Białoruska Cerkiew Prawosławna wezwała swoich duchownych do nieuczestniczenia w życiu politycznym

Aktualizacja: 2020-08-22 9:15 am

Cerkiew Prawosławna na Białorusi wezwała duchowieństwo do powstrzymania się od uczestnictwa w życiu politycznym i zaapelował do wiernych, by nie szli za prowokacjami w związku z wydarzeniami w tym kraju.

„Ponownie przypominamy duchownym o obietnicy, złożonej przed Bogiem, że nie będą uczestniczyć w życiu politycznym społeczeństwa, że nie będą pokusą i powodem podziałów ludu” – stwierdził 21 sierpnia departament synodalny Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej.

Kościół Prawosławny uważa, „że nie jest zgodne z jego misją wzywanie do udziału lub do nieuczestniczenia w wiecach politycznych, i jednocześnie zdecydowanie potępia wszelkie rodzaje przemocy, podsycanie nienawiści i nietolerancji wobec kogokolwiek, lekarzy, policji, nauczycieli, władz lub innych grup społecznych”.

Białoruska Cerkiew Prawosławna ma nadzieję, że odpowiednie organy zbadają „oburzające sytuacje okrucieństwa” i wzywa do szybkiego przywrócenia pokoju, jedności i wzajemnego zrozumienia. Poza tym zaznacza, że we wszystkich kościołach i klasztorach prawosławnych na Białorusi podczas liturgii wznoszone są specjalne intencje i modlitwy „za ludność Białorusi”. Cerkiew prawosławna wzywa wszystkich wiernych oraz wszystkich, którym zależy na przyszłości Republiki, do przyłączenia się do tej modlitwy.

„Jeśli chodzi o udział w życiu publicznym i kwestie związane z wyrażaniem woli ludzi, prosimy wszystkich o rozsądek, aby nasza wiara, zaufanie do Boga i symboli kościelnych nie były przez nikogo wykorzystywane jako narzędzie do osiągania celów politycznych lub innych celów doczesnych, które są dalekie od wzniosłych ideałów duchowych i moralnych, jakie głoszą nam Zbawiciel świata Jezus Chrystus i Jego Święty Kościół” – stwierdza białoruska Cerkiew.

„Dbajcie o siebie i o tych, którzy są wam drodzy, nie podążajcie za prowokacjami, złymi nawoływaniami i obietnicami, lecz działajcie zawsze zgodnie z ewangelicznym prawem moralnym i ustawodawstwem Republiki Białoruś” – stwierdza departament synodalny tamtejszej Cerkwii prawosławnej.

KAI

MWł

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

“Dbajcie o siebie i o tych, którzy są wam drodzy, nie podążajcie za prowokacjami, złymi nawoływaniami i obietnicami”, \\ Święte Słowa.
Ryś

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-08-22)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=116419 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]