Radość w Radości

Łukasz Szydłowski, polski ksiądz Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, który niedawno przyjął święcenia w seminarium tego instytutu w Zaitzkofen został skierowany do pracy duszpasterskiej w Polsce. Wiadomość taka została przekazana wiernym związanym z przeoratem Bractwa w warszawskiej Radości. Pracę duszpasterską w naszym kraju podejmie także ks. Marian Kowalski FSSPX, pochodzący z Berlina potomek tamtejszej Polonii.


Na Fotografii: Ks. Szydłowski ze swoim przełożonym, ks. Karlem Stehlinem.

___________________________

Do tekstu dotyczącego święceń w Zaitzkofen, do części poświęconej pracy duszpasterskiej Bractwa w Polsce, wkradło się kilka błędów. Korzystam z okazji, by je sprostować: oczywiście ks. Królikowski IBP ma na imię Leszek, a nie Rafał; odejście ks. Rafała Trytka z Bractwa nastąpiło w wyniku jego decyzji, a nie decyzji jego przełożonych; w źródłowym mailu przeczytałem „że nie ma w zwyczaju, by neoprezbiterzy w najbliższym czasie po święceniach posługiwali na terenie, z którego pochodzą” i taką informację zawarłem w poście nieco bezrefleksyjnie termin „teren” rozciągając na cały nasz kraj. W rzeczywistości wielokrotnie było inaczej i księża/bracia/siostry byli kierowani do Polski bezpośrednio po przyjęciu święceń, czy złożeniu ślubów.

Za: Pod MitrÄ… | http://jacquesblutoir.blogspot.com/2009/07/radosc-w-radosci.html

Skip to content