcją, jest dla katolika moralnie nie do zaakceptowania. Jest ona bowiem „owocem” procederu, który jest „okrutną eksterminacją nienarodzonych”.

Ks. Ripperger podjął też kwestię związaną z obowiązkiem szczepień i odmową podporządkowania się takiemu obowiązkowi. Zwrócił uwagę, że w przypadku choroby, gdzie „wskaźnik śmiertelności to mniej niż 1 proc.”, fakt, iż „rząd próbuje wymagać od nas” zaszczepienia się, „tylko przez to, że rząd tego wymaga od nas, nie wystarczy, by było to moralnie dopuszczalne”.

Egzorcysta stwierdził, że sprzeciw wobec szczepień w takim przypadku może stać się czymś dobrym: Jeśli (…) zbiorowo ludzie uświadomią sobie, że rząd wykorzystuje COVID, by kontrolować i manipulować ludźmi, odmowa szczepień, których wymaga rząd, może być sposobem zerwania duszącej kontroli rządu nad ludźmi”.

Mówiąc o moralnym obowiązku, jakim jest sprzeciw wobec szczepionek opartych na liniach komórkowych abortowanych dzieci, ks. Ripperger dodał: „Jeśli pójdziemy na kompromis, oni nie tyko zabiorą nasze prawo do naszego sumienia, zaczną zabierać nasze prawo do praktyk religijnych”.

jjf/LifeSiteNews.com

Za: Fronda.pl (23.12.20) | https://www.fronda.pl/a/egzorcysta-szczepionki-wykorzystujace-komorki-abortowanych-dzieci-to-kradziez-ich-cial,154755.html |Egzorcysta: Szczepionki wykorzystujące komórki abortowanych dzieci to kradzież ich ciał!