Aktualizacja strony została wstrzymana

Abp Szewczuk: państwo powinno zapewniać dostęp do kościołów tak, jak zapewnia dostęp do aptek

W czasie Świętej Liturgii w kijowskim Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę 22 listopada abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwii Grekokatolickiej, zabrał głos w sprawie obostrzeń ograniczających wiernym dostęp do świątyń i ogólnej sytuacji ludzi wierzących w czasie pandemii koronawirusa. Skrytykował m.in. planowane zaostrzenie limitów wiernych w czasie nabożeństw.

Arcybiskup Szewczuk opisał aktualną sytuację chrześcijan na Ukrainie jako „kwarantannę tylko w dni świąteczne”. Zauważył przy tym, że „życie kościelne i religijne to nie tylko święta, tłumy i obrzędy. Jest to także okazja do zbliżenia Boga i człowieka, okazja dla Kościoła do wypełniania jego pasterskich obowiązków poprzez towarzyszenie współczesnemu człowiekowi we wszystkich okolicznościach jego życia, tak aby możliwość Boskiego dotyku mogła się udzielać każdemu wierzącemu”.

Odnalezienie Boga, który jest „źródłem naszego życia i zmartwychwstania oraz źródłem naszego uzdrowienia w okolicznościach pandemii” to zdaniem abpa Szewczuka szczególnie ważne zadanie dla Kościoła w obecnych warunkach. „Dlatego w rozmowie z władzami publicznymi podkreślamy, że nawet w takich okolicznościach wierzący powinien mieć prawo i możliwość spotkania się z Bogiem. Dostęp do uzdrowienia, dostęp do kapłana, dostęp do sakramentów świętych w kościele, czyli dokładnie tego momentu, gdy Chrystus nas dotyka, musi być otwarty dla wierzących także w warunkach kwarantanny”. Hierarcha podsumowuje swoje stanowisko: „Państwo powinno zapewnić dostęp do świątyń w taki sam sposób, w jaki zapewnia dostęp do otwartych aptek”.

Arcybiskup Szewczuk podkreślił przy tej okazji znaczenie modlitwy za lekarzy: „Kiedy słyszymy dzisiaj o Chrystusie Lekarzu, szczególnie modlimy się za naszych lekarzy, aby ich ręce stały się życiodajną prawą ręką [Jezusa]; aby przez ich wiedzę i fachową służbę sam Pan Bóg mógł przyjść do tych, którzy Go potrzebują – do słabych, chorych, umierających; aby dał tę życiodajną prawicę, która pomoże otworzyć przed każdym człowiekiem możliwość powrotu do zdrowia, życia i zmartwychwstania. Dlatego Chrystus mówi: Nie lękajcie się!”.

Słowa władyki na temat obostrzeń są odpowiedzią na najnowsze plany ukraińskiego rządu dotyczące kolejnego zaostrzenia limitu uczestników nabożeństw religijnych. W sobotę 21 listopada premier Ukrainy Denys Szmyhal zakomunikował, że „w związku ze zbliżającymi się świętami” planowane jest nowe ograniczenie dopuszczalnej liczby wiernych w świątyniach i poprosił Kościoły oraz związki wyznaniowe o „współpracę”. Obostrzenia mają być wprowadzone na początku grudnia, tak aby objąć najpierw żydowską Chanukę, następnie łacińskie Boże Narodzenie 25 grudnia oraz grekokatolickie i prawosławne Boże Narodzenie 7 stycznia, aż do święta Jordanu 19 stycznia. Na razie rząd ukraiński nie sprecyzował, ilu dokładnie ludzi mogłoby uczestniczyć w nabożeństwach wg nowych obostrzeń.

Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, najostrzejsze restrykcje nałożone na Kościoły obowiązywały na wiosnę. Maksymalnie ograniczono w tym kraju liczbę uczestników nabożeństw do 10 osób. W okresie letnim obostrzenia zostały zniesione, powróciły jesienią razem z tzw. drugą flagą pandemii.

Źródła: Klasztor bazylianów na Jasnej Górze w Hoszowie, portal volyn24.com

Marcin Więckowski

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-11-25) | https://www.pch24.pl/abp-szewczuk--panstwo-powinno-zapewniac-dostep-do-kosciolow-tak--jak-zapewnia-dostep-do-aptek,80142,i.html

Skip to content