Aktualizacja strony została wstrzymana

Walonia zamyka swoje przedstawicielstwo w Warszawie przez narszuszanie tzw. „praworządności” i „dyskryminację osób LGBTI”

W odpowiedzi na wielokrotne naruszanie przez polski rząd rząd zasad praworządności w ostatnich latach, minister-prezydent Federacji Walonia-Bruksela Pierre-Yves Jeholet i premier Walonii Elio Di Rupo podjęli decyzję o zamknięciu na czas nieokreślony oficjalnego przedstawicielstwa w Warszawie – poinformowali politycy na Twitterze.

Premier Walonii Elio Di Rupo i szef Federacji Walońsko-Brukselskej Pierre-Yves Jeholet oświadczyli w specjalnym komunikacie, że „w ostatnich latach praworządność w Polsce była zagrożona przez szereg decyzji podejmowanych przez rządzących”. Wymieniono „ataki na niezawisłość sądownictwa, dyskryminację osób LGBTI, a także coraz częstsze ataki na wolność prasy”, jako działania zagrażające „europejskim wartościom” i będące „sprzeczne z zasadą państwa prawa”.

Jeholet i Di Rupo mając na uwadze te elementy „podjęli decyzję o zamknięciu Delegacji Generalnej w Warszawie, oficjalnej reprezentacji politycznej Walonii i Brukseli w Polsce”.

„Od kilku lat autorytarne nadużycia władzy podważają praworządność. Atakowanie niezależności wymiaru sprawiedliwości, podziału władzy, jest zagrożeniem dla demokracji i konstrukcji europejskiej, nie możemy tego zaakceptować. Zamknięcie naszej oficjalnej reprezentacji politycznej to silny sygnał polityczny, który chcemy wysłać polskim władzom” – przekazali politycy.

Gminy, które deklarują się jako „wolne od ideologii LGBT”, nie są w Polsce w istocie rzadkością, do czego nie zniechęca rząd zdominowany przez PiS – pisze „Le Soir”, jeden z największych belgijskich dzienników. W Polsce RMF FM podało natomiast nieporawdziwą informację o uzasadnieniu decyzji polityków powstawaniem w Polsce „stref wolnych od LGBT”.

„Le Soir” zauważa również, że oświadczenie opublikowano w trakcie europejskiej debaty nt. budżetu i powiązania wypłat z tzw. „praworządnością”.

Komisja Europejska od trzech lat kontestuje reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości uważając jest za naruszające zasady demokratycznego państwa prawa. Celem podobnego postępowania eurokratów są również Węgry. W ostatnim okresie eurokraci, Parlament Europejski i Niemcy chcą wprowadzenia wraz z budżetem UE na lata 2021-2027 mechanizmu wiążącego wypłaty z niego z oceną prawa stanowionego w państwach członkowskich w aspekcie sądownictwa. Polska i Węgry zablokowały prace nad budżetem domagając się rezygnacji z tego mechanizmu.

Jak pisaliśmy, w czwartek Sejm przyjął uchwałę autorstwa PiS, wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Wzywa ona do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia, zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Sejm deklaruje m.in., że nie wyrazi zgody na jakiekolwiek rozwiązania, które nie zapewnią państwom członkowskim UE gwarancji przestrzegania ich zapisanych w traktatach praw. Wzywa też do odrzucenia wszelkich propozycji przepisów grożących zablokowaniem wypłat z unijnego budżetu „arbitralną decyzją KE”.

Dzisiaj decyduje się to, czy Polska (…) będzie realnie odgrywała rolę na scenie politycznej i gospodarczej świata wykorzystując swoje położenie, czy utrwalimy swoje peryferyjne położenie wobec Zachodu, w strukturach euroatlantyckich, które nas koliduje politycznie, gospodarczo i kulturowo. To jest walka o realną suwerenność! Rząd Morawieckiego oddał tę suwerenność już w lipcu – przejdźcie do ofensywy! – mówił w Sejmie poseł Konfederacji Robert Winnicki.

Przypomniał, że w lipcu br. „Rada Europejska przyjęła zapisy o tym, że łączy się interesy finansowe Unii, że są chronione w związku z praworządnością”. – Na to zgodził się premier Morawiecki. Teraz to, o czym rozmawiamy, dotyczy tylko unijnego budżetu na lata 2021-2027 – dodał. Jego zdaniem, „praworządność jest tylko pretekstem”, bo „chodzi o polityczny szantaż, prymat politycznych i arbitralnych decyzji nad merytoryczną oceną decyzji politycznych danego państwa członkowskiego”.

Kresy.pl / lesoir.be / dirupo.wallonie.beRMF FM

Za: Kresy.pl (20 listopada 2020) | https://kresy.pl/wydarzenia/walonia-zamyka-swoje-przedstawicielstwo-w-warszawie-przez-narszuszanie-tzw-praworzadnosci-i-dyskryminacje-osob-lgbti/

Skip to content