List otwarty do Ojca Tadeusza Rydzyka i katolickich mediów: „Nie szukajcie wrogów tam, gdzie ich nie ma”

Nie szukajcie wrogów tam, gdzie ich nie ma. Zacznijcie wspierać i okazywać pomoc wszystkim Polakom na Białorusi, nie zaś tylko „wyselekcjonowanym” przez UE i polskie władze.

Szanowni Państwo,

Niejednokrotnie próbowałem zainteresować redakcję Radia Maryja i Naszego Dziennika sprawą pogwałcenia praw Polaków na Białorusi przez obecne władze wolnej RP /mowa o Polakach należących do prawnie uznawanego ZPB na Białorusi kierowanego przez Józefa Łucznika.

Byłem w Mińsku i Grodnie 10-15 maja 2009 roku, aby się przekonać, iż ci ludzie nie są żadnymi „zdrajcami polskich interesów narodowych” i nie są „KGB-tami”, jak powszechnie ich nazywa druga strona /zrzeszenie p. Andżeliki Borys,konsekwentnie opłacane i wspierane przez polskie władze/. Działają oni swobodnie i niezależne od wszelkiego rodzaju pomówień i oszczerstw, bezinteresownie, na rzecz rozwoju polskości. Jednak ich praca jest ciągle niedoceniana. Cały czas są atakowani przez drugą stronę. Ich działania nie są wspierane przez konsulaty RP i władze w kraju. Polacy ci nie otrzymują prawa wjazdu do Polski. Zakazem wjazdu do kraju i łatką „Niebezpieczny dla Interesów Państwa Polskiego” zostały objęte setki Bogu Ducha winnych rodaków – KATOLIKÓW.

Kilka miesięcy temu Prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Słonimiu p. Leonarda Rewkowska wygrała proces w Sądzie Warszawskim odnośnie jej zakazu wjazdu na teren RP, nałożonego przez polskie MSZ. Wczoraj p. Rewkowska nie wzierając na pomyślny dla niej wyrok Sądu, otrzymała w Konsulacie RP odmowę wydania jej wizy. Polskie władze tym samym poddają w wątpliwość niezawisłość polskich sądów i sami naruszają polskie prawo. Dodatkowo pogwałcają prawa człowieka do wolnego głoszenia swoich odmiennych poglądów i niezależności, wydając im na granicy orzeczenie: „Pana/Pani obecność zagraża interesom Państwa Polskiego”. Osobiście widziałem takie dokumenty. Taka postawa władz polskich jest nie do przyjęcia! Wciąż tu w Polsce dzielimy Polaków na lepszych i gorszych. Dla tych drugich nie okazujemy nie tylko szacunku, na który oni zasługują, ale i żadnej pomocy.

Więc, wołam do Państwa – ZAINTERESUJCIE SIĘ WRESZCIE TYM PROBLEMEM !

Proszę Państwa o to.

Apeluję do władz Państwa Polskiego – OPAMIĘTAJCIE SIĘ!!

Nie szukajcie wrogów tam, gdzie ich nie ma. Zacznijcie wspierać i okazywać pomoc wszystkim Polakom na Białorusi, nie zaś tylko „wyselekcjonowanym” przez UE i polskie władze.

Wiktor Dmuchowski
Dyrygent. Działasz społeczny mniejszości polskiej na Białorusi. Wiceprzewodniczący ZPB

Za: ProPolonia | http://www.spotkania2008.blog.propolonia.pl/blog-read.php?bid=121&pid=1904 | List otwarty do OjcaTadeusza Rydzyka i katolickich mediów

Skip to content