Aktualizacja strony została wstrzymana

FSSPX liczy 675 kapłanów

W czerwcu br. w Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X wyświęcono 16 nowych kapłanów – dzięki temu zgromadzenie, założone przez abp. Marcelego Lefebvre’a (1905–1991), liczy obecnie trzech biskupów oraz 672 księży. Do tej liczby członków Bractwa należy dodać jeszcze 138 braci zakonnych i 76 oblatek, którzy podlegają przełożonemu generalnemu, ks. Dawidowi Pagliaraniemu FSSPX; ponadto Bractwo opiekuje się osobnym zgromadzeniem sióstr zakonnych oraz Misjonarkami Jezusa i Maryi.

Założone 1 listopada 1970 r. Bractwo Św. Piusa X będzie w tym roku obchodzić 50-lecie swojego istnienia. W związku z tą okrągłą rocznicą doczesne szczątki Arcybiskupa – który, jak głosi inskrypcja na jego grobie, swoim duchowym dzieciom przekazał „to, co sam otrzymał” – 24 września zostaną uroczyście przeniesione do krypty kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w macierzystym seminarium Bractwa w Ecône w Szwajcarii.

Bp Bernard Tissier de Mallerais i nowo wyświęceni kapłani w Ecône

Źródło

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (2 września 2020) | https://news.fsspx.pl/2020/09/fsspx-liczy-675-kaplanow/

Skip to content