Reakcja MSZ na wiadomość o rajdzie im. Bandery

Aktualizacja: 2009-07-30 9:08 pm

Po naszej wczorajszej informacji na temat planowanego rajdu rowerowego im. Bandery, którego trasa miała przebiegać przez terytorium Polski, sprawą zainteresowały się inne media. Skargę do MSZ wysłał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W odpowiedzi Ministerstwo zobowiązało się do sprawdzenia naszych doniesień i podjęcia stosownych działań.

Poniżej publikujemy treść listu ks. Isakowicza oraz odpowiedź rzecznika MSZ.


Szanowny Panie Ministrze!

Z obowiązku obywatelskiego jestem zmuszony po raz kolejny zwrócić Panu Ministrowi uwagę, że Pańska obojętność, jak i Panu podległych służb, na skandaliczne promowanie na polskiej ziemi nacjonalizmu i faszyzmu ukraińskiego jest  sprzeczna z polską racją stanu.

Z powodu tej obojętności nacjonaliści i faszyści ukraińscy mogę bezkarnie organizować takie prowokacje jak  rajd kolarski, którego trasa prowadzi m.in. przez Polskę, a za którego patrona obrano – uwaga! – kata polskich i żydowskich dzieci i kobiet Stepana Banderę.

Dlaczego Pańskie służby konsularne wydały na to zgodę?

Czy byłoby możliwe, aby Hitlerjugend w koszulkach ze swastykami organizował rajd po Europie szlakiem Hitlera i Himmlera, a Komsomoł w koszulkach z sierpem i młotem szlakiem Stalina i Berii? Oczywiście, że nie. Ale w wypadku Bandery “polscy  politycy, twierdząc, że niczego nie widzieli i nie słyszeli.

Wysyłam dziś kolejne powiadomienie do prokuratury. Od Pana Ministra oczekuje nie tylko oficjalnej odpowiedzi na moje pismo, ale i reakcji na odbywający się rajd.

Pełna informacja o rajdzie zaczerpnięta została z portalu Kresy.pl, którą Panu polecam.


—————————-

Szanowny Panie,

sprawa planowanego rajdu jest znana MSZ w obecnej chwili tylko z przekazów medialnych. W konsekwencji pojawienia się tych doniesień, nasze placówki weryfikują te – jak na razie wyłącznie – medialne informacje. Nasza służby konsularne – wbrew pojawiającym się twierdzeniom – nie wydały żadnych zezwoleń w odniesieniu do planowanej, jeśli wiarygodne są medialne informacje,  polskiej części trasy rajdu. Ministerstwo podejmie ewentualne działania po zweryfikowaniu u źródła doniesień i uzyskaniu wiarygodnych, potwierdzonych informacji o planowanej imprezie.

Pozdrawiam,

Piotr Paszkowski


——————————-

Kresy.pl


ZOB. RÓWNIEŻ:

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=11960 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]